Društva i kulture SAD-a i Velike Britanije – arhiva

Naziv kolegija: Društva i kulture SAD-a i Velike Britanije EN 1 J08
Naziv kolegija promijenjen u: Kulture SAD-a i Velike Britanije
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Zimski semestar akademske godine (od 2011./2012.)
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: jedan semestar – 5. (zimski)
Nastavnici: mr. sc. Vesna Beli, dr. sc. Alex Hoyt, dr. sc. Kristijan Nikolić
Status: obvezatni
Oblik nastave: 4 sata vježbi na tjedan
Uvjet za upis: položeni kolegiji CEL 3 i Analiza engleskih tekstova
Ispit: pismeni
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA DRUŠTVA I KULTURE SAD-a I VELIKE BRITANIJE

Sadržaj: Kolegij se bavi običajima, institucijama i vrijednostima anglofonih društava. Težište je stavljeno, zbog nedostatka vremena za bavljenje drugim društvima i kulturama, na Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države. To su društva s kojima se studenti najčešće susreću, bilo kroz literaturu ili medije.
Kroz različite tekstove studenti će se upoznati s određenim aspektima tih društava, kao što su politika i društveno uređenje, multikulturalnost, obrazovanje i umjetnost.
Cilj: Upoznavanje studenata s glavnim obilježjima društava i kultura anglofonih zemalja, prije svega Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Obvezatna literatura: Zbirke tekstova (Reader 1, US, i Reader 2, UK) za kolegij Društva i kulture SAD-a i Velike Britanije. Reader se sastoji od tekstova iz sljedećih knjiga:
1) Giles, Judy and Middleton, Tim. 1999. Studying Culture – A Practical Introduction. Oxford. Blackwell. (Poglavlje What is Culture?).

2) Mauk, David and Oakland, John. 2009 (Fifth edition). American Civilization:
An Introduction
. Routlege. London and New York.

3) Oakland, John. 2011. (Seventh edition). British Civilization: An
Introduction.. Routledge. London and New York.

Dodatna literatura:
1) Giles, Mick, ed. 1993. Modern American Culture: An Introduction. London and New York. Longman.
2) An Outline of American Government. 1989. Washington DC. US Information Agency.
3) Luedtke, Luther S. ed. Making America. 1987. The Society and Culture of the United States. Washington. US Information Agency.
4) Campbell, Neil and Kean, Alasdair. 1997. American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. London and New York. Routledge.

Način rada: Kolegij je seminarskog tipa, nastava se izvodi interaktivno u manjim grupama (do 15 studenata). Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (ne izostati više od 3 puta) te se za nastavu pripremati i pisati pismene radove, koje će im nastavnici ispraviti i komentirati. Nastavnici i studenti komunicirat će dodatno e-mailom, a po potrebi i želji pojedinih nastavnika i preko sustava “Omega”.

Prikaz izvođenja nastave:
Ovaj kolegij studenti pohađaju 4 sata tjedno u dvije sesije.

Table of contents (chapters to be covered in class):
The United States (Reader 1)
1. The American context
3. The people: settlement and immigration
4. The people: women and minorities
5. Political institutions: the federal government
6. Political institutions: state and local government
8. The legal system
11. Education

13. Religion
Continuous Assessment

The United  Kingdom (Reader 2)
1. The British context
3. The people
4. Politics and government
6. The legal system
7. The economy
8. Social services
9. Education
11. Religion
Continuous assessment