Američka kratka priča

Naziv kolegija: Američka kratka priča
Nastavnik: dr.sc. Sven Cvek, doc.
ECTS: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 4. ili 6. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjet za upis kolegija: Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2

Opis kolegija:
Polazeći od uobičajene opaske o kratkoj priči kao “nacionalnoj umjetničkoj formi” SAD-a, kolegij nudi povijesni i problemski pregled njezine prisutnosti u američkoj kulturi. U kolegiju ćemo se osvrnuti na formalne, institucionalne i političkoekonomske aspekte proizvodnje, distribucije i recepcije kratke priče. Posebno će nas zanimati: pretpostavka o nacionalnoj pripadnosti kratke priče; problem kratke priče kao kulturne forme ili žanra; materijalni uvjeti koji omogućuju njezin kontinuitet i mijene. Kratkoj priči se dakle pristupa u okviru širih društvenih odnosa, s posebnim naglaskom na dinamiku između povijesnih promjena i promjena kulturnih formi. S obzirom da kratka priča pokriva čitav povijesni razvoj SAD-a, u kolegiju će se birati i izmijenjivati konkretniji fokusi, bilo vremenski (u rasponu od otprilike 1800. do danas), bilo tematski (pitanja žanra; pitanje literarne infrastrukture, poput časopisa ili radionica kreativnog pisanja; pitanje kratke priče kao
kulturnopovijesnoga dokumenta; pitanje transformacija i mogućnosti kratkih formi danas; itd.).

Cilj kolegija:
Cilj je kolegija upoznati studente s književnim korpusom američke kratke priče, teorijskim tekstovima o ovom žanru, kao i uputiti ih u kritičko promišljanje nastanka, razvoja i transformacija kulturnih formi u kontekstu širih društvenih procesa.

Studentske obaveze:
redoviti dolasci i čitanje literature; kontinuirana provjera znanja u obliku pismenih zadaća; seminarski rad.

Literatura:
Izbor američkih kratkih priča.
Materijali na Omegi.
Bendixen Alfred & James Nagel (eds), A Companion to the American Short Story. Wiley-Blackwell, 2010.
Gelfant Blanche H. & Lawrence Graver (eds), The Columbia Companion to the Twentieth-century American Short Story. Columbia UP, 2000.
Levy, Andrew. The Culture and Commerce of the American Short Story, Cambridge UP, 1993.
Scofield, Martin. The Cambridge Introduction to the American Short Story. Cambridge UP, 2006.
Shapiro, Stephen. Culture and Commerce of the Early American Novel:
Reading the Atlantic World-System. The Pennsylvania State UP, 2008.