Home » Nastavnici » Kontakti

Kontakti

Pročelnica:
dr. sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.
Ured: B-011
Konzultacije: srijeda 13:00-14:00 i prema prethodnom dogovoru mailom.
Tel. 01/4092-054
e-mail: vpolic@ffzg.unizg.hr
osobna stranica

Zamjenica pročelnice:
dr. sc. Nataša Pavlović, red. prof.
Ured: B-013
Konzultacije: četvrtak 17:00-18:00 i po dogovoru.
Tel. 01/4092-056
e-mail: npavlovi@ffzg.unizg.hr
osobna stranica

Tajnica Odsjeka, satničarka ispitnih rokova i ISVU-koordinatorica za preddiplomski i diplomski studij:
Sandra Krsnik
Soba: B – 010
e-mail:
skrsnik@ffzg.unizg.hr
(za komunikaciju sa studentima)

ovjera.anglistika@gmail.com
(e-mail adresa za obrasce – završetak preddiplomskog studija, prije obrane diplomskog rada i završetak diplomskog studija)

tel. 01/4092-053
fax. 01/4092-234
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 10:00-12:00, 13:00-15:00

Adresa:
Odsjek za anglistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Koordinator za Ceepus:
dr. sc. Sven Cvek, izv. prof.
Ured: B-018
Konzultacije: Zimski semestar: srijeda 14:00-15:00,
Ljetni semestar: srijeda 13:00-14:00
i online po dogovoru.
Tel. 01/4092-060
e-mail: scvek@ffzg.unizg.hr
osobna stranica

CEEPUS stipendije
ECTS‑koordinatorica,
koordinatorica za Erasmus:
dr. sc. Marina Grubišić, doc.
Ured: E-331/B-019
Konzultacije: ponedjeljak i srijeda prema dogovoru e-mailom.
Tel. 01/4092-361
e-mail:
mobilnost-angl@ffzg.hr
osobna stranica 
Erasmus za odlazne studente anglistike
Koordinatorica rada sa studentima s invaliditetom:
dr. sc. Nataša Pavlović, red. prof.
Ured: B-013
Konzultacije: četvrtak 17:00-18:00 i po dogovoru.
Tel.: 01/4092-056
e-mail: npavlovi@ffzg.unizg.hr
Satničar:
dr. sc. Anđel Starčević, doc.

Ured: B-016
Konzultacije: srijeda 15:30
Tel. 01/4092-058
e-mail: astarcevic@ffzg.unizg.hr
osobna stranica
Web-administratorica:
Mirta Stamenić
Ured: B-008
Konzultacije: srijeda 15:00 – 16:00 i po dogovoru.
Tel. 01/4092-051
e-mail: mstameni@ffzg.unizg.hr
Knjižničarka:
Mila Maršić

Ured: Knjižnica, 5. kat, soba 5.8.
Tel.: 01/4092-033
e-mail: mmarsic@ffzg.unizg.hr