Britanski romantizam: poezija (2019/20)

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Martina Domines Veliki
Nastavnik: doc. dr. sc. Martina Domines Veliki
Naziv predmeta: Engleski romantizam: poezija
2019/2020.
ECTS bodovi:
6
Jezik: engleski
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti: upisan treći tj. peti ili četvrti tj. šesti semestar

Ispit: kontinuirano praćenje (prvi kolokvij sredinom semestra i drugi kolokvij u posljednjem tjednu nastave (u konačnu ocjenu ulazi i seminarski rad, pohađanje nastave, te aktivnost na satu).

Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim pjesnicima engleskog romantizma te povijesnim, kulturnim, političkim i estetskim okružjem u kojem su stvarali i na koje su snažno utjecali. Studenti će imati priliku promišljati i analizirati odabrane pjesme, te će u dijalogu s nastavnikom stvoriti osobno viđenje pjesnika te ideoloških i estetkih implikacija njihove poezije s kraja 18. i prvih desetljeća 19. stoljeća. U tom će im pomoći niz kritičkih tekstova s osobitim naglaskom na novohistoristička i formalistička čitanja.

Sadržaj: Kolegij će se kroz stvaralaštvo Wordswortha, Coleridgea, Clarea, Byrona, Shelleya i Keatsa baviti nekim temeljnim romantičarskim konceptima kao što su pjesničko nadahnuće, sjećanje na prošlost, sublimnost, odnos subjekta i prirode te subjekta i povijesnog trenutka. Pobuna protiv društvenih nepravdi, osjećaj za ‘malog’ čovjeka, želja za stapanjem s prirodom samo su neke od osnovnih osobina svakog romantičarskog pjesnika koji sâm postaje središnjom temom svojih pjesama. U prvom dijelu kolegija kanonske pjesme Wordswortha i Coleridgea čitat ćemo u suodnosu na radničku književnost romantizma i stvaralaštvo Johna Clarea kako bismo proniknuli u ‘političko nesvjesno’ (Jameson) dok ćemo u drugom dijelu naglasak staviti na Byronovu teoriju maski, Shelleyjev estetski radikalizam i Keatsov esteticizam.

Sadržaj kolegija po tjednima:

 1. tjedan: Uvod u razdoblje engleskog romantizma. Periodizacija, preteče romantizma.
 2. tjedan: William Wordsworth – Preface to Lyrical Ballads (1800); a selection of poems from Lyrical Ballads
 3. tjedan: Wordsworth continued: a selection of poems from Poems in Two Volumes
 4. tjedan: Wordsworth continued – The Prelude (chosen books)
 5. tjedan: Samuel Taylor Coleridge – selections from Biographia Literaria, Kubla Khan, France: an Ode
 6. tjedan: Coleridge continued – The Rime of the Ancient Mariner, Dejection: an Ode
 7. tjedan: John Clare – a selection of Poems of the Helpston Period
 8. tjedan: Clare continued: Poems written in Epping Forest and Northampton Asylum

kolokvij I

 1. tjedan: George Gordon Byron – excerpts from Childe Harold’s Pilgrimage
 2. tjedan: Byron continued – Prometheus, Fare Thee Well
 3. tjedan: Percy Bysshe Shelley – Ozymandias, Ode to the West Wind
 4. tjedan: Shelley continued – To a Skylark, excerpts from A Defence of Poetry, Prometheus Unbound, The Mask of Anarchy

Rok za predaju kratkog eseja (cca 5 kartica) na zadanu temu

 1. tjedan: John Keats: To Autumn, La Belle Dame Sans Merci, Ode to Psyche
 2. tjedan: Keats continued – Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn
 3. tjedan: kolokvij II

LITERATURA:

Obvezatna:

Curran, Stuart (ed.): The Cambridge Companion to British Romanticism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)

Daiches, David: A Critical History of English Literature in four volumes (relevant chapters) (London : Secker & Warburg , 1992)

Roe, Nicholas: Romanticism-An Oxford Guide (Oxford University Press, 2005)

Wu, Duncan: A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 2001)

Dopunska:

Abrams, M. H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (London: Oxford University Press, 1960)

Bennett, Andrew: Romantic Poets and the Culture of Posterity (Cambridge UP, 1999)

Bloom, Harold: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry (London: Cornell University Press, any edition)

Bone, Drummond: The Cambridge Companion to Byron (Cambridge UP, 2004)

Bromwich, David: Disowned by Memory: Wordsworth’s Poetry of the 1790s (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000)

Butler, Marilyn: Romantics, Rebels and Reactionaries – English Literature and its Background 1760-1830 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1981)

Day, Aidan: Romanticism (London and New York: Routledge, 1996)

De Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984)

Gill, Stephen: The Cambridge Companion to Wordsworth (Cambridge UP, 2003)

Goodridge, John and Simon Kövesi (ed.): John Clare-New Approaches (The John Clare Society, 2000)

Goodridge, John: John Clare, The Trespasser (Five Leaves Publications, 2016)

Hartman, Geoffrey: Wordsworth’s Poetry 1787-1813 (Harvard UP, 1987)

Mellor, Anne K.: Romanticism and Gender (Routledge, 1993)

Morton, Timothy: The Cambridge Companion to Shelley (Cambridge UP, 2006)

McGann, Jerome: The Romantic Ideology (University of Chicago Press, 1983)

Newlyn, Lucy: The Cambridge Companion to Coleridge (Cambridge UP, 2002)

Roe, Nicholas: Wordsworth and Coleridge: The Radical Years (Oxford: Clarendon Press, 2003)

Vendler, Helen: The Odes of John Keats (Belknap Press, 1985)

Wolfson, Susan: The Cambridge Companion to Keats (Cambridge UP, 2001)