Home » KNJIŽEVNI SEMINARI - 4. ili 6. semestar » Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća

Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća

Naziv kolegija: Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća
Nastavnik: prof.dr. Stipe Grgas
ECTS: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 4. ili 6. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjet za upis kolegija: „Uvod u studij engleske književnosti“ I i II

Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij nudi prikaz, čitanje i interpretaciju američke poezije publicirane od kraja devetnaestog stoljeća pa do današnjih dana. Polazi se od prosudbe da se na filološkim studijima tijekom zadnjih desetljeća marginaliziralo pjesničko stvaralaštvo i, uzimajući to kao polazište. nastojat će se pokazati relevantnost tog arhiva. Težište će biti na specifičnosti pjesničkog izričaja, na mijenama uloge poezije u sustavu književnosti ali i u širem kulturnom okruženju. Dijakronijskim čitanjem američkih pjesnika istražit će se njihova razlikovna obilježja ali i osobine koje oni/one dijele s pjesmotvorstvom u inim književnim i kulturnim sredinama. Osnovno metodološko polazište kolegije jest da se pjesništvo razvija prema njemu imanentnim zakonitostima ali isto tako da zrcali izazove izvanknjiževne stvarnosti. Zbog nepreglednosti građe kolegij će izvršiti selekciju u književnoj produkciji i izdvojiti reprezentativne ne samo pjesnike nego i reprezentativne tekstove odabranih pjesnika. Kolegij će maksimalno iskoristiti dostupnost na internetu ne samo tekstova nego i snimljenih čitanja pjesama.

Cilj: Studenti će se upoznati s vrlo važnim segmentom pjesničke produkcije dvadesetog stoljeća. Cilj je probuditi kod polaznika svijest o zapostavljenom književnom žanru, izvježbati ih kako mu pristupiti i uvjeriti ih u mnogostruku funkciju i važnost pjesničke riječi.

Studentske obveze: Izvršenje obveza kontinuirane provjere znanja. Tijekom semestra polaznici moraju napisati nekoliko kratkih osvrta o zadanim tekstovima dok su na predzadnjoj sesiji dužni predati duži seminarski rad. Tijekom zadnje sesije piše se pismeni ispit.

 

Sadržaj kolegija po tjednima:
1. O poeziji općenito.
2. Predšasnici (Dickinson/Whitman)
3. Modernisti u inozemstvu: Ezra Pound i T.S. Eliot
4. Modernisti kod kuće (I): Robert Frost, William Carlos Williams
5. Modernisti kod kuće (II): Hart Crane, William Carlos Williams, Hart Crane, Louis Zukofsky
6. Ženski glasovo: Marianne Moore, H.D., Elizabeth Bishop, Sylvia Plath
7. Konfesionalno pjesništvo: John Berryman, Robert Lowell, Theodore Roethke
8. Pjesnici „beat“ generacije: Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Charles Bukowski
9. Pjesnici Black Mountain-a: Charles Olson, Robert Creeley
10. Pjesnici „duboke slike“: Robert Bly, Mark Strand
11. New York škola: John Ashberry, Frank O’Hara
12. 1970te: Gwendolyn Brooks, Nikki Giovanni
13. Jezično pjesništvo: Bob Perelman, Charles Bernstein
14. Zaključne primjedbe, pismeni ispit

Obavezna literature: Izbor pjesme ili nekoliko pjesama iz pjesničkog opusa navedenih pisaca.

Sekundarna literatura: Studije koje se bave poezijom, posebice modernom poezijom. Programski zapisi samih pjesnika. Naposljetku, nepregledna literatura o američkom pjesništvu kao i studije o pojedinačnom djelu.