Američki postmodernizam i popularna kultura-arhiva

Nositelj: dr. sc. Stipe Grgas, red. prof.
Nastavnik: dr. sc.  Sven Cvek
ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar,  III. ili V., IV. ili VI. semestar, zimski, ljetni (i za ak. god. 2013/14.)
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti za upis kolegija: Položen kolegij Uvod u studij engleske književnosti

Obaveze studenta: aktivno i redovito sudjelovanje u radu seminara; pismeni kolokviji kao način kontinuirane evaluacije; seminarski rad.
____________________________________________________________________________________

Sadržaj: Kolegij nastoji ukazati na neke bitne probleme američkog postmodernizma, kao što su redefiniranje odnosa između “popularne” i “visoke” kulture, preispitivanje odnosa povijesti i fikcije, te mogućnost iznalaženja kritičke pozicije u kasnokapitaklističkom društvu. Kolegij će se baviti odabranim romanima američkog postmodernizma i njihovim interpretacijama i interakcijama s popularnim formama (tekstualnim, vizualnim, glazbenim) koje mogu biti shvaćene ili kao polje za iščitavanje autentičnog izraza “naroda” ili kao bitno neautentičan izraz otuđujuće kulturne industrije. Problemi koji će se provlačiti kroz kolegij uključuju pitanje distinkcije masovne i popularne kulture; konzumerizma; kulturne industrije i kulturne amnezije; simulakra; kulture kao pitanja identiteta; globalizacije i amerikanizacije.

Cilj: Upoznati student/ic/e s povijesnim periodom američkom postmodernizma, relevantnom teorijskom literaturom i problemima. Studenti/ce trebaju steći znanje o osnovnim kulturnim, društvenim i političkim kretanjima razdoblja te to znanje primijeniti na kritičko čitanje odabranih romana.

Literatura:
Ishmael Reed, Mumbo Jumbo ili Yellow Back Radio Broke-Down
Willam Gibson, Neuromancer
Don DeLillo, White Noise
Art Spiegelman, Maus
Douglas Coupland, Generation X
Sherman Alexie, Reservation Blues

Uz navedene romane, studenti/ce moraju redovito čitati tekstove iz Readera koji će biti dostupan prije početka nastave. Reader će sadržavati izbor književnopovijesnih i teorijskih tekstove relevantnih za problematiku kolegija. Ti su tekstovi temelj za pismene kolokvije putem kojih će se kontinuirano evaluirati studentski rad.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra, te na kontinuiranoj evaluaciji putem kolokvija.