Važno! Raspored za ZIMSKI semestar ak. god. 2023./24.-PRIJEDIPLOMSKI

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
 ZIMSKI semestar ak. god. 2023/24.
(s imenima nastavnika, po grupama i dvoranama)
(pratite promjene – promjene će biti istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite)
1., 3. i 5. semestar
(ver. 22.9.2023.)

 

1. semestar

Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 
(dr. sc. Marina Grubišić)
pon. 17:45 – 19:15, D7
čet. 14:00 – 15:30, D7

Suvremeni engleski jezik 1
Grupa 1
(dr. sc. Anda Bukvić Pažin)
uto. 11:00 – 12:30, A 216
sri. 9:30 – 11:00, A 216

Grupa 2 (Marko Majerović)
sri. 11:00 – 12:30, A 216
pet. 8:00 – 9:30, A 216

Grupa 3 (Marko Majerović)
sri. 12:30 – 14:00, A 216
pet. 9:30 – 11:00, A 216

Grupa 4
 (Marko Majerović)
sri. 14:00 – 15:30, A 216
pet. 11:00 – 12:30, A 216

Grupa 5
(Vinko Zgaga)
pon. 12:30 – 14:00, A 106
sri. 14:00 – 15:30, A 123

Grupa 6 (Vinko Zgaga)
pon. 14:00 – 15:30, A 106
sri. 16:15 – 17:45, A 123

Grupa 7 (Vinko Zgaga)
pon. 16:15 – 17:45, A 102
sri. 17:45 – 19:15, A 123

Grupa 8 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 10:15 – 11:45, A 219
sri. 10:15 – 11:45, A 219

Uvod u studij engleske književnosti 1
Grupa 1
 (dr. sc. Sven Cvek)
čet. 15:30 – 17:00, A 123

Grupa 2 (dr. sc. Tihana Klepač)
pon. 11:00 – 12:30, A 105

Grupa 3 (dr. sc. Vanja Polić)
čet. 9.30 – 11:00, A 219

Grupa 4 (dr. sc. Hrvoje Tutek)
sri. 15:30 – 17:00, A 219

 

3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3
Grupa 1 (dr. sc. Ivana Bašić)
uto. 14.45 – 16.15, A 216
čet. 12:30 – 14:00, A 102

Grupa 2 (dr. sc. Ivana Bašić)
uto. 13.15 – 14:45, A 106
čet. 14:00 – 15:30, A 229

Grupa 3 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 12:30 – 14:00, A 123
uto. 09.30 – 11.00, A 105

Grupa 4 (Marina Zubak Pivarski)
uto. 11:00 – 12:30, A 105
sri. 11:45 – 13:15, A 105

Grupa 5 (dr. sc. Tea Raše)
pon. 14:45 – 16:15, A 219
čet. 14:00 – 15:30, A 219

Grupa 6 (dr. sc. Tea Raše)
pon. 16:15 – 17:45, A 219
čet. 15:30 – 17:00, A 219

Grupa 7 (dr. sc. Tea Raše)
pon. 17:45 – 19:15, A 219
čet. 17:00 – 18:30, A 219

 

KNJIŽEVNI SEMINARI

Američki postmodernizam i popularna kultura
(dr.sc. Sven Cvek)
sri. 12.30 – 14.00, A 123
pet. 10:15 – 11:00, A 123

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi
(dr.sc. Iva Polak)
uto. 17:45 – 18:30, D7
pet. 15:30 – 17:00, D7

Aspekti američkoga romantizma
(dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 08:45 – 9:30, A 105
sri. 10:15 – 11:45, A 105

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
(dr.sc. Tihana Klepač)
pon 10:15 – 11:00, A 123
uto. 12:30 – 14:00, A 105

Suvremeni američki roman
(dr. sc. Hrvoje Tutek)
sri. 11:45 – 12:30, A 219
čet. 12:30 – 14:00, A 219

Viktorijanski roman: poetika i politika
(dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić)
uto. 11:45 – 13:15, A 123
čet. 11:45 – 12:30, A 123

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
(dr.sc. Borislav Knežević)
uto. 10.15 – 11.45, A-123
čet. 10.15 – 11.00, A-123

5. semestar

Semantika engleskog jezika
(dr. sc. Janja Čulig Suknaić)
čet. 17:00 – 18:30, D6
pet. 17:00 – 18:30, D6

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 –17:45, A 105
sri. 12:30 – 14:00, A 219

Grupa 2 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 17:45 – 19:15, A-105
sri. 9:30 – 11:00, A 123

Grupa 3 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 12:30 – 14:00, A 105
sri. 14:00 – 15:30, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 10:15 – 11:45, A 216
sri. 11:00 – 12:30, A 123

KNJIŽEVNI SEMINARI (vidi pod 3. semestar)

___________________________
Pogledajte i poveznicu:

Raspored