Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu

Naziv kolegija: Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu
Nastavnica: dr. sc. Iva Polak, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 4. ili 6. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2
Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij ima za cilj istražiti kulturološke implikacije antropocena, tj. razdoblja u kojem ljudski rod postaje geološka sila koja utječe na biosferu, na književno-filmskom korpusu Ujedinjenog Kraljevstva i Australije. Polazeći od premise Timothyja Mortona da je čovjek istodobno „detektiv i kriminalac“ antropocena (Dark Ecology, 2016.), kolegij će se temeljiti na diskusiji romana, žanrovski uklopivih u znanstvenu fantastiku u širem smislu, koji doprinose tekućoj raspravi o prekomjernom izgaranju fosilnih goriva, globalnom zatopljenju, smanjenju biološke raznolikosti, globalnom rastu stanovništva, nastanku takozvanih klimatskih izbjeglica, ukratko o čovjekovu utjecaju na ekosustav. Romani na satiričan način progovaraju iz drugačijih kulturnih, etničkih i rodnih pozicija te stoga pružaju drugačiji “recept” za izbjegavanje/preživljavanje kraja svijeta. Kolegij će također biti popraćen odgovarajućim filmskim i dokumentarnim ostvarenjima.
Cilj: Studenti će se upoznati s problematikom novog „geološkog razdoblja“ i kako je ono utjecalo na proizvodnju i tumačenje kulturnog proizvoda Ujedinjenog Kraljevstva i Australije.
Studentske obveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave (do 4 izostanka), provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih filmova, kraće pisane zadatke u okviru nastave, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno polaganje 2 kolokvija. Seminarski rad nosi 35%, dva kolokvija 50% i ostali elementi kontinuirane provjere znanja 15% zaključne ocjene iz kolegija. Za prolaz na kolegiju nužno je zadovoljiti sve elemente kontinuirane provjere znanja.
Točni termin 1. kolokvija utvrđuje se u dogovoru sa studentima. Raspodjela tema za seminarske radove je u 8. tjednu nastave.

Sadržaj kolegija po tjednima:
1. tjedan

Uvod u antropocen (anthropos vs homo, antropocen, kapitalocen, chthulucen, antropocentrizam, post/trans/humanizam, hiperobjekt, ekološka svijest…)
2. tjedan
Britanska književnost i film antropocena: (ekologija, klima, distopija, žanrovska hibridnost)
3. tjedan
J. G. Ballard. High Rise (1975)
4. tjedan
High Rise (2015), red. Ben Wheatley
5. tjedan
The Age of Stupid (2009), red. Franny Armstrong; An Inconvenient Truth (2006), red. Davis Guggenheim; rasprava o dokumentarcima
6. tjedan
Saci Lloyd. It’s the End of the World As We Know It (2015)
7. tjedan
Kolokvij; priprema za pisanje seminarskog rada
8. tjedan
Jeanette Winterson. The Stone Gods (2007).
9. tjedan
Australska književnost i film antropocena (ekologija, klima, distopija, žanrovska hibridnost)
10. tjedan
This Changes Everything (2015) red. Avi Levis (dokumentarac)
11. tjedan
Mireille Juchau. The World Without Us (2018)
12. tjedan
Alexis Wright: The Swan Book (2013)
13. tjedan
Alexis Wright: The Swan Book (2013) nastavak
14. tjedan
Zaključna rasprava; 2. kolokvij

Obavezna literatura:
Romani

J. G. Ballard. High Rise (1975)
Saci Lloyd. It’s the End of the World As We Know It (2015)
Jeanette Winterson. The Stone Gods (2007)
Mireille Juchau. The World Without Us (2015)
Alexis Wright: The Swan Book (2013)

Kritika
– Bhabha, Homi K. “Notes on Globalisation and Ambivalence”, Cultural Politics in a Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation, David Held i Henrietta L. Moore (ur.), Oxford Oneworld, 2007: 36-47.
– Braidotti, Rosi i Maria Hlavajova (ur.) Posthuman Glossary, Bloomsbury Academic, 2018. (terminologija)
– Chakrabarty, Dipesh. “The Climate of History: Four Theses”, Critical Inquiry 35, 2009: 197-222.
– Clark, Timothy. The Cambridge Introduction to Literature and the Environment (Cambridge Introductions to Literature), 2011. (odabrani dijelovi)
– Meneley, Tobians i Jesse Oak Taylor (ur). Anthropocene Reading: Literary History in Geological Times. PennState University Press, 2017. (odabrani dijelovi)
– Trexler, Adam. Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change (Under the Sign of Nature), University of Virginia Press, 2015. (odabrani dijelovi)
– Usher, Phillilp John, “ Untranslating the Anthropocene”, Diacritics, 44:3, 2016: 56-77. 

Dodatna literatura:
– Clark, Timothy. Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold Concept., Bloomsbury Academic, 2015.
– Hulme, Mike. Why We Disagree about Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity, 4th Ed, Cambridge University Press, 2009.
– Moore, Jason W. (ur.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism, PM Press, 2016.
– Morton, Timothy. Dark Ecology: For a Logic of Future Existence, Columbia University Press, 2016.
– Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World (Posthumanities), University of Minnesota Press 2013.
– Morton, Timothy. The Ecological Thought, Harvard University Press (2010) 2012.

Svi tekstualni i audiovizualni materijali dobivaju se u elektroničkom obliku.