Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća

Naziv kolegija: Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća
Nositelj kolegija:
dr. sc. Vanja Polić, izv.prof.
Predavač: dr. sc. Vanja Polić, doc.
ECTS bodovi: 6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar, 4. ili 6.
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: položen Uvod u studij engleske književnosti; upisan 4. ili 6. semestar
Način provjere znanja: Kontinuirana provjera znanja

Opis kolegija: Ovaj kolegij upoznat će studente s povijesnim, društvenim i kulturološkim aspektima osamnaestog stoljeća u Engleskoj s posebnim osvrtom na one društvenopovijesne odrednice koje su pogodovale razvoju modernog romana u njegovu današnjem obliku.  Unutar takva šireg konteksta predstavit će se reprezentativni pisci engleskog osamnaestog stoljeća te njihovi romani (poput Robinsona Crusoea, Moll Flanders, Oroonoko, Gulliverovih putovanja, Pamele, Josepha Andrewsa, Toma Jonesa, Tristrama Shandyja i drugih). U kolegiju će se također s teorijskog aspekta opisati i analizirati glavne odrednice romanesknog žanra te one njegove podvrste koje su postojale na književnoj sceni 18. stoljeća. K tome, u kolegiju će se raspravljati o fenomenu suvremene popularnosti žanra romana kod publike te o njegovu neprihvaćanju u visoku književnost.
Cilj kolegija: Svrha ovoga kolegija je studente upoznati s jednim od perioda engleske književne povijesti te im na odabranom broju romana pokazati ona obilježja romana koja će se iskristalizirati kao karakteristična za romaneskni žanr. Pritom će se studenti upoznati i s teorijom žanra romana.
Studentske obveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave, provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih filmova, kraće pisane zadatke u okviru nastave, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno polaganje 2 kolokvija. Seminarski rad nosi 35% ocjene, dva kolokvija 50% i ostali elementi kontinuirane provjere znanja 15% zaključne ocjene iz kolegija. Za prolaz na kolegiju nužno je zadovoljiti sve elemente kontinuirane provjere znanja.
Točni termin 1. kolokvija utvrđuje se u dogovoru sa studentima. Raspodjela tema za seminarske radove je u 8. tjednu nastave.

Program nastave po tjednima
1. tjedan: uvod u društvene, kulturne i ekonomske okolnosti ranog 18. stoljeća
2. tjedan: ključne teorije o postanku romana kao žanra
3. tjedan: prozni žanrovi koji su utjecali na pojavu romana
4. tjedan: pripovijest ili povijest?
5. tjedan: Daniel Defoe, Moll Flanders
6. tjedan: Daniel Defoe, Moll Flanders i Robinson Crusoe
7. tjedan: prvi kolokvij i upute za pisanje seminarskog rada
8. tjedan: Jonathan Swift, Gulliver’s Travels
9. tjedan: Swift – nastavak
10. tjedan: Henry Fielding, otac romana, Tom Jones
11. tjedan: Fielding – nastavak, Tom Jones i Joseph Andrews
12. tjedan: Laurence Sterne, Tristram Shandy
13. tjedan: Sterne – nastavak
14. tjedan: drugi kolokvij

Literatura
Romani

Behn, Aphra. Oroonoko

Defoe, Daniel. Moll Flanders
Defoe, Daniel. Robinson Crusoe – odabrani dijelovi
Fielding, Henry. Joseph Andrews – odabrani dijelovi
Fielding, Henry. Tom Jones – odabrani dijelovi
Sterne, Laurence. Tristram Shandy
Swift, Jonathan. Gulliver’s Travels
Kritička
Obavezna
Hunter, J. Paul, Before Novels, The Cultural Contexts of Eighteenth Century English Fiction
McKeon, Michael, The Origins of the English Novel 1600-1740
Richetti, John J., ed, The Cambridge Companion to The Eighteenth Century Novel
Dodatna:
Richetti, John J., Popular Fiction Before Richardson, Narrative Patterns 1700-1739
Richetti, John J., The English Novel in History 1700-1780
Spencer, Jane, The Rise of the Woman Novelist, From Aphra Behn to Jane Austen
Watt, Ian, The Rise of the Novel
Williams, Ioan, ed, Novel and Romance 1700-1800
Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana