Suvremeni američki roman

Naziv kolegija: Suvremeni američki roman
Instructor
: dr. sc. Sven Cvek, dr. sc. Hrvoje Tutek
ECTS credits: 6
Status:
elective

Semester: 3rd and 5th or 4th and 6th

Enrollment requirements: enrollment in the 3rd and 5th or 4th and 6th semester

Cilj
Cilj kolegija je upoznati polaznike s recentnom produkcijom suvremenog američkog romana. Uvodne sesije nastojat će razložiti problematičnu narav suvremenosti, ukazati na potrebu revidiranja nekih uvriježenih uporaba tog termina i pokušati odrediti ishodišta i granice onoga što imenujemo kao «sada». Budući da je predmet razmatranja američka sadašnjost tematske jedinice kolegija ocrtavaju njezine ključne sastavnice. Rasprava o odabranim književnim tekstovima usredotočit će se na nekoliko pitanja: na koji način književnost upisuje sadašnjost; na koji je način ta sadašnjost predočena u književnom tekstu kao sadržaj ali i kao strategija pisanja; na koji se način književnost odnosi prema toj sadašnjosti. Kolegij uključuje i predavanje i seminarski tip rada.

Sadržaj
 1. Uvod
 2. Uvod u Pynchona
 3. Relevantnolst 60tih godina
 4. Inherent Vice, Pynconov kronotop i anticipacija današnjice
 5. Događaj 11. rujna
 6. Erickson, Shadowbahn
 7. Problem epistemološke zebnje i današnja američka kultura
 8. McCarthy, No Country for Old Men
 9. Današnja mutacija kapitala, financijalizacija
 10. DeLillo, Cosmopolis
 11. (Ne)Mogućnost otpora, DeLillo, “Hammer and Sickle”
 12. Novi regionalizam i Annie Proulx
 13. Pitanje rase/etniciteta, P. Beatty The Sellout
 14. Distopija u romanu Cormac McCarthya The Road
 15. Završna rasprava, predaja završnih radova i završni kolegij
Obavezna literatura
 1. Pynchon, Inherent Vice
 2. Erickson, Shadowbahn
 3. McCarthy, No Country for Old Men
 4. DeLillo, Cosmopolis
 5. DeLillo, “Hammer and Sickle”
 6. Proulx, “Tits Up in a Ditch”
 7. Beatty, The Sellout
 8. McCarthy, The Road
Dopunska literatura
 1. Grgas, Američki studiji danas: identitet, capital, spacijalnost,
 2. Grgas, “Duge devedesete: prošlost koja još uvjek traje”
 3. Grgas, “THomas Pynchon na oštrici noža tehnologije i ekonomije”
 4. Grgas, “Postmodernity Grounded”
 5. Kumar, Amitava, “Wprld Bank Literature: A New Name for Post-colonila Studies”