Književni kolegiji (3. i 5., 4. i 6. semestar preddiplomskog studija)

 Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2023/24.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)


Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman  (Tutek) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman. Poetika i politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2023/24.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća (Šesnić) (A) (19./20. st.)

Američki modernizam 
(Cvek, Tutek) (A) (20.st.)
Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća
(Polić) (B) (starija)
Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)

_______________________________________________________________________________________

º  Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položeni Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjeti su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

º  Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije:
Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.

º  Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.:
Od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.