Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi

Naziv kolegija: Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi
Nastavnica:
dr. sc. Iva Polak, izv. prof.

ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 3. ili 5. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: položen Uvod u studij engleske književnosti ili Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2
Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij prati uspostavu drukčijeg britanskog kanona od Drugog svjetskog rata nadalje, koji prisvaja raznorodne fantastične žanrove. Od muškog distopijskog SF romana, feminističkog SF-a, magijskog realizma, bivših postkolonijalnih i novih regionalnih glasova, kolegij kroz problematiku fantastičke književnosti progovara o uspostavi suvremenog identiteta Velike Britanije gdje se poglavito od 1980-ih nadalje očitije javljaju rodni, regionalni i transkulturalni glasovi bivših kolonijalnih subjekata. Kolegij će također biti popraćen odgovarajućim filmskim ostvarenjima.
Cilj: Produbljivanje spoznaja o književnim trendovima u okviru suvremene britanske književnosti te učenje osnova fantastične književnosti.
Studentske obveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave (do 4 izostanka), provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih filmova, kraće pisane zadatke u okviru nastave, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno polaganje 2 kolokvija. Seminarski rad nosi 35%, dva kolokvija 50% i ostali elementi kontinuirane provjere znanja 15% zaključne ocjene iz kolegija. Za prolaz na kolegiju nužno je zadovoljiti sve elemente kontinuirane provjere znanja.
Točni termin 1. kolokvija utvrđuje se u dogovoru sa studentima. Raspodjela tema za seminarske radove je u 8. tjednu nastave.

Sadržaj kolegija po tjednima:
1. tjedan

Društveno-povijesni kontekst nakon Drugog svjetskog rata: književne reakcije na razdoblje nakon Drugog svjetskog rata; desetljeće nakon „Mladih gnjevnih ljudi“; distopijska reakcija; feministički roman nakon V. Woolf (drugi val feminizma; postfeminizam); roman i rod; roman i kraj Imperija; regionalni glasovi; pitanje pripadanja i trans/nacionalnog identiteta)
2. tjedan
Povijest utopije/distopije u književnosti (Republic; Utopia; New Atlantis); utopija/distopija i znanstveno fantastični roman (Brave New World; We)
Michel Foucault. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias”
Peter Fitting. “A Short History of Utopian Studies”
3. tjedan
George Orwell. Nineteen Eighty-Four (1949) (distopija i kontrola)
Patrick Parrinder. Nation & Novel, str. 314-320. (o Orwellu)

Adam Roberts. Science Fiction: Chapter 1: “Defining science fiction”
Darko Suvin. “On the Poetics of the Science Fiction Genre”
4. tjedan
Nineteen Eighty-Four nastavak
5. tjedan
Nineteen Eighty-Four. (1984) red. Michael Radford i Brazil (1985) red. Terry Gilliam.
6. tjedan
Anthony Burgess. A Clockwork Orange (1962);  (distopija i nasilje)
7. tjedan
A Clockwork Orange (1971) red. Stanley Kubrick
*Smjernice za pisanje seminarskog rada

8. tjedan
Feminizam i znanstvena fantastika (razvoj žanra: Mary Shelley, Ursula K. Le Guin, Marge Piercy, Joanna Russ, Margaret Atwood; žena kao spasitelj svemira; androfobija; androginija)
Adam Roberts. Poglavlje 3 “Gender” u Science Fiction
9. tjedan

Jeanette Winterson. The.PowerBook (2000): rod, metafikcija, pripovjedač/ica
Brian McHale. Poglavlje “Chinese-box worlds” u Postmodernist Fiction.

10. tjedan
Magijski realizam: teorija žanra
Wendy B. Faris. “Scheherezade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.”

11. tjedan
Angela Carter. Nights at the Circus (1984): postmodernizam, metafikcija, feminizam; Viktorijana i “side-shows”; Freaks (1932) dir. Ted Browning
Brian Finney. Poglavlje 9 “Angela Carter: Nights at the Circus” u English Fiction since 1984: Narrating a Nation.

12. tjedan
Nights at the Circus nastavak
13. tjedan
Najrazlikovnija britanska regionalna književnost: škotski novi val (Gray, Kennedy, Kelman…)
Alasdair Gray. “Wellbeing: A Fiction” in Why Scots Should Rule Scotland (1997): postmodernizam, fantastika, škotski identitet
Richard Bradword. Poglavlje 10 “Scotland” u The Novel Now. Contemporary British Fiction.

14. tjedan
2. kolokvij

Primarna literatura:
George Orwell. Nineteen Eighty-Four (1949)
Anthony Burgess. A Clockwork Orange (1962)
Jeanette Winterson. The.PowerBook (2000)
Angela Carter. Nights at the Circus (1984)
Alasdair Gray. “Wellbeing: A Fiction” u Why Scots Should Rule Scotland (1997)
Sekundarna literatura:
– Bowers, Maggie Ann. Magic(al) Realism. Routledge: NY. 2004.
– Bradford, Richard. The Novel Now. Contemporary British Fiction. Blackwell Publishing: Oxford, 2007: Pogl. 10.
– Faris, Wendy B. “Scheherezade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.” Magical Realism Theory, History, Community, Lois Parkinson Zamora i Wendy B. Faris (ur). Duke University Press: Durham & London. 2005 (1995): 163-190.
– Finney Brian. English Fiction Since 1984: Narrating a Nation. Palgrave: NY, 2006: Pogl. 9.
– Fitting, Peter. “A Short History of Utopian Studies.” Science Fiction Studies, Svezak 36, Br. 1, 2009: 121-131.
– Head, Dominic. Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge University Press: Cambridge, 2002.
– Jackson, Rosemary. Fantasy. The Literature of Subversion, Routledge, 1981: 42-60.
– McHale, Brian. Postmodernist Fiction, Routledge: London/NY, 2004 (1987): Pogl. 8.
– Foucault, Michel. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias”, 1967.
– Parrinder, Patrick. Nation & Novel. Oxford: Oxford University Press, 2006 (str. 314-320 o Orwellu)
– Roberts, Adam. Science Fiction. 2. izdanje, Routledge: London/New York, 2006: Pogl. 1 i 3
– Suvin, Darko. “On the Poetics of Science Fiction Genre.” College English, Sv. 34, Br. 3 1972: 372-382.


Svi tekstualni i audiovizualni materijali dobivaju se u elektroničkom obliku.