Home » Prijediplomski studij » Hodogram

Hodogram

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – HODOGRAM (shema studija)

1. godina studija anglistike
1. semestar

 Suvremeni engleski jezik I (vježbe)  5 ECTS bodova
 Uvod u lingvistički studij engleskog jezika   6 ECTS bodova
 Uvod u studij engleske književnosti 15, 6
 4 ECTS boda

2. semestar

 Suvremeni engleski jezik II (vježbe)
 5 ECTS bodova
 Sintaksa engleskoga jezika I  – vrste riječi1  6 ECTS bodova
 Uvod u studij engleske književnosti 27  2 ECTS boda

2. godina studija anglistike
3. semestar

 Suvremeni engleski jezik III (vježbe)  5 ECTS bodova
 Književni seminar: izbor iz ponude2, 3  6 ECTS bodova

4. semestar

Analiza engleskih tekstova (seminar i vježbe)
 5 ECTS bodova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica  6 ECTS bodova
Književni seminar: izbor iz ponude2, 3
 6 ECTS bodova

3. godina studija anglistike
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije 4 5 ECTS bodova
Semantika engleskog jezika  6 ECTS bodova
Književni seminar: izbor iz ponude2, 3
 6 ECTS bodova

6. semestar

 Prijevodne vježbe 5 ECTS bodova
 Fonetika i fonologija  6 ECTS bodova
 Književni seminar: izbor iz ponude2, 3
 6 ECTS bodova

_____________________________________________________________________________________
 * Napomene:

  1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi.
  2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti  i  Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
  3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce  4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti.  Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
  4. Raniji naziv kolegija: Društva i kulture engleskoga govornog područja.
  5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
  6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
  7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce  4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti.  Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položeni Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjeti su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

____________________________________________________________________________________________
ARHIVA:
Ak. god. 2014./15. i ranije