Home » 4. semestar » Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica (arhiva)

Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica (arhiva)

Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
Nastavnik: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
ljetni semestar
(do 2021.)

Broj ECTS bodova: 6
Jezik:   engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša:   IV
Uvjeti: položen ispit iz Sintakse 1 – vrste riječi
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente sa složenijim vidovima rečenične strukture, primjerice s argumentnom strukturom predikata, složenim i sastavnim rečenicama i slično, kao i sa značenjskim odnosima među pojedinim rečeničnim dijelovima. Studenti također analiziraju različite jezične pojavnosti poput tranzitivnosti, glagolskog vida, elipse i dr. te ih uspoređuju s pojavnostima u hrvatskome jeziku. Na kraju semestra studenti se upoznaju s osnovnim postavkama glavnih formalnih i funkcionalnih sintaktičkih teorija kako bi stekli širi uvid ne samo u sintaktičku analizu engleskog, već i u jezične mehanizme općenito.

SADRŽAJ KOLEGIJA:

Program nastave po tjednima (syllabus)

Week

Topic

1.

General information about the course.
REVISION OF MAJOR ISSUES FROM SYNTAX I COURSE.

2.

Syntactic and semantic arguments of verbs. Grammatical relations and meaning. (Miller, ch. 11; Burton-Roberts, 38-45; Van Valin, pp. 22-26)

3.

Transitivity. Verb alternations. (Miller, pp. 51-53; Burton-Roberts, pp. 81-91; Van Valin, 60-64)
Behavioral properties of grammatical relations: direct and indirect objects. (Van Valin, pp. 35-37, 59-62, 67-69, 70-78; Miller, pp. 93-99)

4.

Properties of sentence elements. (Burton-Roberts, pp. 30-35; Greenbaum & Quirk, 10.1.−10.18; Miller, pp. 88-93; Van Valin, pp. 41-43)

5.

REVISION

6.

Tense and aspect. (Miller, pp. 143-151)
Mood and voice: active and passive. (Miller, pp. 136-142, 151-154; Longman)

7.

Subject-verb agreement. Sentence types: questions and negation.(Miller, pp. 107-111; Longman)

8.

Pronouns and reference. Ellipsis. (Burton-Roberts, pp. 141-145, 219-220;   Miller, p. 17; Longman)
REVISION

9.

Complex sentences. Relative clauses. (Burton-Roberts, pp. 228-236; Miller, pp. 64-65; Van Valin, pp. 46-49)

10.

  VP in subordinate clauses. (Longman)

11.

Syntactic and semantic functions of subordinate clauses: nominal clauses (Longman, Greenbaum & Quirk, 15.1.−15.9)

12.

Syntactic and semantic functions of subordinate clauses: adverbial clauses (Longman)
REVISION

13.

Raising constructions and coordinate constructions. (Burton-Roberts, pp. 66-71; Van Valin, pp. 49-56)

14.

Theme and rheme. Focus and topic. (Longman) REVISION.

15.

FINAL REVISION. PREPARATION FOR THE EXAM.

NAČIN RADA:
Gradivo se predaje po cjelinama, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koje poslije provjeravaju s nastavnikom na satu.
STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Studenti bi trebali redovno pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti pristupaju pismenom ispitu.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
– Greenbaum, Sidney, Randolph Quirk, Geoffrey Leech & Jan Svartvik (1990). A Student’s Grammar of the English Language, Harlow: Longman.
– Biber, Douglas, Susan Conrad, Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.
– Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press

DODATNA LITERATURA:
– Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman.
– Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh:
Edinburgh University Press.
– Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student’s Introduction to English Grammar, Cambridge: Cambridge University Press.