Arhiva kolegija 15/16–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2015/16 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2015/16.

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2015/16

1. godina
1. semestar

Uvod u studij engleske književnosti 1

2. semestar

Uvod u studij engleske književnosti 2

2. i 3. godina

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2015/16.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2015/16.

(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura II
(Fulbright gost profesor) (A)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća (Šesnić) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam
(Tutek) (A) (20.st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Britanski romantizam: proza (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

 _______________________________________________________________________________________________________________
POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2015/16
1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe
_____________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2011/12

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

  1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
  2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
  3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
  4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
  5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
  6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
  7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjet su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.