Važno! Raspored za ZIMSKI semestar ak. god. 2023./24.-DIPLOMSKI

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
ZIMSKI semestar ak. god. 2023/24.
(s imenima nastavnika, po grupama i dvoranama)
(pratite promjene – promjene će biti istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite)
za smjerove: KNJIŽEVNOST I KULTURA, LINGVISTIČKI, NASTAVNIČKI I PREVODITELJSKI
(ver. 22.9.2023.)

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
Književnost i kultura
(kolegiji u ponudi su isti za studente 1. i 3. semestra)

Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti
(dr. sc. Vanja Polić)
uto. 9:30 – 11:00, A 219
čet. 11:00 – 11:45, A 123

Englesko barokno pjesništvo
(dr. sc. Tomislav Brlek)
sri. 15:30 – 16:15, A 123
čet. 17:45 – 19:15, A 105

Moderni britanski roman i Britansko carstvo
(dr. sc. Borislav Knežević)
uto. 13.15 – 14.00, A 123
čet. 12.30 – 14.00, A-105

Povijest i paradigme američkih studija 1
(dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 11:00 – 12:30, A 123
sri. 13:15 – 14:00, A 105

Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
(dr.sc. Iva Polak)
uto. 18:30 – 19:15, D7
pet. 17:00 – 18:30, D7

Predrafaelitizam
(dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić)
uto. 14:00 – 14.45, A 105
čet. 14:00 – 15:30, A 105

 

 ***

 

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
SMJER LINGVISTIKA


1. SEMESTAR

Leksikologija i leksikografija
(dr. sc. Janja Čulig Suknaić)
čet. 10:15 – 11:45, D5
pet. 11:45 – 13:15, D5

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(dr.sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 15:30 – 17:00, A 123
sri. 16:15 – 17:45, A 105

Sintaktičke teorije
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 12:30 – 14:00, D4
čet. 12:30 – 13:15, D5

 

3. SEMESTAR

Engleski širom svijeta
(dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
uto. 14:45 – 16:15, A 123
pet. 11:00 – 12:30, A 219

Povijesna sociolingvistika
(dr. sc. Alexander D. Hoyt)
čet. 15:30 – 17:00, A 216
čet. 17:45 – 18:30, A 216

Pragmalingvistika

(dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D2
čet. 11:45 – 12:30, D5

Psiholingvistika
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 9:30 – 11:00, D1
čet. 13:15 – 14:45, D5

Sintaktičke teorije
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 12:30 – 14:00, D4
čet. 12:30 – 13:15, D5

Sociolingvistika
(dr. sc. Anđel Starčević)
pon. 11:45 – 13:15, A 216
pon. 14:00 – 15:30, A 216

 

***

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
NASTAVNIČKI SMJER

DVOPREDMETNI STUDIJ

 1. SEMESTAR

Proces ovladavanja jezikom (obavezni)
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 09:30 – 11:00, A 105
čet. 09:30 – 11:00, A 105


3. SEMESTAR

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika (izborni)
(dr. sc. Renata Geld)
uto. 11:00 – 12:30, A 219
uto. 12:30 – 14:00, A 219

Dvojezičnost (izborni)
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 11:45 – 13:15, A 219
čet. 11:00 – 12:30, A 105

Praksa 1 (dvopredmetni) (obavezni)*
(dr. sc. Renata Geld)
sri. 14:00 – 15:30, A 106

 ***

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE:
SMJER PREVODITELJSTVO

 1. SEMESTAR

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
predavanje (dr. sc. Anita Peti-Stantić)
čet. 8:45 – 10:15, A 123
seminar (dr. sc. Ivana Bašić)
pet. 14:00 – 15:30, A 105

Teorija prevođenja

(dr. sc. Nataša Pavlović)
uto. 14:45 – 16:15, A-105
čet. 12:30 – 14:00, A-123

Prevođenje znanstvenih tekstova
(dr. sc. Snježana Veselica Majhut i dr. sc. Nataša Pavlović)

Grupa A:
uto. 11:45 – 13:15, D5 (Veselica Majhut)
čet. 15:30 – 17:00, A 104 (Pavlović)

Grupa B:
uto. 13:15 – 14:45, A 216 (Veselica Majhut)
čet. 14:00 – 15:30, A 104 (Pavlović)

 

3.SEMESTAR

Kognitivna lingvistika i prevođenje
(dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
uto. 8:45 – 9:30, A 105
čet. 14:00 – 15:30, A 123

Pragmalingvistika
(dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D2
čet. 11:45 – 12:30, D5

Prevođenje i interkulturna komunikacija
(dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
sri. 17:00 – 19:15, A 219

Područja prevoditeljske djelatnosti
Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 14:45 – 16:15, A 219
sri. 11:00 – 12:30, A 104

Grupa 2 (dr. sc. Anda Bukvić Pažin)
pon. 15.30 – 17.00, A 104
sri. 8:00 – 9:30, A-123

Grupa 3 (dr. sc. Anda Bukvić Pažin)
pon. 17:00 – 18:30, A 123
uto. 8:00 – 9:30, A 212a

 

___________________________
Pogledajte i poveznicu:

Raspored