Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu

Naziv kolegija: Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu
Nastavnica: dr. sc. Iva Polak, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 4. ili 6. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2
Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij ima za cilj istražiti kulturološke implikacije antropocena, tj. razdoblja u kojem ljudski rod postaje geološka sila koja utječe na biosferu, na književno-filmskom korpusu Ujedinjenog Kraljevstva i Australije. Polazeći od premise Timothyja Mortona da je čovjek istodobno „detektiv i kriminalac“ antropocena (Dark Ecology, 2016.), kolegij će se temeljiti na diskusiji romana, žanrovski uklopivih u znanstvenu fantastiku u širem smislu, koji doprinose tekućoj raspravi o prekomjernom izgaranju fosilnih goriva, globalnom zatopljenju, smanjenju biološke raznolikosti, globalnom rastu stanovništva, nastanku takozvanih klimatskih izbjeglica, ukratko o čovjekovu utjecaju na ekosustav. Romani na satiričan način progovaraju iz drugačijih kulturnih, etničkih i rodnih pozicija te stoga pružaju drugačiji “recept” za izbjegavanje/preživljavanje kraja svijeta. Kolegij će također biti popraćen odgovarajućim filmskim i dokumentarnim ostvarenjima.
Cilj: Studenti će se upoznati s problematikom novog „geološkog razdoblja“ i kako je ono utjecalo na proizvodnju i tumačenje kulturnog proizvoda Ujedinjenog Kraljevstva i Australije.

Studentske obveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave (do 4 izostanka), provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih igranih i dokumentarnih filmova, te pisanje i pravovremena predaja kraćih pisanih radova (6 radova, c. 1500 riječi po radu). Radovi se predaju nakon završetka svake tematske cjeline. Za prolaz na kolegiju nužno je dobiti pozitivnu ocjenu iz svih pisanih radova.

Sadržaj kolegija po tjednima:
1. tjedan

Wire Cutters, 2015. (kratki animirani film); The OceanMaker, 2018. (kratki animirani film); Brolga, 2019. (sci-fi kratki igrani film)
Uvod u antropocen (anthropos vs homo, antropocen, kapitalocen, chthulucen, antropocentrizam, post/trans/humanizam, hiperobjekt, ekološka svijest…)
– Chakrabarty, Dipesh. “The Climate of History: Four Theses”
– Usher, Phillip John, “ Untranslating the Anthropocene”
2. tjedan
Književnost antropocena (ekologija, klima, distopija, žanrovska hibridnost)
– Ghosh, Amitav. The Great Derangement
– Goodbody, Axel and Adeline Johns-Putra. “Introduction”
– Trexler, Adam. Anthropocene Fictions
3. tjedan
J. G. Ballard. High-Rise (1975)
4. tjedan
High-Rise (2015), red. Ben Wheatley
5. tjedan
Razgovor o documentarcima The Age of Stupid (2009), red. Franny Armstrong; An Inconvenient Truth (2006), red. Davis Guggenheim
6. tjedan
Saci Lloyd. It’s the End of the World As We Know It (2015)
7. tjedan
Jeanette Winterson. The Stone Gods (2007)
8. tjedan
Jeanette Winterson. The Stone Gods (2007)
9. tjedan
Australska književnost i film antropocena (ekologija, klima, distopija, žanrovska hibridnost)
10. tjedan
Razgovor o TV emisijama u produkciji australske produkcijske kuće Four Corners: Fired Up (travanj, 2021), Climate Wars (svibanj 2020), Weather Alert  (ožujak 2018) i Digging In: Why powering a green future means more mines (svibanj, 2022)
11. tjedan
Mireille Juchau. The World Without Us (2018)
12. tjedan
Alexis Wright: The Swan Book (2013)
– Polak, Iva. “Alexis Wright’s The Swan Book (2013) – Indigenous Cli-Fi”
13. tjedan
Alexis Wright: The Swan Book (2013)
14. tjedan
Zaključna rasprava

Obavezna literatura:
Romani

J. G. Ballard. High-Rise (1975)
Saci Lloyd. It’s the End of the World As We Know It (2015)
Jeanette Winterson. The Stone Gods (2007)
Mireille Juchau. The World Without Us (2015)
Alexis Wright: The Swan Book (2013)

Teorija
– Braidotti, Rosi i Maria Hlavajova (ur) Posthuman Glossary, Bloomsbury Academic, 2018. (terminologija)
– Chakrabarty, Dipesh. “The Climate of History: Four Theses”, Critical Inquiry 35, 2009: 197-222.
– Garrard, Greg. Ecocriticism, Routledge: London and New York, 2004, Glossary (terminologija)
– Ghosh, Amitav. The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable, University of Chicago Press: Chicago and London, 2016. Odabrani dijelovi: str. 1-27, 68-73.
– Goodbody, Axel i Adeline Johns-Putra. “Introduction”, Cli-Fi: A Companion, Alex Goodbody i Adeline Johns-Putra, ur., Peter Lang: Oxford, 2019: 1-18.
– Polak, Iva. “Alexis Wright’s The Swan Book (2013) – Indigenous Cli-Fi”, Cli-Fi: A Companion, Alex Goodbody i Adeline Johns-Putra, ur., Peter Lang: Oxford, 2019: 217-222.
– Trexler, Adam. Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change (Under the Sign of Nature), University of Virginia Press, 2015, “Introduction: Contextualising the Climate Change Novels”.
– Usher, Phillip John, “ Untranslating the Anthropocene”, Diacritics, 44:3, 2016: 56-77. 

Dodatna literatura:
– Clark, Timothy. Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold Concept., Bloomsbury Academic, 2015.
– Hulme, Mike. Why We Disagree about Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity, 4th Ed, Cambridge University Press, 2009.
Meneley, Tobians i Jesse Oak Taylor (ur). Anthropocene Reading: Literary History in Geological Times. Penn State University Press, 2017.
– Moore, Jason W. (ur.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism, PM Press, 2016.
– Morton, Timothy. Dark Ecology: For a Logic of Future Existence, Columbia University Press, 2016.
– Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World (Posthumanities), University of Minnesota Press 2013.
– Morton, Timothy. The Ecological Thought, Harvard University Press (2010) 2012.

Svi tekstualni i audiovizualni materijali dostupni su preko cloud usluge.