Home » KNJIŽEVNI SEMINARI - 3. ili 5. semestar » Britanski romantizam: poezija

Britanski romantizam: poezija

Naziv predmeta: Engleska književnost romantizma
Naziv kolegija: Britanski romantizam: poezija
(raniji naziv kolegija: Poezija engleskog romantizma)
Nastavnik: dr. sc. Martina Domines Veliki, izv. prof.
ECTS bodovi: 6

Jezik: engleski
Trajanje: 3. ili 5, 4. ili 6. semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: upisan 3. ili 5.; 4. ili 6. semestar
Ispit: kontinuirano praćenje (prvi kolokvij sredinom semestra i drugi kolokvij u posljednjem tjednu nastave (u konačnu ocjenu ulazi i seminarski rad, pohađanje nastave, te aktivnost na satu).

Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim pjesnicima engleskog romantizma te povijesnim, kulturnim, političkim i estetskim okružjem u kojem su stvarali i na koje su snažno utjecali. Studenti će imati priliku promišljati i analizirati odabrane pjesme, te će u dijalogu s nastavnikom stvoriti osobno viđenje pjesnika te ideoloških i estetkih implikacija njihove poezije s kraja 18. i prvih desetljeća 19. stoljeća. U tom će im pomoći niz kritičkih tekstova, od (novo)historističkih pa sve do post-strukturalističkih pristupa romantizmu.

Sadržaj: Kolegij će se kroz stvaralaštvo Blakea, Wordswortha, Coleridgea, Byrona, Shelleya i Keatsa baviti nekim temeljnim romantičarskim konceptima kao što su pjesničko nadahnuće, sjećanje na prošlost, sublimnost, deizam i misticizam, odnos subjekta i prirode te subjekta i jezika. Pobuna protiv društvenih nepravdi, osjećaj za «malog» čovjeka, želja za stapanjem s prirodom, osjećaj usamljenosti i odbačenosti samo su neke od osnovnih osobina romantičarskog pjesnika koji sâm postaje središnjom temom svojih pjesama. Tematska okosnica cijelog kolegija je društveni angažman pojedinih pjesnika u njihovom nastojanju da budu priznati ‘zakonodavci svijeta’ (Shelley).

Sadržaj kolegija po tjednima:

1. tjedan: Uvod u razdoblje engleskog romantizma. Povijesni kontekst romantizma.
2. tjedan: William Blake – selections from Songs of Innocence and Experience
3. tjedan: Blake continued – “The Marriage of Heaven and Hell”
4. tjedan: William Wordsworth – excerpts from the 1800 Preface to Lyrical
 Ballads, a selection of poems from Lyrical Ballads
5. tjedan: Wordsworth continued: a selection of poems from Poems in Two Volumes
6. tjedan: Wordsworth continued – The Prelude (chosen books)
7. tjedan: Samuel Taylor Coleridge – selections from Biographia Literaria
8. tjedan: Coleridge continued – “The Rime of the Ancient Mariner”, “Kubla Khan”, “Dejection: an Ode”
kolokvij I
9. tjedan: George Gordon Byron –
excerpts from Childe Harold’s Pilgrimage
10. tjedan: Byron continued – excerpts from Don Juan, “Prometheus”, “Fare Thee Well”
11. tjedan: Percy Bysshe Shelley – “Ozymandias”, “Ode to the West Wind”
12. tjedan: Shelley continued – “To a Skylark”, excerpts from “A Defence
of Poetry”, “Prometheus Unbound”
13. tjedan: John Keats:
“To Autumn”, “La Belle Dame Sans Merci”, “Ode to
Psyche”
14. tjedan: Keats continued – “Ode to a Nightingale”, “Ode on a Grecian Urn”
15. tjedan: kolokvij II, seminarski rad


LITERATURA:

Obvezatna:
Curran, Stuart (ed.): The Cambridge Companion to British Romanticism (Cambridge:
Cambridge UP, 1998)
Roe, Nicholas. Romanticism: An Oxford Guide (Oxford: Oxford UP, 2005)
Wu, Duncan. Romanticism: An Anthology (3rd edition) (Oxford: Blackwell, 2006)
Wu, Duncan: A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 2001)

Dopunska:
Abrams, M. H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical
 Tradition (London: Oxford UP, 1960)
Abrams, M. H.: Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic
Literature (London: Oxford UP, 1971)
Ashfield, Andrew and Peter de Bolla. The Sublime: A Reader in British Eighteenth-Century
Aesthetic Theory (Cambridge and New York: Cambridge UP, 1996)
Bainbridge, Simon (ed.) Romanticism: A Sourcebook (New York: Palgrave Macmillan, 2008)
Bennett, Andrew: Romantic Poets and the Culture of Posterity (Cambridge UP, 1999)
Bloom, Harold: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry
(London: Cornell UP, any edition)
Bone, Drummond: The Cambridge Companion to Byron (Cambridge UP, 2004)
Bromwich, David: Disowned by Memory: Wordsworth’s Poetry of the 1790s (Chicago and
London: The University of Chicago Press, 2000)
Butler, Marilyn: Romantics, Rebels and Reactionaries – English Literature and its
Background 1760-1830 (Oxford, New York: Oxford UP, 1981)
Day, Aidan: Romanticism (London and New York: Routledge, 1996)
de Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia UP, 1984)
Duffy, Cian. Shelley and the Revolutionary Sublime (Cambridge UP, 2005)
Duffy, Cian and Peter Howell (ed.) Cultures of the Sublime (Palgrave Macmillan, 2011)
Erdman, David: Blake : Prophet against Empire (New York : Dover, 1991)
Gill, Stephen: The Cambridge Companion to Wordsworth (Cambridge UP, 2003)
Hartman, Geoffrey: Wordsworth’s Poetry 1787-1813 (Harvard UP, 1987)
Lucas, John. William Blake: Longman Critical Reader (New York: Longman, 1998)
Mellor, Anne K.: Romanticism and Gender (Routledge, 1993)
Morton, Timothy: The Cambridge Companion to Shelley (Cambridge UP, 2006)
Newlyn, Lucy: The Cambridge Companion to Coleridge (Cambridge UP, 2002)
Pfau, Thomas and Robert F. Gleckner (ed.) Lessons of Romanticism (Durham and London:
Duke UP, 1998)
Roe, Nicholas. Wordsworth and Coleridge: The Radical Years (Oxford: Clarendon  Press, 2003)
Scrivener, Michael Henry. Radical Shelley (Princeton: Princeton UP, 1982)
Simpson, David. Wordsworth’s Historical Imagination (New York and London: Methuen, 1987)
White, R.S. Natural Rights and the Birth of Romanticism in the 1790s (New York: Palgrave
Macmillan, 2005)
Wolfson, Susan: The Cambridge Companion to Keats (Cambridge UP, 2001)

__________________________
(osim ak.god. 2019/20)