Kulture SAD-a i Velike Britanije

Naziv kolegija: Kulture SAD-a i Velike Britanije (EN 1 J08)
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Zimski semestar akademske godine (2018./2019.)
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: jedan semestar – 5. (zimski)
Nastavnik: dr. sc. Kristijan Nikolić, dr. sc. Alexander D. Hoyt
Status: obvezatni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Uvjet za upis: položeni kolegij CEL 3 i Analiza engleskih tekstova
Ispit: kontinuirana evaluacija
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA DRUŠTVA I KULTURE SAD-a I VELIKE BRITANIJE

Sadržaj: Kolegij se bavi običajima, institucijama i vrijednostima SAD-a i Velike Britanije. Kroz različite tekstove studenti će se upoznati s određenim aspektima tih društava, kao što su politika i društveno uređenje, multikulturalnost, obrazovanje i umjetnost. Studenti će pripremiti izlaganja

Obvezatna literatura: (Reader 1, US, i Reader 2, UK made of):

1) Mauk, David and Oakland, John. 2009 (Sixth edition). American Civilization: An Introduction . Routlege. London and New York.
2) Oakland, John. 2011. (Eighth edition). British Civilization: An Introduction.. Routledge. London and New York.

Način rada: Kolegij se sastoji od predavanja i seminara, a nastava se izvodi interaktivno u manjim grupama. Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (ne izostati više od 3 puta) te se za nastavu pripremati i pisati pismene radove, koje će im nastavnici ispraviti i komentirati. Nastavnici i studenti komunicirat će dodatno e-mailom, a po potrebi i želji pojedinih nastavnika i preko sustava “Omega”.
Prikaz izvođenja nastave:
Ovaj kolegij studenti pohađaju 4 sata tjedno u dvije sesije, u sklopu obveznog predavanja srijedom od 11:45 do 12:30 i u jednoj od tri grupe (po izboru).

Nastava počinje u listopadu tekuće ak. god. prema obavijesti na Oglasnoj ploči nakon objave rasporeda nastave.


Obvezna literatura: (The Reader):

NOTE: please do not copy the Reader from the copy shop before the first lecture,
the first lecture is obligatory for all students, when you will be given instructions.
The old reader is out of date.

1) Mauk, David and Oakland, John. 2009 (Sixth edition). American Civilization: An Introduction . Routledge. London and New York.
2) Oakland, John. 2011. (Eighth edition). British Civilization: An Introduction.. Routledge. London and New York.
Way of instruction: The course is a combination of lectures and seminars. Students must attend the classes regularly (have no more than three absences). They must prepare for classes and write assignments as instructed. Instructors and students will also communicate through Omega and e-mail.
Table of contents (topics to be covered in class):

United States    
1. The people: settlement and immigration
2. The people: women and minorities
3. Political institutions: the federal government and elections
4. Political institutions: state and local government
5. The legal system
6. Education
7. International relations

Continuous Assessment
The United  Kingdom
1. The British context and Brexit
2. The people and geography
3. Politics and government
4. The legal system
5. The economy and London
6. Media
7. Education

Continuous assessment
 _______________________________________________________________________________

  • Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja