Književni kolegiji (3. i 5., 4. i 6. semestar preddiplomskog studija)

 Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2020/21.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)


Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)

Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  (Knežević) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2020/21.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća (Grgas) (A) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam 
(Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)

_______________________________________________________________________________________

Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije:
Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.

Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.:
Od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.