Važno! Raspored za zimski semestar ak. god. 2022./23.-PREDDIPLOMSKI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
 ZIMSKI semestar ak. god. 2022/23.
(s imenima nastavnika, po grupama i dvoranama)
(pratite promjene – promjene će biti istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite)
1., 3. i 5. semestar
(ver. 27.9.2022.)

 

1. semestar

UVOD U LINGVISTIČKI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA
(dr. sc. Marina Grubišić)
pon. 17:45 – 19:15, D-7
čet. 14.00 – 15.30, D-7

UVOD U STUDIJ ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI 1
Grupa  1 (dr. sc. Sven Cvek)
čet. 15:30 – 17:00, A 123

Grupa 2 (dr. sc. Martina Domines Veliki)
uto. 11 – 12:30, A105

Grupa 3 (dr. sc. Tihana Klepač)
pon. 11:00 – 12.30, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Vanja Polić)
čet. 9:30 – 11:00, A 219

Grupa 5 (dr. sc. Hrvoje Tutek)
sri. 15:30 – 17:00, A 219

SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1
Grupa 1 (dr. sc. Anda Bukvić)
uto. 8:45 – 10:15, A 123
sri. 8:00 – 9:30, A 219

Grupa 2 (dr. sc. Anda Bukvić)
uto. 11:00 – 12:30, A 216
sri. 9:30 – 11:00, A 216

Grupa 3 (Marko Majerović)
sri. 11:00 – 12:30, A-216
pet. 8.00 – 9.30, A-216

Grupa 4 (Marko Majerović)
sri. 12:30 – 14:00, A 216
pet. 9.30 – 11.00, A-216

Grupa 5 (Marko Majerović)
sri. 14:00 – 15:30, A-216
pet. 11.00 – 12.30, A-216

Grupa 6 (Vinko Zgaga)
pon. 13:15 – 14:45, A 219
sri. 14:00 – 15:30, A 123

Grupa 7 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 10:15 – 11:45, A 219
sri. 10:15 – 11:45, A 219
***************************************

3. semestar

SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 3
Grupa 1
(dr. sc. Ivana Bašić)
uto. 14.45-16.15 dvorana A 216 – seminar, grupa 1
pet. 14:00 – 15:30, A 105

Grupa 2
(Marina Zubak Pivarski)
pon. 12:30 – 14:00, A123
uto. 9:30 – 11:00, A 105

Grupa 3 (Marina Zubak Pivarski)
uto. 11:00 – 12:30, A 219
sri. 11:45 – 13:15, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Tea Raše)
pon. 14:45 – 16:15, A 219
čet. 14:00 – 15:30, A 219

Grupa 5 (dr. sc. Tea Raše)
pon. 16:15 – 17:45, A 219
čet. 15:30 – 17:00, A 219

Grupa 6 (dr. sc. Tea Raše)
pon. 17:45 – 19:15, A 219
čet. 17:00 – 18:30,  A 219

KNJIŽEVNI SEMINARI
Američki postmodernizam i popularna kultura
(dr.sc. Sven Cvek)
sri. 12.30 – 14.00, A 123
pet. 10:15 – 11:00, A 123

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi
(dr.sc. Iva Polak)
uto. 17:45 – 18:30, D7
pet. 15:30 – 17:00, D7

Američko žensko pismo 19. stoljeća
(dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 08:45 – 9:30, A 105
sri. 10:15 – 11:45, A 105

Britanski romantizam (poezija)
(dr.sc. Martina Domines Veliki)
uto. 14:00 – 14:45, A 123
pet. 9:30 – 11:00, A-105

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
(dr.sc. Tihana Klepač)
pon 10:15 – 11:00, A 123
uto. 12:30 – 14:00, A 105

Suvremeni američki roman (dr. sc. Hrvoje Tutek)
sri. 11:45 – 12:30, A 219
čet. 12:30 – 14:00, A 219

Viktorijanski roman: poetika i politika
(dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić)
uto. 11:45 – 13:15, A 123
čet. 11:45 – 12:30, A 123

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
(dr.sc. Borislav Knežević)
uto. 10.15 – 11.45, A-123
čet. 10.15 – 11.00, A-123

***********************************

5. semestar

Semantika engleskog jezika
(dr. sc. Milena Žic Fuchs)
pon. 14.45 – 16.15, D6
pon. 17:00 – 18:30, D6

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 –17:45, A 105
sri. 12:30 – 14:00, A 219

Grupa 2 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 17:45 – 19:15, A-105
sri. 9:30 – 11:00, A 123

 

Grupa 3 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 12:30 – 14:00, A 105

sri. 14:00 – 15:30, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 10:15 – 11:45, A 216sri. 11:00 – 12:30, A 123

KNJIŽEVNI SEMINARI
vidi pod 3. semestar

___________________________

https://web2020.ffzg.unizg.hr/studiji/raspored/