Home » Diplomski studij

Diplomski studij

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE

PROGRAM
°  Plan i program diplomskog studija
SMJEROVI
Književno-kulturološki smjer
Smjer lingvistika
Smjer prevoditeljstvo
Nastavnički smjer
 °  HODOGRAM I OBRASCI za završetak diplomskog studija Odsjeka za anglistiku
°  Pohrana diplomskih radova u Repozitorij FF-a
 °  Obaveza korištenja programa Turnitin za provjeru autentičnosti radova od siječnja 2024.
Upute za korištenje

°  Ukidanje „žutog papira” s popisom predmeta
za PREDDIPLOMSKI i DIPLOMSKI studij Odsjeka za anglistiku (2018.)
IZBORNI KOLEGIJInamijenjeni studentima anglistike i drugih grupa. Kolegiji se ne izvode svake ak. godine. Molimo provjerite izvode li se u tekućoj ak. godini.
IZBORNI KOLEGIJ: Jezik i kognicija: od teorije do primjene (Geld)
 (izborni, kolegij je otvoren svim studentima na diplomskoj razini anglistike) (4 ECTS)
Izborni kolegiji – nastava na stranom jeziku
(za studente diplomskog studija anglistike i drugih grupa)
Izborni kolegiji – nastava na hrvatskom jeziku
(za studente diplomskog studija anglistike i drugih grupa)

∗∗∗

ARHIVA:

* Bolonjski program prije 2010. (za ak. god. 2009/10): http://www.ffzg.unizg.hr/anglist-stari/w-syllabusi/syllabus-svi.htm


*  Dodiplomski studij anglistike (stari sustav) – ak. god. 2004/2005. i ranije