Home » Prijediplomski studij (NOVI, od 2024./2025.)

Prijediplomski studij (NOVI, od 2024./2025.)

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE (reformirani program)
za studente koji upisuju 1. godinu studija od ak. god. 2024./25.

Anglistika (dvopredmetni studij)

Uvjeti za upis

Silabi (opisi kolegija)

Hodogram (shema studija)

  • Raspored predavanja
  • Ispitni rokovi

 

Sveučilišni studijski program.
Studij u kombinaciji s drugim studijem / dvodisciplinarni (dvopredmetni) studij.
Akademski / stručni naziv po završetku studija: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. angl.).
Studijski program prijediplomskog studija anglistike traje tri godine (šest semestara).
Minimalni broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija: 90
Način završetka studija: Završni ispit.
Uvjeti za prijavu završnoga / diplomskoga rada i / ili završnoga / diplomskoga ispita: Upisan 6. semestar studija. Prije izlaska na Završni ispit potrebno je položiti sve ispite i ispuniti sve obveze propisane programom studija.