Britanski romantizam: poezija (arhiva)

Naziv kolegija: Britanski romantizam: poezija
(raniji naziv kolegija: Poezija engleskog romantizma
)
Nastavnik: dr. sc. Martina Domines Veliki
ECTS bodovi: 6

Jezik: engleski
Trajanje: 3. ili 5  semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: položen Uvod u studij engleske književnosti ili Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2
Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij će se kroz stvaralaštvo Blakea, Wordswortha, Coleridgea, Byrona, Shelleyja i Keatsa baviti nekim temeljnim romantičarskim konceptima kao što su pjesničko nadahnuće, sjećanje na prošlost, sublimnost, deizam i misticizam, odnos subjekta i prirode te subjekta i jezika. Pobuna protiv društvenih nepravdi, osjećaj za „malog“ čovjeka, želja za stapanjem s prirodom samo su neke od osnovnih osobina svakog romantičarskog pjesnika koji sam postaje središnjom temom svojih pjesama. Naglasak će biti na romantičarima prve generacije koji su najsnažnije obilježili razdoblje engleskog romantizma.

Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim pjesnicima engleskog romantizma te povijesnim, kulturnim, političkim i estetskim okružjem u kojem su stvarali i na koje su snažno utjecali. Studenti će imati priliku promišljati i analizirati odabrane pjesme, te će u dijalogu s nastavnikom stvoriti osobno viđenje pjesnika te ideoloških i estetskih implikacija njihove poezije s kraja 18. i prve polovice 19. Stoljeća. U tom će im pomoći niz kritičkih tekstova od tradicionalnih pa sve do post-strukturalističkih pristupa romantizmu.
Studentske obveze: kontinuirano praćenje (prvi kolokvij sredinom semestra i drugi u zadnjem tjednu nastave), u konačnu ocjenu ulazi i seminarski rad, pohađanje nastave, te aktivnost na satu.

Sadržaj kolegija po tjednima::
1. tjedan. Uvod u razdoblje engleskog romantizma. Periodizacija, preteče romantizma
2. tjedan. William Blake. Selections from Songs of Innocence and Experience
3. tjedan. Blake continued – The Marriage of Heaven and Hell
4. tjedan. William Wordsworth, excerpts from the 1800 Preface to Lyrical Ballads, a selection of poems from Lyrical Ballads
5. tjedan. Wordsworth continued – a selection of poems from Poems in two Volumes
6. tjedan. Wordsworth continued – The Prelude (chosen books)
7. tjedan. Samuel Taylor Coleridge – selections from Biographia Literaria
8. tjedan. Coleridge continued – The Rime of the Ancient Mariner, Dejection: an Ode
9. tjedan. Kolokvij 1
10. tjedan. George Gordon Byron – excerpts from Childe Harold’s Pilgrimage
11. tjedan. Byron continued – Prometheus, Fare Thee Well
12. tjedan. Percy Bysshe Shelley – Ozymandias, Ode to the West Wind
13. tjedan. Shelley continued – To a Skylark, excerpts from A Defence of Poetry, Preface to Prometheus Unbound
14. tjedan. John Keats – To Autumn, La Belle Dame Sans merci, Ode on a Grecian Urn
15. tjedan. Kolokvij 2

Popis literature:
Obvezatna::
– Bloom, Harold & Trilling, Lionel: Romantic Poetry and Prose (New York, London, Toronto : Oxford University Press, 1973) ili Wu, Duncan: A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 2001)
– Abrams, M. H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical  Tradition (London: Oxford University Press, 1960)
– Bloom, Harold: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry  (London: Cornell University Press, any edition)
– Curran, Stuart (ed.): The Cambridge Companion to British Romanticism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)
– Daiches, David: A Critical History of English Literature in four volumes (relevant  chapters) (London : Secker & Warburg , 1992)

Dopunska::
– Abrams, M. H.: Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic  Literature (London: Oxford University Press, 1971)
– Bennett, Andrew: Romantic Poets and the Culture of Posterity (Cambridge UP, 1999)
– Brisman, Leslie: Romantic Origins (Ithaca and London: Cornell University Press, 1978)
– Bromwich, David: Disowned by Memory: Wordsworth’s Poetry of the 1790s (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000)
– Butler, Marilyn: Romantics, Rebels and Reactionaries – English Literature and its  Background 1760-1830 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1981)
– Day, Aidan: Romanticism (London and New York: Routledge, 1996)
– de Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984)
– Erdman, David: Blake : Prophet against Empire (New York : Dover, 1991)
– Gill, Stephen: The Cambridge Companion to Wordsworth (Cambridge UP, 2003)
– Hartman, Geoffrey: Wordsworth’s Poetry 1787-1813 (Harvard UP, 1987)
– Mellor, Anne K.: Romanticism and Gender (Routledge, 1993)
– Roe, Nicholas. Wordsworth and Coleridge: The Radical Years (Oxford: Clarendon  Press, 2003)
– Reed, Arden: Romanticism and Language (Cornell University Press, 1984)
– Bone, Drummond: The Cambridge Companion to Byron (Cambridge UP, 2004)
– Morton, Timothy: The Cambridge Companion to Shelley (Cambridge UP, 2006)
– Newlyn, Lucy: The Cambridge Companion to Coleridge (Cambridge UP, 2002)
– Wolfson, Susan: The Cambridge Companion to Keats (Cambridge UP, 2001)