O Odsjeku

Odsjek za anglistiku započeo je s radom 1934.  godine kao lektorat postavši s vremenom jedan od dvadeset i tri odsjeka Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Djelatnost Odsjeka odvija se na četiri katedre: Katedra za engleski jezik, Katedra za englesku književnosti, Katedra za amerikanistiku te Katedra za metodiku engleskoga jezika. Katedre održavaju nastavu na sljedećim preddiplomskim i diplomskim studijima:

  • Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
  • Diplomski studij anglistike, smjer lingvistika (jedno- i dvopredmetni)
  • Diplomski studij anglistike, smjer književnost-anglofone književnosti (jedno- i dvopredmetni)
  • Diplomski studij anglistike, smjer književnost-amerikanistika (jedno- i dvopredmetni)
  • Diplomski studij anglistike, smjer prevoditeljstvo (jedno- i dvopredmetni)
  • Diplomski studij anglistike, nastavnički smjer (dvopredmetni)

Na Odsjeku predaje 29 nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Studijske programe na Odsjeku za anglistiku godišnje pohađa oko 600 studenata.

Katedra za skandinavistiku osnovana je pri Odsjeku za anglistiku 1994. godine te nudi sljedeće studijske programe na preddiplomskoj i diplomskoj razini (svi su studiji dvopredmetni):

  • Preddiplomski studij švedskog jezika i kulture
  • Diplomski lingvistički studij švedskog jezika
  • Diplomski prevoditeljski studij švedskog jezika i kulture

Na Katedri je zaposleno 7 nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Nastavu na Katedri godišnje pohađa oko 110 studenata.

odsjek-logo