Upisi: preddiplomski

Anglistika (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)

Uvjeti za upis studija:
1. 
završena četverogodišnja srednja škola
2.  položena državna matura. S
vi kandidati koji žele upisati anglistiku moraju na državnoj maturi imati
     80% riješenosti testa iz engleskog jezika razine A
3. 
na testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet prijeđen razredbeni prag
     od 20%
4.  položena d
odatna provjera znanja engleskog jezika

  ›  Detalji o obliku ispita i primjer testa dodatne provjere znanja engleskog jezika.


Svi podaci o uvjetima upisa i načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijske programe Filozofskoga fakulteta dostupni su na stranicama
:
http://www.postani-student.hr
studijski programi
(naziv studijskoga programa: Anglistika)


Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nalaze se na:

FFZG razredbeni postupak


Agencija za znanost i visoko obrazovanje

 Napomene:

º – Od ak. god. 2012/13. svi kandidati koji žele upisati anglistiku moraju na državnoj maturi imati 80% riješenosti testa iz engleskog jezika razine A.

º – VAŽNO!: Od ak. god. 2015/16 uvodi se i dodatna provjera znanja engleskog jezika:
informacije na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu
– .pdf dokument na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (Anglistika, kriteriji: 80% riješenosti testa iz engleskog jezika na državnoj maturi i dodatna provjera znanja engleskog jezika).