Home » Prijediplomski studij (NOVI, od 2024./2025.) » Upis prijediplomskog studija anglistike 2024./2025.

Upis prijediplomskog studija anglistike 2024./2025.

Za studente koji upisuju 1. godinu studija od ak. god. 2024./25.


Anglistika
(dvopredmetni prijediplomski studij)

Naziv studija i akademska titula:
Sveučilišni studijski program: Anglistika.
Studij u kombinaciji s drugim studijem / dvodisciplinarni (dvopredmetni) studij.
Studijski program prijediplomskog studija anglistike traje tri godine (šest semestara).
Minimalni broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija: 90
Akademski / stručni naziv po završetku studija: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. angl.).

Uvjeti upisa na studij
Završeno srednjoškolsko obrazovanje s položenom državnom maturom. Svi kandidati koji žele upisati anglistiku moraju na državnoj maturi imati 80% riješenosti testa iz engleskog jezika razine A. Svi uvjeti navedeni su na web stranici Postani student
Uvjeti upisa usklađeni su s uvjetima upisa svih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu. Nema dodatne provjere znanja engleskog jezika.

Postupak upisa
Informacije o postupku upisa na prijediplomske studije u ak. godini 2024./2025. na Filozofskom fakultetu nalaze se na stranici Razredbeni postupak za upis prijediplomskih studija na Filozofskom fakultetu.