Silabi

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan prijediplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2023/24.
________________________________________________________________________________

 1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija

Suvremeni engleski jezik 3

 4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Semantika engleskog jezika

 6. semestar
Fonetika i fonologija

Književni seminar: izbor iz ponude – Popis kolegija
Prijevodne vježbe
_____________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2022/23

° Ak. god. 2021/22
° Ak. god. 2020/21

° Ak. god. 2019/20
° Ak. god. 2018/19

° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

 ° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

 ° Ak. god. 2011/12

* prije 2010.: http://www.ffzg.unizg.hr/anglist-stari/w-syllabusi/syllabus-svi.htm

* IZVEDBENI PLANOVI na stranicama FFZG: ANGLISTIKA:    http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/937
_____________________________________________________________________________

* Napomene:

  1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi.
  2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti  i  Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
  3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce  4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
  4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
  5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
  6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
  7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položeni Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjeti su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.