Diplomski studij

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE

PROGRAM
° Plan i program diplomskog studija
SMJEROVI
Književno-kulturološki smjer
Smjer lingvistika
Smjer prevoditeljstvo
Nastavnički smjer
° HODOGRAM I OBRASCI za završetak diplomskog studija Odsjeka za anglistiku
° Pohrana diplomskih radova u Repozitorij FF-a
° Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.
  Upute za korištenje PlagScana
IZBORNI KOLEGIJ: Jezik i kognicija: od teorije do primjene (Geld)
 (izborni, kolegij je otvoren svim studentima na diplomskoj razini anglistike) (4 ECTS)
Izborni kolegiji – nastava na stranom jeziku
(za studente diplomskog studija anglistike i drugih grupa)
Izborni kolegiji – nastava na hrvatskom jeziku
(za studente diplomskog studija anglistike i drugih grupa)