Home » 8. i 10. semestar : ST-link-KNJIŽEVNI KOLEGIJI » Britanski romantizam: proza

Britanski romantizam: proza

Naziv kolegija: Britanski romantizam: proza
Nastavnik: dr. sc. Martina Domines Veliki
ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 4. ili 6., 8. ili 10. semestar
u ak. god. 2017/18.: 4. ili 6. semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: upisan 4. ili 6., 8. ili 10. semestar

Okvirni sadržaj predmeta:
Na ovom kolegiju studenti će se upoznati s ključnim temama britanskog romantizma u širem povijesnom, kulturnom i političkom kontekstu. Polazna točka biti će nam društveno-povijesni kontekst (škotsko prosvjetiteljstvo, Francuska revolucija, ženska prava) na primjeru onih tekstova koji su bili značajni za rađanje romantizma. U nastavku ćemo se baviti proznim žanrovima reprezentativnim za razdoblje romantizma, od gotičkog romana i škotskog povijesnog romana do ispovjedne romantičke književnosti. Svi će primarni tekstovi biti popraćeni književno-teorijskim tekstovima.
Studentske obveze: kontinuirano praćenje (prvi kolokvij sredinom semestra i drugi u zadnjem tjednu nastave), u konačnu ocjenu ulazi i seminarski rad, pohađanje nastave, te aktivnost na satu.

Sadržaj kolegija po tjednima:

 1. tjedan: Društveno-povijesni kontekst, od škotskog prosvjetiteljstva do engleskog romantizma, čitanja ulomaka iz ključnih društveno angažiranih tekstova (Edmund Burke: Reflections on the French Revolution, Thomas Paine: Rights of Man, Mary Wollstonecraft: A Vindication of the Rights of Women)
 2. tjedan: rađanje povijesnog romana, škotski nacionalni identitet
 3. tjedan: Sir Walter Scott (1814) Waverley
 4. tjedan: Waverley
 5. tjedan: James Hogg (1824) The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner
 6. tjedan: autobiografija – pitanje žanra, ispovjedna romantička proza (povijesni pregled konfesionalne književnosti od Sv. Augustina do Jean-Jacques Rousseaua)
 7. tjedan: Thomas de Quincey (1821) Confessions of an English Opium-Eater
 8. tjedan: Kolokvij
 9. tjedan: gotički roman – razvoj žanra
 10. tjedan: Horace Walpole (1764) The Castle of Otranto
 11. tjedan: Jane Austen (1817) Northanger Abbey
 12. tjedan: Northanger Abbey, nastavak s ulomcima iz filma Northanger Abbey (2007) dir. Jon Jones
 13. tjedan: Mary Shelley (1818) Frankenstein
 14. tjedan: Frankenstein, nastavak s ulomcima iz filma Frankenstein (2004) dir. Kenneth Branagh
 15. tjedan: kolokvij, seminarski rad

Popis literature:
Obvezatna:
Sir Walter Scott (1814) Waverley
James Hogg (1824) The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner
Thomas de Quincey (1821) Confessions of an English Opium-Eater
Horace Walpole (1764), The Castle of Otranto
Jane Austen (1817) Northanger Abbey
Mary Shelley (1818) Frankenstein

Dopunska:
Anderson, Linda. Autobiography (New York & London: Routlege, 2001)
Broadie, Alexander (ed.) The Cambridge Companion to the Scottish Enlightenment  (Cambridge UP, 2003)
Burwick, Frederick. Thomas de Quincey: Knowledge and Power (Palgrave Macmillan, 2001)
Chandler, James. The Cambridge History of English Romantic Literature (Cambridge UP,
2008)
Clery, E. J. Women’s Gothic: from Clara Reeve to Mary Shelley. (Tavistock, 2004)
Copeland, Edward and Juliet McMaster (ed.) The Cambridge Companion to Jane Austen
(Cambridge UP, 1997)
Crawford, Robert (ed.). The Scottish Invention of English Literature (Cambridge UP, 1998)
Daiches, David. The Scottish Enlightenment (Edinburgh and Aberdeen: The Saltire Society,
 1986)
De Bolla, Peter, Nigel Leask, David Simpson. Land, Nation, Culture: 1740-1840 (Palgrave Macmillan, 2005)
De Groot, Jerome. The Historical Novel (London, New York: Routledge, 2010)
Duncan, Ian. Scott’s Shadow: The Novel in Romantic Edinburgh (Princeton and Oxford:
Princeton University Press, 2007)
Duncan, Ian and Douglas S. Mack (ed.) The Edinburgh Companion to James Hogg
(Edinburgh UP, 2012)
Levi, Susan M. The Romantic Art of Confession (New York and Woodbridge: Camden
House1998)
Lukács Georg. The Historical Novel (London: Merlin Press, 1962)
McCalman, Ian. An Oxford Companion to the Romantic Age: British Culture 1776-1832
 (Oxford UP, 1999)
Moretti, Franco. Atlas of the European Novel, 1800-1900 (London and New York: Verso,
1998)
Moretti, Franco. Signs Taken for Wonders (London and New York, 1983)
Olney, James. Memory and Narrative: the weave of life-writing (Chicago: University of
Chicago Press, 2000)
Punter, David (ed.) A Companion to the Gothic (Oxford: Blackwell Publishers, 2008)
Robertson, Fiona (ed.). Edinburgh Companion to Sir Walter Scott (Edinburgh UP, 2012)
Smith, Joanna M. (ed.) Frankenstein: complete authoritative text with biographical and
historical contexts, critical history and essays from five contemporary critical perspectives. (Boston: Bedford Books of St Martin’s Press, 1992)
Smith, Sidonie, Julia Watson (eds.) Women, Autobiography, Theory: a Reader (Madison:
University of Wisconsin Press, 1998)
Townshend, Dale. The Orders of Gothic: Foucault, Lacan and the subject of Gothic
 writing, 1764 – 1820 (New York: AMS Press, 2007)
Wu, Duncan (ed.). A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 1998)