Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (arh.)

Naziv kolegija:  Viktorijanska književnost : žanrovi i teme EN1K04
do 2020/21
Nositelji i izvođač: dr. sc. Borislav Knežević, red. prof.
ECTS-bodovi:  6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (III. ili V, IV ili VI semestar)
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti: upisan treći ili peti, četvrti ili šesti semestar
Cilj: Ovaj kolegij je zamišljen kao uvod u viktorijansku književnost. Popis literature obuhvaća tekstove nekih od najznačajnijih pisaca ovoga razdoblja, te pokriva književne rodove značajne za to razdoblje (pjesništvo, nepripovjedna proza, roman). Kolegij će pokušati definirati središnje teme viktorijanske književnosti, koje se tiču viktorijanskog društvenog ustroja, industrijalizacije i urbanizacije, imperijalizma, rodnih ideologija, te profesionalizacije pisanja.  Rad u seminaru odvijat će se kroz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova.  Kolegij stavlja naglasak na angažiran rad studenata u susretu s književnim tekstom, kako bi studenti ovladali vještinama i metodologijom analize književnih tekstova. Jedan od važnih ciljeva ovog kolegija je i vježbanje sposobnosti studenata za pismenu analizu književnih tekstova.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je uvod u jedno od najznačajnijih razdoblja engleske književne povijesti, a zahvaljujući velikom udjelu pomnog čitanja ovaj kolegij omogućuje studentima stjecanje povijesnih i književno-povijesnih znanja, daljnje razvijanje vještina analize književnih tekstova, kao i vještina izražavanja i komuniciranja u diskursu humanistike.
Korištene metode:  Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada.  Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao predavanje, studenti će sudjelovati u vlastitoj edukaciji kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, ali isto tako i kroz poticanje dijaloga o zadanim temama u učionici.  Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu, te konzultacije s nastavnikom.  Ovisno o broju upisanih studenata, jedan od modaliteta nastavnog procesa bit će i studentske prezentacije na dogovorenu temu.

Sadržaj kolegija (po tjednima):  

 1. tjedan: Uvod u viktorijansko razdoblje.  Periodizacija, središnji žanrovi i teme.
 2. tjedan: Viktorijansko pjesništvo:  Tennyson.
 3. tjedan: Viktorijansko pjesništvo:  Browning.
 4. tjedan: Viktorijanski roman: Dickens. Važnost Dickensa za promjene u konstelaciji književnog polja. Profesionalizacija pisanja romana. Književno polje i kulturno tržište.  Dickens, Great Expectations.  Središnje teme.
 5. tjedan: Dickens, Great Expectations. Žanrovske odrednice romana. Gaskell, “Our Society at Cranford”.  
 6. tjedan: Gaskell, North and South.  Industrijski roman kao viktorijanski žanr.
 7. tjedan: Prvi kolokvij.  Gaskell, North and South.  Pitanje socijalne i političke kartografije u romanu.
 8. tjedan: Gaskell, nastavak.  Viktorijanski klasni sustav:  Cannadine.  
 9. tjedan: Socijalna etnografija. Frances Trollope.  Thackeray.  Mayhew.  Društveni kritičari:  Carlyle i pitanje rada.  
 10. tjedan: Društveni kritičari:  Ruskin, umjetnost i politička ekonomija.  
 11. tjedan: Humanistika i kritika: Arnold.  Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. tjedan: Viktorijanski pjesnici:  Christina Rossetti, Dante Gabriel Rossetti.
 13. tjedan: Viktorijanski pjesnici:  Arnold.  
 14. tjedan: Drugi kolokvij.  
 15. tjedan Evaluacija.

Literatura:
A. Obavezna:
Pjesništvo:
Alfred Lord Tennyson, “The Lotos-Eaters,”  “Ulyssess,” “The Charge of the Light Brigade”
Robert Browning, “My Last Duchess,”  “Love Among the Ruins”
Matthew Arnold, “Dover Beach,” “The Buried Life”
Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel,”  “The Burden of Nineveh”
Christina Rossetti, “Goblin Market”

Nepripovjedna proza:
Thomas Carlyle, “Signs of the Times,” “Condition of England,” from Past and Present
W.M. Thackeray, The Book of Snobs (ulomci)

John Ruskin, The Stones of Venice (ulomci)
Matthew Arnold, “The Function of Criticism at the Present Time”
Walter Pater, The Renaissance (Preface)

Fikcija:
Charles Dickens, Great Expectations
Elizabeth Gaskell, “Our Society at Cranford,” North and South  

Povijesni kontekst:
Richard D. Altick, The English Common Reader (ulomci)
David Cannadine, “A Viable Hierarchical Society,” iz The Rise and Fall of Class in Britain. New York, Columbia University Press, 2000.

B. Dopunska
Romani:
Charlotte Bronte, Jane Eyre

Pjesništvo:
Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese

Nepripovjedna proza:
J.S. Mill, The Subjection of Women (ulomci)

Kritika:
– Raymond Williams, “People of the City,” iz The Country and the City, New York: Oxford University Press, 1975.
– Hilary Schor, “If He Should Turn to Beat Her: Violence, Desire and the Woman’s Story in The Great Expectations,” iz Charles Dickens, Great Expectations.  Case Studies in Contemporary Criticism.  Boston: Bedford, 1996.
– Jay Clayton, “Is Pip Postmodern? Or, Dickens at the End of the Twentieth Century,” iz Charles Dickens, Great Expectations.  Case Studies in Contemporary Criticism.  Boston: Bedford, 1996.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (4-5 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:  Studenti ocjenjuju kvalitetu kolegija putem anonimne ankete na kraju semestra.