Home » Oglasna ploča » Važno! Raspored za LJETNI semestar ak. god. 2023./24.-DIPLOMSKI

Važno! Raspored za LJETNI semestar ak. god. 2023./24.-DIPLOMSKI

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
LJETNI semestar ak. god. 2023/24.
(s imenima nastavnika, po grupama i dvoranama)
(pratite promjene – promjene će biti istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite)
za smjerove: KNJIŽEVNOST I KULTURA, LINGVISTIČKI, NASTAVNIČKI I PREVODITELJSKI
(ver. 15.2.2024.)

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
KNJIŽEVNO-KULTUROLOŠKI SMJER
(kolegiji u ponudi su isti za studente 2. i 4. semestra)

Povijest i paradigme američkih studija 2 (dr. sc. Sven Cvek)
čet. 11:45 – 12:30, A 105
pet. 9:30 – 11:00, A 105

Povijest i teorija engleskog romana (dr. sc. Borislav Knežević)
uto. 13.15 – 14.00, A-123
čet. 12.30 – 14.00, A-105

Irski modernizam (dr. sc. Tihana Klepač)
pon. 12:30 – 13:15, A 216
uto. 11:00 – 12:30, A 219

Pripovjedna disemiNacija Australije (dr. sc. Iva Polak)
uto. 16.15 – 17.00, A 105
pet. 16.15 – 17.45, A 123

Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza (dr.sc. Tatjana Jukić)
uto. 14.00 – 14:45, A 105
čet. 14.00 – 15:30, A 105

Suvremena američka etnička književnost (dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 10:15 – 11:45, A 105
sri. 13:15 – 14:00, A 105

 

 ***

 

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
SMJER LINGVISTIKA

2. SEMESTAR

Kognitivna lingvistika (dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
pon. 14.45 – 16.15, A 105
pet. 8:00 – 9:30, A 123

Povijest engleskog jezika (dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
uto. 8:00 – 9:30, A 123
pet. 11:00 – 12:30, D5

Pisanje znanstvenih tekstova 2 (dr. sc. Alexander Hoyt)
Grupa 1
sri. 11:45 – 13:15, A 219
čet. 12:30 – 14:00, A 216
Grupa 2
sri. 14:00 – 15:30, A 219
čet. 14:00 – 15:30, A 216

Lingvistički seminar: Analiza diskursa (dr. sc. Marina Grubišić)
pon. 09:30 – 11:00, D1

Lingvistički seminar: Semantika (dr. sc. Janja Čulig Suknaić)
sri. 11:45 – 13:15, A 123

Lingvistički seminar: Akcenti engleskog jezika (Mirta Stamenić)
čet. 16:15 – 17:45, A 104

 

***

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
NASTAVNIČKI SMJER

DVOPREDMETNI STUDIJ

2. SEMESTAR

Poučavanje engleskog kao stranog jezika (dr. sc. Bojan Prosenjak)
Predavanje
uto. 11:00 – 12:30, A 105
Seminar i vježbe
pet. 8:30 – 11:30, A 219

Istraživanje procesa poučavanja i usvajanja drugog jezika
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 9:30 – 11:00, A 216
čet. 10:15 – 11:45, A 105


4. SEMESTAR

Praksa 2 
uto. 14:00 – 14:45, A 102 (dr. sc. Bojan Prosenjak)
pet. 12:30 – 14:00, A 216 (Nives Kovačić)

Istraživanje procesa poučavanja i usvajanja drugog jezika (dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 9:30 – 11:00, A 216
čet. 10:15 – 11:45, A 105

 

 ***

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
SMJER PREVODITELJSTVO

2. SEMESTAR

EU i međunarodne organizacije (dr. sc. Nataša Pavlović)
Predavanje 
čet. 12:30 – 13:15, A 104
Vježbe
čet. 13:15 – 14:45, A 104

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
uto. 11:00 – 12:30, A 104
uto. 12:45 – 13:30, D5

Sociolingvistika (dr. sc. Anđel Starčević)
uto. 14:00 – 15:30, D1
uto. 15:45 – 16:30, D1

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija (dr. sc. Nataša Pavlović i dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
(kolegij 4. semestra otvoren i jednopredmetnim studentima 2. semestra) 
uto. 11:45 – 13:15, A 216

Redaktura i procjena strojnih prijevoda (dr. sc. Nataša Pavlović)
uto. 9:30 – 11:00, A 104

Lokalizacija (dr. sc. Kristijan Nikolić)
sri. 08:45 – 11:00, A 104

 

___________________________
Pogledajte i poveznicu:

Raspored