Home » Arhiva kolegija – preddiplomski studij

Category Archives: Arhiva kolegija – preddiplomski studij

Arhiva kolegija 22/23–preddiplomski studij

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan prijediplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2022/23.
________________________________________________________________________________

 1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija

Suvremeni engleski jezik 3

 4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Semantika engleskog jezika

 6. semestar
Fonetika i fonologija

Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Prijevodne vježbe

_____________________________________________________________________________

POPIS SVIH IZBORNIH KNJIŽEVNIH SEMINARA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2022/23.
2. i 3. godina, tj. 3. i 5. (zimski), 4. i 6. (ljetni) semestar:

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2022/23.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američko žensko pismo 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)

Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman  (Tutek) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman. Poetika i politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2022/23.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam 
(Cvek, Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)
Američki roman 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)

Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku (Polić) (B) (20. st.)
Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)

_____________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2021/22
° Ak. god. 2020/21

° Ak. god. 2019/20
° Ak. god. 2018/19

° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

 ° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

 ° Ak. god. 2011/12

* prije 2010.: http://www.ffzg.unizg.hr/anglist-stari/w-syllabusi/syllabus-svi.htm

* IZVEDBENI PLANOVI na stranicama FFZG: ANGLISTIKA:    http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/937
_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi.
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti  i  Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce  4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položeni Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjeti su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 21/22–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2021/22 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2021/22.

________________________________________________________________________________

 1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija

Suvremeni engleski jezik 3

 4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Semantika engleskog jezika

 6. semestar
Fonetika i fonologija

Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Prijevodne vježbe


POPIS SVIH IZBORNIH KNJIŽEVNIH SEMINARA
KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2020/21.
2. i 3. godina, tj. 3. i 5. (zimski), 4. i 6. (ljetni) semestar:

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2021/22.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)

Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman. Poetika i politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2021/22.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam 
(Cvek, Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)

Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860-1914 
(Šesnić) (A) (19./20. st.)
Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremeni američki roman
  (Cvek, Tutek) (A) (20. st.)
Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)

_____________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2020/21

° Ak. god. 2019/20
° Ak. god. 2018/19

° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

 ° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

 ° Ak. god. 2011/12

* prije 2010.: http://www.ffzg.unizg.hr/anglist-stari/w-syllabusi/syllabus-svi.htm
_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi.
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti  i  Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce  4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položeni Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjeti su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 20/21–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2020/21 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2020/21.

________________________________________________________________________________

1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe

POPIS SVIH IZBORNIH KNJIŽEVNIH SEMINARA
KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2020/21.
2. i 3. godina, tj. 3. i 5. (zimski), 4. i 6. (ljetni) semestar:

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2020/21.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)

Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  (Knežević) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2020/21.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća (Grgas) (A) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam 
(Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)
Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)


_______________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2019/20

° Ak. god. 2018/19

° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

 ° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

 ° Ak. god. 2011/12

* prije 2010.: http://www.ffzg.unizg.hr/anglist-stari/w-syllabusi/syllabus-svi.htm

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjeti su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 19/20–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2019/20 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2019/20.

________________________________________________________________________________

1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe

POPIS SVIH IZBORNIH KNJIŽEVNIH SEMINARA
KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2019/20.
2. i 3. godina, tj. 3. i 5. (zimski), 4. i 6. (ljetni) semestar:

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2019/20.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)


Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman. Poetika i politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2019/20.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća (Grgas) (A) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam
(Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860-1914
(Šesnić) (A) (19./20. st.)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)

_______________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

°  Ak. god. 2018/19

° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2011/12

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjet su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 18/19–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2018/19 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2018/19.

________________________________________________________________________________

1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe

POPIS SVIH IZBORNIH KNJIŽEVNIH SEMINARA
KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2018/19.
2. i 3. godina, tj. 3. i 5. (zimski), 4. i 6. (ljetni) semestar:

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2018/19.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američko žensko pismo 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman. Poetika i politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2018/19.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura II: African American Literature: 1800-Present (Sawin, gost profesor) (A) (19.-20. st.)
Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća (Grgas) (A) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća
(Šesnić) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam (
Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)
_______________________________________________________________________________________


ARHIVA KOLEGIJA
° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2011/12

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjet su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 17/18–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2017/18 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2017/18.

________________________________________________________________________________

1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe

POPIS SVIH IZBORNIH KNJIŽEVNIH SEMINARA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2017/18.
2. i 3. godina, tj. 3. i 5. (zimski), 4. i 6. (ljetni) semestar:

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2017/18.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2017/18.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura II: (Fulbright gost profesor) (A) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura
(Cvek) (A) (20. st.)
Američki roman 19. stoljeća
(Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)
_________________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2011/12

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjet su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 16/17–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2016/17 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2016/17.

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2016/17

1. godina
1. semestar

Uvod u studij engleske književnosti 1

2. semestar

Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. i 3. GODINA
Književni seminari: izbor iz ponude

_______________________________________________________________

 

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2016/17.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)

Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2016/17.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura II: American Literature: Cross-Cultural Contact and Exchange (Eagan, Fulbright gost profesor) (A) (20. st.)
African American Literature: 1800-Present
(Sawin, gost profesor) (A) (19./20.st.)
Američki modernizam
(Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza (Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)
Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860-1914
(Šesnić) (A) (19./20. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)

Viktorijanska književnost : žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

 

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2016/17

1. godina
1. semestar

Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe
_____________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2011/12

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjet su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 15/16–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2015/16 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2015/16.

