Arhiva kolegija 11/12–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2011/12 i silabusi (opisi kolegija)

Napomena: Kolegiji koji su označeni zvjezdicom * su se izvodili u ak. god. 2011/12, ali se više ne izvode
______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2011/12

1. godina
Uvod u studij engleske književnosti

 2. i 3. godina:
Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2011/12

(A=američka književnost, B=britanska književnost)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američke šezdesete: književnost i kultura (Bašić) (A) (20 st.) *
Aspekti američkog romantizma (Šesnić) (A) (19. st.)*
Engleski romantizam (Gjurgjan)(B) (19. st.)
Irska kultura (Gjurgjan i gost profesor) (B) (20. st.)*
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća  (Polić) (B) (starija)*
Pretvaranje prostora u mjesto : rana australska književnost  (Klepač) (B) (19. st.)*
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (Petrić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas)(A) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme  (Knežević)(B) (19. st.)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)*

____________________________________________________________________________________________________
Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2011/12
(A=američka književnost, B=britanska književnost)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)

Cool Britania? Britanska drama u razdoblju od 1956-2008 (Klepač)(B) (20. st.)
Engleski romantizam
(Gjurgjan) (B) (19. st.)
Kanadska književnost i i kultura
(Polić)(B) (20. st.)
Literature and the ‘Troubles
  (O’Malley, gost profesor) (B)(20. st.)*
Nineteenth-Century American Short Fiction
(Crow, Fulbright gost profesor) (A) (19. st.)*
Rat, rekonstrukcja, transformacija: američka književnost 1860-1914
(Šesnić) (A) (19. st.)
Shakespeare
(Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori renesansne drame
  (Petrić) (B)  (starija)
Suvremeni američki roman
(Grgas)(A) (20. st.)
Suvremena australska književnost i film
(ažuriran sil.) (Polak) (B) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme
(Knežević) (B)
(19. st.)
___________________________________________________________________________________________
POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2011/12

1. godina
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
2. semestar
Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

2. godina
3. semestar
Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova

Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

3. godina
5. semestar
Društva i kulture engleskoga govornog područja
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija
Prijevodne vježbe