Američki modernizam

Naziv predmeta: Američka književnost
Naziv kolegija: Američki modernizam EN1K08
Nastavnik: Hrvoje Tutek
ECTS bodovi: 6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti: upisan 4. ili 6. semestar
Ispit: Ocjena se temelji na redovitom pohađanju i aktivnom sudjelovanju na satu i jednom pismenom radu tijekom semestra (pet do šest kartica teksta) te na pismenom ispitu na kraju semestra.
Sadržaj: Ovaj kolegij studente uvodi u razne aspekte američkog modernizma: ideološke, tematske, naracijske i stilske. Popis literature obuhvaća tekstove nekih od najznačajnijih pripovjedača i pjesnika ovoga razdoblja s posebnim obzirom na novelu i roman. Kolegij će između ostalog pokušati prikazati neke od središnjih tema tog razdoblja u SAD-u, a to su: Prvi svjetski rat, sekularizacija i urbanizacija, emancipacija žena i etničkih grupa, egzodus američkih pisaca u Europu dvadesetih godina, nagli razvoj potrošačkog društva, ekonomska kriza i skretanje ulijevo uz  porast društvene kritike tridesetih godina (npr. John Steinbeck i Richard Wright). Kolegij se također bavi naracijskim i stilskim eksperimentima koji su obilježili (američki) modernizam u užem smislu riječi (Sherwood Anderson, F. S. Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Dos Passos, a posebno William Faulkner). Rad u seminaru odvijat će se kroz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova (pet mahom kraćih romana i pregršt novela i eseja te primjeren broj sekundarnih tekstova).
Cilj: Kolegij stavlja naglasak na angažiran rad studenata u susretu s književnim tekstom kako bi studenti ovladali vještinama i metodologijom analize književnih tekstova. Jedan od važnih ciljeva ovog kolegija je i vježbanje sposobnosti studenata za pismenu analizu književnih tekstova.

Popis literature:
OBVEZATNA:
F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby, “The Crack-Up”
Sherwood Anderson: tri novele iz Winesburg, Ohio
Ernest Hemingway: 5 novela iz In Our Time , The Sun Also Rises
William Faulkner: The Sound and the Fury (s kraćenjima)
Richard Wright: Native Son, “The Blueprint for Negro Writing”
John Dos Passos: eksperimentalni i društveno angažirani ulomci iz USA Trilogy
John Steinbeck: In Dubious Battle (kraći tekstovi uključeni u Reader)
DOPUNSKA:
Tekstovi za Reader:
Baym, Nina et al, eds. The Norton Anthology of American Literature. 4th ed. New York, London: WW Norton, 1994. (izabrani tekstovi)
Bradbury, Malcolm and James McFarlane, eds. Modernism. Harmondsworth: Penguin Books, 1976.
Elliott, Emory, gen. ed. Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia UP, 1988. (izabrani kritički tekstovi)
McQuade, Donald et al., eds. The Harper American Literature. New York: Harper Collins College Publishers, 1994. (izabrani tekstovi)