Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost 2011/12

Naziv kolegija: Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
Nastavnica: dr. sc. Tihana Klepač, viši asist
.
ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar, 2011/12
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: upisan 3. ili 5. semestar
Ispit: Kontinuirano praćenje. Studentice i studenti pišu seminarski rad (dio ocjene), aktivno sudjeluju u radu seminara (dio ocjene) te pišu dva kolokvija tijekom semestra. Ocjena se temelji na trajnom praćenju rada. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.
Opis kolegija: Odabrani tekstovi oprimjeruju pretvaranje prostora u mjesto na australskom kontinentu. Pratit ćemo formulaciju australskog nacionalnog jastva od prvih prikaza krajolika kojima Australija biva tek orječena, uvedena u cirkulaciju kulturoloških dobara, pomirbe sa zemljopisnim i povijesnim specifičnostima, borbe s naslijeđenim načinima prikazivanja kontinenta i nacije, do formiranja nacionalne svijesti u preporodnom razdoblju te izgrađivanju nacije kroz romane kao kulminacije nacionalnog impulsa. Pratit ćemo, dakle, proces kojim daleka i nepoznata zemlja postaje dom.
Cilj kolegija: Cilj kolegija je na primjeru rane australske književnosti upoznati studente s načinima na koje naracije formuliraju nacionalno biće.
Sadržaj kolegija (po tjednima):
TJEDAN 1

Uvod u povijest i kulturu Australije
TJEDAN 2
Predstavljanje novog svijeta: 1789 – 1850

Australija kao «zemlja čudnosti»
TJEDAN 3
Orječivanje kontinenta (Spivak)
Putopisi Jamesa Cooka, putopisni dnevnici istraživača unutrašnjosti kontinenta: Edward Eyre, Charles Sturt (odabrani dijelovi)
TJEDAN 4
Kolonijalno razdoblje 1850 – 1890

Britanski kažnjenički sustav
Dnevnički zapis guvernera Phillipa
Filmovi: Discovery:  Short History of the Wolrd – Convict Australia
TJEDAN 5
Pripovijesti o zločinu i kazni, utjecaj okoline na karakter
Početak formulacije «nacionalnih karakteristika»
Marcus Clarke: For the Term of His Natural Life, Rolf Boldrewood: Robbery Under Arms (odabrani dijelovi)
TJEDAN 6
«Prokleta bludnica» nasuprot «Božje policije» – reprezentacija žene u Australiji
Film Timewatch: The Floating Brothel
TJEDAN 7
Ženska književnost: prilagođavanje romance, kao spisateljicama raspoloživog žanra, potrebama propitivanja i ironizacije položaja žene, braka, a često i konvencija žanra
Ada Cambridge: A Marked Man
TJEDAN 8
Oponašanje viktorijanskih modela: soneti, ljubavne pjesme
Napuštanje tog modela, prazan stih za opisivanje rendžera
Rana formulacija nacionalnih simbola: veličanje australske šikare, “grob u šikari”
Poezija: Harpur, Kendall, Gordon, Ada Cambridge (odabrane pjesme)
Kolokvij
TJEDAN 9
Nacionalni preporod 1890 – 1922

Razvoj gradova: Sydney, Melbourne
Uloga časopisa The Bulletin, izdavačke kuće Angus i Robertson i Hajdelberške slikarske škole
TJEDAN 10
Odmak od konvencija romance i melodrame, čitatelj više nije britanski konzument egzotičnih priča o kolonijama. Prikazivanje Australije “iznutra”; ideje o australskom krajoliku i australskom “nacionalnom karakteru”
Balada: Paterson: “The Man from Snowy River”
Isječak iz filma The Man from Snowy River, 1982, redatelj: George Miller
TJEDAN 11
Kratka priča: Henry Lawson, Barbara Baynton (odabrane priče)
TJEDAN 12 – 13
Roman kao oblik izgrađivanja nacije – “Romani Federacije”
Miles Franklin: My Brilliant Career (usporedba s Jane Eyre)
Film: My Brilliant Career, 1979, redateljica: Gillian Anderson
Joseph Furphy: Such is Life (odabrani dijelovi)
TJEDAN 14
Kolokvij

Literatura za kolegij:
Zbog specifičnog područja kolegija i nedostupnosti knjiga, obvezna literatura je uklopljena u Early Australian Literature Reader koji studentima stoji na raspolaganju u fakultetskoj fotokopiraoni. Uz književne tekstove navedene u programu nastave po tjednima, Reader sadrži i slijedeće književnokritičke i književnopovijesne tekstove:
– Paul Carter, The Road to Botany Bay, Alfred A. Knopf, New York, 1988
– Robert Hughes, The Fatal Shore, Vintage, New York, 1988
– Elizabeth Webby, “Introduction” and “Colonial writers and readers,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 1-18 and 50-74
– Kerryn Goldsworthy, “Fiction from 1900-1970,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 105-109
– Anne Summers, Damned Whores and God’s Police, The Colonization of Women in Australia, Penguin, London, 1981
– Susan Sheridan, Along the Faultlines – Sex, Race and Nation in Australian Women’s Writing, Allen & Unwin, St. Leonards, 1995
– Leigh Astbury, City Bushmen, The Heidelberg School and the Rural Mythology, Oxford UP, Melbourne, 1985