Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj književnosti i filmu

Naziv kolegija: Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj književnosti i filmu
Nastavnica:
dr. sc. Iva Polak, izv. prof.

ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 4. ili 6. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: položen Uvod u studij engleske književnosti; upisan 4. ili 6. semestar
Okvirni sadržaj predmeta: Odabranim književnim i filmskim djelima od druge polovine 20. stoljeća nadalje pokazat će se nova preispisivanja australskog identiteta. Kroz sup(r)ostavljanje kolonijalnog i postkolonijalnog, većinskog i manjinskog (urođeničkog), povijesti i pri-povijesti, naravnog i nadnaravnog prikazat će se složenost australske multikulturalnosti (kulturne razlike i raznolikosti). Također će se raspravljati problemu transnacionalnih i nacionalnih odrednica u okviru takozvanih postkolonijalnih književnosti. Zbog udaljenosti australskog prostora i boljeg razumijevanja suvremenog australskog trenutka, kolegij nudi i pregled australske povijesti kao i prikaz kulture australskih Aboridžina.
Cilj: Osvijestiti specifikume australskog književnog i filmskog prostora kao i nužnost drukčijeg pristupanja manjinskom tekstu koji je ispisan specifičnim kulturnim kodom.
Studentske obveze: Ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave, provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih filmova, kraće pisane zadatke u okviru nastave, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno polaganje 2 kolokvija. Seminarski rad nosi 35% ocjene, dva kolokvija 50% i ostali elementi kontinuirane provjere znanja 15% zaključne ocjene iz kolegija. Za prolaz na kolegiju nužno je zadovoljiti sve elemente kontinuirane provjere znanja.
Točni termin 1. kolokvija utvrđuje se u dogovoru sa studentima. Raspodjela tema za seminarske radove je u 8. tjednu nastave.

Sadržaj kolegija po tjednima:
1. tjedan

Specifičnosti australskog prostora: smještaj, veličina, obilježja
2. tjedan
Uvod u povijest Australije
3. tjedan
Postkolonijalna Australija: uvod u postkolonijalnu teoriju kulture
4. tjedan
Australski identitet: konstrukt australštine (Australianness)
Kratki animirani film (claymation): Harvie Krampet (2003), red. Adam Elliot
Graham Huggan. Australian Literature. Postcolonialism, Racism, Transnationalism: Poglavlje 1; Catriona Elder. Being Australian. Poglavlje 1. (nationalism, imagined community, commentary)
Bill, Ashcroft. “Is Australian Literature Post-Colonial”
5. tjedan
Australski identitet i australski prostor: svekolika australska unutrašnjost (The Great Australian Outback)
Picnic at Hanging Rock (1975), red. Peter Weir (Australski novi val)
Wolf Creek (2005), red. Greg McLean (“ozploatacijski” film)
The Rover (2014), red. David MIchod (distopija)
Gelder i Jacobs. Uncanny Australia. Poglavlje 1: termini uncanny (Freud) i differend (Lyotard)
6. tjedan
Preispisivanja australskog književnog kanona: od dokumentarnog realizma do postmodernističkih reinskripcija i fantastičnih svjetova
Frank Moorehouse „From a bush log book“
Murry Bail „A, B, C, D, E,F, G,H, I, J, K, L, M, N, O,P Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z“
Peter Carey „American Dreams“; „Peeling“;
A. Bertram Chandler „Grimes and the Gajin Daimyo” (australski SF)
7. tjedan
Preispitivanje eurocentričkog kanona i književne teorije iz australske perspektive
David Williamson, Dead White Males (1995)
*Smjernice za pisanje seminarskog rada
8. tjedan
Epski roman o Australiji
Tim Winton. Cloudstreet (1991)
9. tjedan
Cloudstreet nastavak
Magijski realizam: Wendy B. Faris. “Scheherezade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.”
10. tjedan
Uvod u povijest i kulturu australskih Aboridžina
Contact (2009) dokumentarac
Christine Nicholls. “‘Dreamtime’ and ‘The Dreaming’ – an introduction”
11. tjedan
Ukradena pokoljenja (Stolen Generations)
Doris Pilkington. Follow the Rabbit-Proof Fence (1996)
Rabbit-Proof Fence (2001), red. Phillip Noyce
Dokumentarni serijal First Australians (2008). Epizoda 5: “Un Unhealthy Government Experiment”
12. tjedan
Suvremena aboridžinalnost
Gayle Kennedy. Me, Antman & Fleabag (2007)
Mad Bastards (2010), red. Brendan Fletcher
13. tjedan
Suvremeno žensko pismo
Lisa Jacobson „The Master Builder’s House“
Ania Walwicz „fight“
Janeen Webb  „Paradise Design’d“
Finola Moorhead „Miss Marple Goes to Ayers Rock“
14. tjedan
kolokvij

Obvezna literatura
Zbog nedostupnosti izvora, tekstovi su sadržani u čitanci Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj književnosti i filmu koja sadrži sljedeće tekstove:
Primarna literatura:
Tim Winton, Cloudstreet (1991)
David Williamson, Dead White Males (drama) (1995)
Doris Pilkington, Follow the Rabbit-Proof Fence (2002)
Gayle Kennedy, Me, Antman & Fleabag (2007)
+ odabrane kratke priče

Sekundarna literatura:
– Ashcroft, Bill. “Is Australian Literature Post-Colonial?”. Modern Australian Criticism and Theory. Ur. David Carter i Wang Guanglin. Qingdao: China Ocean University Press: 1-13.
– Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths i Helen Tiffin (ur.). Post-Colonial Studies: The Key Concepts, Routledge: London/New York, 2002.
(odabrani termini)
– Elder, Catriona. Being Australian Allen and Uwin: Crows Nest, 2007. (1., 3. i 8. poglavlje)
– Gelder, Ken i Jane M. Jacobs. Uncanny Australia: Sacredness and Identity in a Postcolonial Nation, Melbourne University Press: Carlton South, Victoria, 1998. (1. poglavlje)
– Huggan, Graham. Australian Literature. Postcolonialism, Racism, Transnationalism, Oxford University Press: Oxford, 2007. (1. poglavlje)
– Lever, Susan. “The challenge of the novel: Australian fiction since 1950”. The Cambridge History of Australian Literature. Peter Pierce (ur.). Cambridge University Press: Port Melbourne, Vic., 2009., str. 498-517.
– Nicholls, Christine. “‘Dreamtime’ and ‘The Dreaming’ – an introduction”. A Year in Life of Australia. The Conversation. Ur. The Conversation, Sydney: Future Leaders, 2014: 77-82.
– Polak, Iva. Razvoj književne proze australskih Aboridžina. Od nevidljive do postkolonijalne priče, HFD: Zagreb, 2011. (dijelovi)
– Rossier, Richard i Lyn Jacobs (ur.). Reading Tim Winton. Angus and Robertson: Sydney, 1993. (izbor)
– Torre, Stephen. “The short story since 1950”.  The Cambridge History of Australian Literature. Peter Pierce (ur.). Cambridge University Press: Port Melbourne, Vic., 2009: 419-451.
– Van Toorn, Penny. “Indigenous texts and narratives”.The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ur.). Cambridge University Press: Cambridge, 2000: 19-59.
– Faris, Wendy B. “Scheherezade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.” Magical Realism Theory, History, Community, Lois Parkinson Zamora i Wendy B. Faris (ur). Duke University Press: Durham & London. 2005 (1995): 163-190.

Svi materijali će biti dostupni u elektroničkom obliku studentima upisanima u kolegij. Dodatni materijali dobivaju se na satu.