Home » 3. semestar » Suvremeni engleski jezik 3

Suvremeni engleski jezik 3

Naziv kolegija: Suvremeni engleski jezik 3
Nastavnici:
dr. sc. Ivana Bašić, dr. sc. Tea Raše, Marina Zubak Pivarski
Jezik
: engleski

ECTS bodovi: 5
Semestar
: 3. (zimski)
Status
: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata vježbi  i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija
: položen Suvremeni engleski jezik 1 i 2
Ispit
: pismeni i usmeni
Ciljevi kolegija:

Cilj je kolegija osposobiti studente za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju. Kolegij se bavi sintaktičkim aspektima suvremenog engleskog jezika, konkretno vrstama rečenica i njihovim osobitostima, radi razvijanja jezične kompetencije u pismenom i usmenom izražavanju. Također uključuje čitanje i analizu tekstova s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja. Kroz zadatke u kolegiju studenti razvijaju sposobnost analitičkog i kritičkog mišljenja i unapređuju svoju kulturološku kompetenciju.

Sadržaji kolegija:

Kolegij se bavi sintaktičkim aspektima suvremenog engleskog jezika, konkretno vrstama rečenica i njihovim osobitostima radi razvijanja jezične kompetencije u pismenom i usmenom izražavanju. Također uključuje čitanje i analizu tekstova s ciljem proširenja vokabulara, boljeg razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.
U nastavi se izmjenjuje učenje gramatike i rad na tekstovima. Tekstovi su odabrani i skupljeni u zbirci (Reader), koju studenti dobivaju na početku semestra. Obuhvaćaju kratka prozna djela suvremenih autora s engleskog govornog područja i novinske članke. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
Gramatičke strukture engleskog jezika uvježbavaju se na zadacima iz vježbenice Syntax Workbook for University  Students of English, pripremljene za potrebe ovog kolegija.

LITERATURA:
GRAMATIKE
– Greenbaum, Sidney and Quirk, Randolph: A Student’s Grammar of the English Language. Longman, 1990.
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech. Student Grammar of Spoken and Written English. Longman, 2002.
– Karlovčan, Vjekoslav: An Advanced Learner’s English Grammar. Profil International. Zagreb, 2002.

VJEŽBENICE
– Veselica-Majhut, S., Bašić, I. i Zubak M.:Syntax Workbook for University Students of English, FF Press, Zagreb, 2007

– ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJ SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 3 (Reader for Students of CEL 3)

 PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
1. UVODNI SAT
2. SENTENCES AND CLAUSES
–   Greenbaum and Quirk: Chapter 2 – A general framework
3. THE SIMPLE SENTENCE
–   Chapter 10 – Clause structure
– Syntactic functions of clause elements
4. TEKST IZ ZBIRKE
– analiza teksta i vježbe vokabulara
5. COORDINATION
 – Chapter 13
 -TEKST
6. SUBJECT-VERB CONCORD – Chapter 10
QUASICOORDINATION – Chapter 13
7.  TEKST IZ ZBIRKE
8. THE COMPLEX SENTENCE
 – Chapter 14 – subordination and coordination
 – finite, nonfinite and verbless clauses
9. TEKST IZ ZBIRKE
 SUBORDINATION
 – Chapter 14 – formal indicators of subordination
10.  SYNTACTIC FUNCTIONS OF SUBORDINATE CLAUSES – Chapter 15
NOMINAL CLAUSES – introduction
11.  NOMINAL CLAUSES
12. NOMINAL CLAUSES
13. KOLOKVIJ 1
14. Chapter 17 – The noun phrase
15.  RELATIVE CLAUSES
16. TEKST IZ ZBIRKE
17.  NOMINAL I RELATIVE CLAUSES
18.ADVERBIAL CLAUSES – Chapter 15  
19. ADVERBIAL CLAUSES
20. ADVERBIAL CLAUSES
21. TEKST IZ ZBIRKE
22. COMPARATIVE CLAUSES
23. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak
24.   ADVERBIAL CLAUSES
25. PONAVLJANJE ZA ISPIT
26. KOLOKVIJ 2
27. ISPRAVAK ISPITA– diskusija