Analiza engleskih tekstova

Naziv kolegija: Analiza engleskih tekstova EN1J07
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Ljetni semestar
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik:  engleski
Trajanje: jedan semestar, 4., ljetni semestar
Nositelj kolegija: dr.sc. Snježana Veselica-Majhut, dr. sc. Ivana Bašić, Marina Zubak, dr. sc. Tea Raše
Nastavnici: dr.sc. Snježana Veselica-Majhut, dr. sc. Ivana Bašić, Marina Zubak, dr. sc. Tea Raše
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara i 2 sata vježbi na tjedan
Uvjeti za upis kolegija: položeni ispiti Suvremeni engleski jezik 1 i 2, i odslušan kolegij Suvremeni engleski jezik 3
Ispit: pismeni
Sadržaj: U ovome kolegiju studenti će upoznati različite vrste tekstova i njihove osobitosti. Kolegij će uključivati analizu i pisanje tekstova, a obuhvatit će čitav niz različitih vrsta diskursa koji se rabe u suvremenom engleskom jeziku.
Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipovima tekstova i razviti svijest o njihovim lingvističkim karakteristikama. Na temelju  niza tematski okupljenih tekstova koji pripadaju različitim diskursima, studenti će  proširiti poznavanje vokabulara i poboljšati njegovu praktičnu upotrebu, razviti vještine čitanja i analize raznorodnih tipova tekstova, te razviti vještine pismenog izražavanja na engleskom jeziku. Od studenata se očekuje da u ovom kolegiju dalje razviju  jezične kompetencije koje su stekli u prethodnim jezičnim kolegijima, pri čemu će se posebna pozornost  posvetiti uporabi sintaktičkih struktura usvojenih u kolegiju Suvremeni engleski jezik 3.

Literatura::
Zbirka tekstova za kolegij Analiza engleskih tekstova (Reader)

Prikaz izvođenja nastave:
1. Uvod u kolegij
2. – 9. Prvi blok tekstova 
10. Prvi kolokvij (razumijevanje nepoznatog teksta, pisanje sažetka, vokabular)
11. Ispravak kolokvija i komentar
12. – 24. Drugi blok tekstova
25. Ponavljanje
26. Drugi kolokvij (razumijevanje nepoznatog teksta, pisanje sažetka, vokabular)
27.  Ispravak kolokvija i komentar