Upisi: preddiplomski

Anglistika (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)

VAŽNO!
Zbog epidemioloških mjera za upis na preddiplomski studij anglistike i psihologije za ovu godinu ukinute su dodatne provjere koje se se u sklopu razredbenog postupka trebale prijaviti i provesti na Filozofskom fakultetu.
U sklopu razredbenog postupka za upis na preddiplomske studije za akademsku godinu 2020/21 nije potrebna dodatne prijava na Filozofskom fakultetu za te provjere.
Informacije su ažurirane i na stranicama:
Opći podaci o postupku
Predznanje jezika (preduvjet)
Termini prijava i ispita
27.5.2020.

*** Vijeće Filozofskog fakulteta donijelo je odluku da će se, zbog protuepidemijskih mjera, ove godine upisi na naš Fakultet vršiti isključivo na temelju uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi. To znači da se neće provoditi test intelektualnih sposobnosti za studij psihologije niti ispiti predznanja jezika za anglistiku. No, tu odluku još mora potvrditi Senat Sveučilišta u Zagrebu.
Ispiti predznanja za francuski, španjolski, grčki i latinski jezik organizirat će se za one pristupnike koji na drugi način (opisan na postani-student.hr) nisu dokazali poznavanje jezika.
Na stranicama upisi.ffzg.unizg.hr pratite najnovije vijesti o upisima.
20.5.2020.

VAŽNO: Zbog epidemiološke situacije Odsjek za anglistiku neće održati ispit predznanja engleskog jezika u sklopu razredbenog postupka 2020. godine. Ovu odluku još treba potvrditi Vijeće Filozofskog fakulteta. Molimo da za daljnje obavijesti pratite web stranicu
Upisi FFZG 2020: http://upisi.ffzg.unizg.hr/
Iz Odsjeka 30.4.2020.

____________________________________________________________________________________________________________
Uvjeti za upis studija:

1. 
završena četverogodišnja srednja škola
2.  položena državna matura. S
vi kandidati koji žele upisati anglistiku moraju na državnoj maturi imati
     80% riješenosti testa iz engleskog jezika razine A
3.  položena dodatna provjera znanja engleskog jezika

  ›  Detalji o obliku ispita i primjer testa dodatne provjere znanja engleskog jezika.


Svi podaci o uvjetima upisa i načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijske programe Filozofskoga fakulteta dostupni su na stranicama
:
http://www.postani-student.hr
studijski programi
(naziv studijskoga programa: Anglistika)


Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nalaze se na:

FFZG razredbeni postupak


Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Korisne informacije:
17 pitanja o studiranju na Filozofskom koja moraš postaviti prije nego upišeš studij

– Napomene:

º – VAŽNO!: Od ak. god. 2020/21. ukida se test intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici u listopadu 2019. odlučilo je  da se ispitivanje intelektualnih sposobnosti više neće provoditi.

º – VAŽNO!: Od ak. god. 2015/16. uvodi se i dodatna provjera znanja engleskog jezika:
informacije na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu
– .pdf dokument na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (Anglistika, kriteriji: 80% riješenosti testa iz engleskog jezika na državnoj maturi i dodatna provjera znanja engleskog jezika).

º – Od ak. god. 2012/13. svi kandidati koji žele upisati anglistiku moraju na državnoj maturi imati 80% riješenosti testa iz engleskog jezika razine A.