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2015/16

1. godina
1. semestar

Uvod u studij engleske književnosti 1

2. semestar

Uvod u studij engleske književnosti 2

2. i 3. godina

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2015/16.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2015/16.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura II
(Fulbright gost profesor) (A)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća (Šesnić) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam
(Tutek) (A) (20.st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Britanski romantizam: proza (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

 _______________________________________________________________________________________________________________
POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2015/16
1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe
_____________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2011/12

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

 1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
 2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
 3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
 4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
 5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
 6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
 7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjet su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Arhiva kolegija 14/15–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2014/15 i silabi (opisi kolegija)

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2014/15

1. godina
Uvod u studij engleske književnosti

2. i 3. godina

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2014/15.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američko žensko pismo 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Irska kultura (gost profesor Aidan O’Malley) (B) (20. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2014/15.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki roman 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Tutek) (A) (20. st.)
Britanski romantizam: proza (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Starija engleska književnost (Brljak) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj književnosti i filmu (Polak) (B) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme
(Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)
___________________________________________________________________________________________

POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2014/15

1. godina
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
2. semestar
Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

2. godina
3. semestar
Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova

Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

3. godina
5. semestar
Kulture SAD-a i Velike Britanije

Semantika engleskog jezika


6. semestar
Fonetika i fonologija
Prijevodne vježbe


 

 

 

Arhiva kolegija 13/14–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2013/14 i silabi (opisi kolegija)

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2013/14

1. godina
Uvod u studij engleske književnosti

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2013/14.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Irska kultura (gost profesor Aidan O’Malley) (B) (20. st.)
Poezija engleskog romantizma (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2013/14.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Poezija engleskog romantizma (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj književnosti i filmu (Polak) (B) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme
(Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

___________________________________________________________________________________________
POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2013/14

1. godina
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
2. semestar
Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

2. godina
3. semestar
Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova

Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

3. godina
5. semestar
Kulture SAD-a i Velike Britanije

Semantika engleskog jezika


6. semestar
Fonetika i fonologija
Prijevodne vježbe


 

 

 

Arhiva kolegija 12/13–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2012/13 i silabi (opisi kolegija)

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2012/13

1. godina
Uvod u studij engleske književnosti

2. i 3. godina:
Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2012/13

(A=američka književnost, B=britanska književnost)
Američka književnost i kultura 1 (Ambrose, Fulbright gostujući profesor) (A) (19. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američki roman 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)
Engleski romantizam (Gjurgjan) (B) (19. st.)
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (Petrić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)

____________________________________________________________________________________________________
Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2012/13
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura 2 (Ambrose, Fulbright gostujući profesor) (A) (19. st.)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća (Šesnić) (A) (19./20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Kanadska književnost i i kultura
(Polić) (B) (20. st.)
Shakespeare
(Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori renesansne drame
(Petrić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman
(Grgas) (A) (20. st.)
Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj književnosti i filmu
(Polak) (B) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme
(Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

___________________________________________________________________________________________
POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2012/13

1. godina
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
2. semestar
Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

2. godina
3. semestar
Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova

Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

3. godina
5. semestar
Društva i kulture engleskoga govornog područja

Semantika engleskog jezika


6. semestar
Fonetika i fonologija
Prijevodne vježbe


 

 

Arhiva kolegija 11/12–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2011/12 i silabusi (opisi kolegija)

Napomena: Kolegiji koji su označeni zvjezdicom * su se izvodili u ak. god. 2011/12, ali se više ne izvode
______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2011/12

1. godina
Uvod u studij engleske književnosti

 2. i 3. godina:
Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2011/12

(A=američka književnost, B=britanska književnost)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američke šezdesete: književnost i kultura (Bašić) (A) (20 st.) *
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)*
Engleski romantizam (Gjurgjan)(B) (19. st.)
Irska kultura (Gjurgjan i gost profesor) (B) (20. st.)*
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća  (Polić) (B) (starija)*
Pretvaranje prostora u mjesto : rana australska književnost  (Klepač) (B) (19. st.)*
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (Petrić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas)(A) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme  (Knežević)(B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)*

____________________________________________________________________________________________________
Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2011/12
(A=američka književnost, B=britanska književnost)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)

Cool Britania? Britanska drama u razdoblju od 1956-2008 (Klepač)(B) (20. st.)
Engleski romantizam
(Gjurgjan) (B) (19. st.)
Kanadska književnost i i kultura
(Polić)(B) (20. st.)
Literature and the ‘Troubles
  (O’Malley, gost profesor) (B)(20. st.)*
Nineteenth-Century American Short Fiction
(Crow, Fulbright gost profesor) (A) (19. st.)*
Rat, rekonstrukcja, transformacija: američka književnost 1860-1914
(Šesnić) (A) (19. st.)
Shakespeare
(Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori renesansne drame
  (Petrić) (B)  (starija)
Suvremeni američki roman
(Grgas)(A) (20. st.)
Suvremena australska književnost i film
(ažuriran sil.) (Polak) (B) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme
(Knežević) (B)
(19. st.)
___________________________________________________________________________________________
POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2011/12

1. godina
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
2. semestar
Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

2. godina
3. semestar
Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova

Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

3. godina
5. semestar
Društva i kulture engleskoga govornog područja
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija
Prijevodne vježbe