Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku

Naziv kolegija: Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
Nastavnica:  dr. sc. Vanja Polić, izv. prof.
ECTS-bodovi:  6
Jezik:  engleski
Trajanje:  4. ili 6. semestar
Status:  izborni kolegij
Oblici nastave:  1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija:  položen Uvod u studij engleske književnosti; upisan 4. ili 6. semestar
Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij kao polazišnu točku uzima žanr vesterna i mit o Divljem Zapadu te promatra načine na koje se oni preispisuju u suvremenoj kanadskoj književnosti s ciljem progovaranja o dijelovima kanadske povijesti koji nisu odviše prisutni u dominantnom kanadskom diskursu. Posebice će biti riječi o kulturnopovijesnim aspektima kanadskog društva kao što su naseljavanje i kolonijalna povijest zapadne Kanade; zatim marginalni ili ušutkani glasovi u mitu o Divljem Zapadu poput žena, Prvih Naroda i doseljenika; te stvarnost života na Zapadu naspram prikaza života u mitu o Divljem zapadu. S književnoteorijskog aspekta kolegij će se baviti postmodernizmom u kanadskoj književnosti kroz očište metamorfoze „tradicionalnog“ žanra vesterna kao trivijalne/zabavne književnosti u ozbiljnu književnost kao što su historiografska metafikcija i historiografski roman.
Cilj: Upoznavanje studenata s novijom kanadskom kulturom i poviješću kroz relevantna djela suvremene kanadske književnosti.
Studentske obveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave, provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih filmova, kraće pisane zadatke u okviru nastave, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno polaganje 2 kolokvija. Seminarski rad nosi 35%, dva kolokvija 50% i ostali elementi kontinuirane provjere znanja 15% zaključne ocjene iz kolegija. Za prolaz na kolegiju nužno je zadovoljiti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Točni termin 1. kolokvija utvrđuje se u dogovoru sa studentima. Raspodjela tema za seminarske radove je u 8. tjednu nastave.

Sadržaj kolegija po tjednima:
1. tjedan: uvod u Kanadu: povijest i zemljopis Kanade
2. tjedan: mit o Divljem zapadu i pogranična teorija – SAD vs. Kanada
3. tjedan: G. Bowering, Shoot! – uvod u 19.st. društvo, Prve Narode
4. tjedan: G. Bowering, Shoot! –Kanada kao postkolonijalna zemlja?
5. tjedan: historiografska metafikcija (Hutcheon) i rasvjetljavanje povijesti
6. tjedan: G. Vanderhaeghe, The Englishman’s Boy – stvaranje mita o naciji
7. tjedan: G. Vanderhaeghe, The Englishman’s Boy – nastavak
8. tjedan: prvi kolokvij + raspodjela tema za seminarske radove
9. tjedan: F. Stenson, Lightning – povijesni pristup kaubojima i Divljem Zapadu
10. tjedan: G. Bowering, Caprice – Divlji Zapad kao priča
11. tjedan: G. Bowering, Caprice – nastavak
12. tjedan: P. deWitt, The Sisters Brothers –ironiziranje Divljeg Zapada
13. tjedan: P. deWitt, The Sisters Brothers – nastavak
14. tjedan: zaključne opaske, ponavljanje i drugi kolokvij.

Primarna literatura:
Bowering, George. Caprice
Bowering, George. Shoot!
deWitt, Patrick. The Sisters Brothers
Vanderhaeghe, Guy. The Englishman’s Boy
Stenson, Fred. Lightning – odabrana poglavlja
Sekundarna literatura:
American Review of Canadian Studies, special issue: The West. 33, no. 4 (Winter 2003)
Hutcheon, Linda. “Historiographic Metafiction”, The Canadian Postmodern.
Turner, F. J. The Frontier in American History, odabrana poglavlja
See. Scott W. The History of Canada
Slotkin, Richard. Gunfighter Nation: the myth of the frontier in twentieth-century America – odabrana poglavlja
Kritički članci o romanima