Važno! Raspored za zimski semestar ak. god. 2022./23.-DIPLOMSKI

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
 ZIMSKI semestar ak. god. 2022/23.
(s imenima nastavnika, po grupama i dvoranama)
(pratite promjene – promjene će biti istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite)
za smjerove: KNJIŽEVNOST I KULTURA, LINGVISTIČKI, NASTAVNIČKI I PREVODITELJSKI
(ver. 27.9.2022.)

 

Književnost i kultura (kolegiji u ponudi su isti za studente 1. i 3. semestra)

Arhitekst (dr. sc. Vanja Polić)
uto. 9:30 – 11:00, A 219
čet. 11:00 – 11:45, A 123

Englesko barokno pjesništvo
(dr. sc. Tomislav Brlek)
sri. 15:30 – 16:15, A 123
čet. 17:45 – 19:15, A 105

Moderni britanski roman i Britansko carstvo
(dr. sc. Borislav Knežević)
uto. 13.15 – 14.00, A-123
čet. 12.30 – 14.00, A-105

Povijest i paradigme američkih studija 1
(dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 11:00 – 12:30, A 123
sri. 13:15 – 14:00, A 105

Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
(dr.sc. Iva Polak)
uto. 18:30 – 19:15, D7
pet. 17:00 – 18:30, D7

Predrafaelitizam (dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić)
uto. 14:00 – 14.45, A 105
čet. 14:00 – 15:30, A 105

*****************************************

Lingvistički smjer

 1. SEMESTAR

Leksikologija i leksikografija
(dr. sc. Janja Čulig Suknaić)
čet. 10:15 – 11:45, D-5
pet. 11:45 – 13:15, D-5

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(dr.sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 15:30 – 17:00, A 123
sri. 16:15 – 17:45, A 105

Sintaktičke teorije
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 12:30 – 14:00, D4
čet. 12:30 – 13:15, D5

3. SEMESTAR

Engleski širom svijeta
(dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
uto. 14:45 – 16:15, A 123
pet. 11:00 – 12:30, A 219

Pragmalingvistika

(dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D2
čet. 11:00 – 11:45, D6

Psiholingvistika
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 9:30 – 11:00, D1
čet. 13:15 – 14:45, D5

Sintaktičke teorije
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 12:30 – 14:00, D4
čet. 12:30 – 13:15, D 5

Sociolingvistika
(dr. sc. Anđel Starčević)
pon. 11:45 – 13:15, A 216
pon. 14:00 – 15:30, A 123

*******************************

Nastavnički smjer

 1. SEMESTAR

Proces ovladavanja jezikom (obavezni)

(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 09:30 – 11:00, A-105
čet. 09:30 – 11:00, A-105

3. SEMESTAR

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika (izborni)
(dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
uto. 12:30 – 14:00, A 219
čet. 9:30 – 11:00, A 216

Dvojezičnost (izborni)
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 11:45 – 13:15, A-219
čet. 11:00 – 12:30, A-105

Praksa 1 (dvopredmetni) (obavezni)*
(Jasenka Čengić)
sri. 14:00 – 15:30, A 219

***********************************

Prevoditeljski smjer

1. SEMESTAR

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
predavanje (dr. sc. Anita Peti-Stantić)
čet. 8:45 – 10:15, A 123

seminar (dr. sc. Ivana Bašić)
pet. 15:30 – 17:00, D1

Teorija prevođenja

(dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
uto. 14:45 – 16:15, A-105
čet. 12:30 – 14:00, A-123

Prevođenje znanstvenih tekstova
(dr. sc. Ivana Bašić i dr. sc. Anda Bukvić Pažin)
(u obje grupe nastavu drže obje nastavnice)

Grupa A:
uto 13:15-14:45 dvorana A216 – seminar, grupa 1
čet. 15:30 – 17:00, A 104

Grupa B:
uto 11.45-13.15 D5 – vježbe, grupa 2
čet. 14:00 – 15:30, A 104

3. SEMESTAR

Kognitivna lingvistika i prevođenje

(dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
uto. 8:45 – 9:30, A 105
čet. 14:00 – 15:30, A 123

Pragmalingvistika
(dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D2
čet. 11:00 – 11:45, D6

Prevođenje i interkulturna komunikacija
(dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
uto. 17:00 – 19:15, A 123

Područja prevoditeljske djelatnosti

Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 14:45 – 16:15, A 219
sri. 11:00 – 12:30, A 104

Grupa 2 (Vinko Zgaga)
pon. 15.30 – 17.00, A-104
sri. 16:15 – 17:45, A-123

Grupa 3 (Vinko Zgaga)
pon. 17.00 – 18.30, A-104 17
sri. 17:45 – 19:15, A-123