Američki roman 19. stoljeća (arhiva)

Naziv kolegija: Američki roman 19. stoljeća
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.

ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: zimski semestar (3. ili 5.) / ljetni semestar (4.ili 6.)
Status: izborni
Oblik nastave: 1P+2S
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u književnost
Cilj i sadržaj kolegija: Roman je bez sumnje reprezentativna narativna vrsta u američkoj književnosti.  Tijekom 19. stoljeća to je i jedno od glavnih oružja nacionalne kulturne politike te brojni pisci nastoje proizvesti egzemplarni nacionalni tekst. Istodobno, mnogi pisci inzistiraju da zapravo pišu „romanse“. U čemu je razlika? U kolegiju ćemo razmatrati osnovne žanrove i podžanrove američkoga romana u 19. st. s posebnom pažnjom na formalnim i sadržajnim značajkama pojedinih žanrova. Ujedno ćemo nastojati pokazati na koji način se kroz pisanje romana i metakritičke komentare uspostavlja svijest o nacionalnom kulturnom prostoru te ulozi i značaju romanopisca, kroz rekonstrukciju dijaloga ili prijepora između samih pisaca te pisaca i kritičara (manifesti, pisma, predgovori, književna kritika, eseji).

Romani:
1. Herman Melville: Moby-Dick (1851; izabrana poglavlja)
2. Edgar Allan Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838)
3. Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin (1852)
4. William Dean Howells: A Hazard of New Fortunes (1889)

Tematske cjeline:
1. Problematika razvoja nacionalne književnosti i uloga romana

2. Idealni američki pisac: R W Emerson, „The Poet“
3. Pregled teorija američkoga romana (opreka romansa/roman; simbolizam i anti-realizam; „izuzetnost“ i „postkolonijalnost“ žanra u američkome kontekstu; realizam i roman).
4. Stilsko-žanrovske odrednice i okvirna tipologija američkoga romana u 19. st.
5. Teorijsko-analitički modeli sukladni analizi različitih tipova romana (mitsko-simbolička škola, naratologija, psihoanaliza, novi historizam, poststrukturalizam, itd.)
6. Primjer filozofskog/enciklopedijskog romana (H. Melville: Moby-Dick)
7. Primjer romana strave/avanturističkog romana (E. A. Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym)
8. Primjer sentimentalnog romana (H. B. Stowe: Uncle Tom’s Cabin)
9. Primjer realističkog romana (W. D. Howells: A Hazard of New Fortunes)

Literatura
A Obvezatna
Predgovori, manifesti, kritika, ogledi:
– Emerson, Ralph Waldo. „The Poet“
– Hawthorne, Nathaniel. Predgovori (izbor)
– Howells, William Dean. „A Call for Realism“
– James, Henry. The Art of the Novel (izbor); The American Scene (odlomci)
– Melville, Herman. „Hawthorne and His Mosses“
– Twain, Mark. „James Fenimore Cooper’s Literary Offenses“
– Buell, Lawrence. „The Unkillable Dream of the Great American Novel: Moby-Dick as Test Case“. American Literary History 20. 1-2 (Spring-Summer 2008): 132-55.
– Chase, Richard. The American Novel and Its Tradition. New York: Doubleday Anchor Books, 1957. 1-28.
– Cheyfitz, Eric. „A Hazard of New Fortunes: The Romance of Self-Realization“.  American Realism: New Essays. Ed. Eric Sundquist. Baltimore, London: The Johns Hopkins UP, 1982. 42-65.
– Goddu, Teresa. Gothic America: Narrative, History, and Nation. New York: Columbia UP, 1997. (izbor)
– Jehlen, Myra. «The Novel and the Middle Class in America». Ideology and Classic American Literature. Eds. Sacvan Bercovitch and Myra Jehlen. Cambridge: Cambridge UP, 1986. 125-44.
– Tompkins, Jane. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York, Oxford: Oxford UP, 1985. 122-46.

B Izborna
– Armstrong, Nancy and Leonard Tennenhouse. „The American Origins of the English Novel“. American Literary History 4.3 (Autumn 1992): 386-410.
– Buell, Lawrence. «American Literary Emergence as a Postcolonial Phenomenon». American Literary History 4.3 (Autumn 1992): 411-42.Cheyfitz, Eric. from Sundquist
– Castronovo, Russ. Beautiful Democracy: Aesthetics and Anarchy in a Global Era. Chicago: U of Chicago P, 2007. (izbor)
– Fisher, Philip. Hard Facts: Setting and Form in the American Novel. Oxford: Oxford UP, 1986.  (izbor)
– Frye, Northrop. Anatomy of Criticism. Princeton: Princeton UP, 1957. (izbor)
– Marx, Leo. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford: Oxford UP, 1964. (izbor)

Način polaganja ispita: kontinuirana evaluacija (dva kolokvija: sredinom i krajem semestra, 50 % ocjene; seminarski rad, 6-7 kartica, 30 % ocjene; redovito pohađanje nastave i aktivnost na seminaru, 10 % ocjene; usmena prezentacija, 10 %). Za pozitivnu zbirnu ocjenu potrebno je zadovoljiti sve komponente kontinuirane provjere znanja.