Književni kolegiji (3. i 5., 4. i 6. semestar preddiplomskog studija)

 Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2020/21.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)


Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)

Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  (Knežević) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2020/21.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća (Grgas) (A) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam 
(Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)

_______________________________________________________________________________________

Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije:
Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.

Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.:
Od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.