Ispitni rokovi

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
raspored pismenih ispita u akad. god. 2019/2020.


______________________________________________________________________________________

1. GODINA

2. GODINA

3. GODINA

Dodatne ispitne rokove (2019/20.)  iz književnih predmeta pogledajte ovdje

objavljeno 19.12.2019.

***

Akademski kalendar 2019./2020.

O D L U K U o akademskom kalendaru za ak. godinu 2019./2020.

ZIMSKI SEMESTAR:
Trajanje nastave: 30. rujna 2019. – 24. siječnja 2020.
1. dio semestra: 30. rujna 2019. – 20. prosinca 2019.
2. dio semestra: 7. siječnja 2020. – 24. siječnja 2020.
Zimski ispitni rok: 27. siječnja 2020. – 21. veljače 2020.

LJETNI SEMESTAR:
Trajanje nastave: 2. ožujka 2020. – 12. lipnja 2020.
Ljetni ispitni rok: 15. lipnja 2020. – 10. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 31. kolovoza 2020. – 25. rujna 2020.

__________________________________________________________________________________________________

º Izvanredni ispitni rokovi

***