Home » KNJIŽEVNI SEMINARI - 4. ili 6. semestar » Engleski roman 19. stoljeća

Engleski roman 19. stoljeća

Naslov kolegija: Engleski roman 19. stoljeća
Nositelj/nastavnik: prof.dr.sc. Borislav Knežević
ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Oblik nastave: tri sata tjedno (1P+2S)
Uvjeti za upis: Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2
Semestar: 4. ili 6. semestar

Sadržaj: Kolegij predstavlja pregled engleskog romana u 19. stoljeću; u tom razdoblju dolazi do velikog uzleta romana vezanog uz brzo rastuće književno tržište namijenjeno srednjoj klasi. Tijekom tog razdoblja roman je osobito obilježen nakanom romanopisaca da sudjeluju u oblikovanju društvenih rasprava o važnim pitanjima britanskog društva u kontekstu brzih mijena. Izbor romana u ovom kolegiju nastoji oslikati neke od središnjih društvenih tema u romanima 19. stoljeća, poput tema vezanih uz brak, klasne ideologije, industrijalizaciju, Britansko carstvo, te pisanje kao profesiju.

Ciljevi kolegija: U sadržajnom smislu, cilj kolegija je upoznati studente s nekima od romana iz jednog od najproduktivnijih razdoblja u povijesti engleskog romana. Kolegij pri tome nastoji potaknuti aktivan odnos studenta prema književnom tekstu u cilju razvijanja vještina interpretacije književnog teksta.

Zadaće u kolegiju: Ocjena u kolegiju zasnovana je na kratkom eseju u drugom dijelu semestra (oko pet stranica), prvom kolokviju sredinom semestra, te drugom kolokviju pred kraj semestra.

Primarna literatura
Jane Austen, Persuasion
Charles Dickens, Hard Times
Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh
Wilkie Collins, The Moonstone
H.G. Wells, The War of the Worlds

Primarna literatura također može uključivati i sljedeće romane:
Elizabeth Gaskell, Mary Barton
W.M. Thackeray, Barry Lyndon
Anthony Trollope, The Warden
H. Rider Haggard, King Solomon’s Mines
George Gissing, The Odd Women

Sekundarna literatura (izborna)
Catherine Gallagher, The Industrial Reformation of English Fiction, 1832—1867 (ulomci)
Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century (ulomci)
Mary Poovey, Genres of the Credit Economy (ulomci)
Tony Tanner, Jane Austen (ulomci)
Raymond Williams, Culture and Society 1780—1950 (ulomci)

Sadržaj kolegija (po tjednima):

 1. tjedan: Uvod u engleski roman 19. stoljeća
 2. tjedan: Persuasion
 3. tjedan: Persuasion
 4. tjedan: Hard Times
 5. tjedan: Hard Times
 6. tjedan: Hard Times, Aurora Leigh
 7. tjedan: Prvi kolokvij. Aurora Leigh
 8. tjedan: Aurora Leigh
 9. tjedan: Aurora Leigh, The Moonstone
 10. tjedan: The Moonstone
 11. tjedan: Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. tjedan: The Moonstone, The War of the Worlds
 13. tjedan: The War of the Worlds
 14. tjedan: The War of the Worlds
 15. tjedan: Drugi kolokvij.