Home » Prijediplomski studij (NOVI, od 2024./2025.) » HODOGRAM – Prijediplomski studij od 2024./2025.

HODOGRAM – Prijediplomski studij od 2024./2025.

Prijediplomski sveučilišni dvopredmetni studij anglistike
HODODGRAM STUDIJA OD AK. GOD. 2024./2025.

ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI UPISUJU 1. GODINU STUDIJA U AK. GOD. 2024./2025.

STUDENTI SU DUŽNI OSTVARITI 90 ECTS-a na sljedeći način:

1. JEZGRA STUDIJA IZ ODSJEČKE PONUDE: 73 ECTS-a: Sastoji se od obaveznih kolegija (51 ECTS), književnih kolegija unutarnje izbornosti (20 ECTS-a) i završnog rada (2 ECTS-a).
2. Do 90 ECTS-a studenti tijekom studija biraju:
     a) kolegije GENERIČKIH VJEŠTINA (tri kolegija) iz odsječke i/ili fakultetske ponude,
     b) kolegije VANJSKE IZBORNOSTI (12 ECTS-a) iz odsječke i/ili fakultetske i/ili sveučilišne ponude (horizontalna mobilnost)

Objašnjenje:
Studenti su dužni ispuniti obveze na obveznim kolegijima, uključujući završni ispit i po jedan izborni književni kolegij u svakom semestru od 3. do 6. semestra (20 ECTS-a) („jezgra studija“). Četiri književna kolegija odabiru se na sljedeći način:1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog (ili australskog) 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog (ili australskog/kanadskog/irskog) ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske (ili australske/kanadske/irske) književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Položen Uvod u studij engleske književnosti uvjet je za sve prijediplomske izborne književne kolegije.

Studenti time ostvaruju 73 ECTS bodova.

Studenti mogu u prva dva semestra upisati kolegije jezičnih kompetencija u iznosu od 2 ECTS boda po semestru. Uz to studenti mogu u drugom semestru studija upisati kolegij Čitanje teksta: književnost, mediji, kultura kao kolegij generičkih vještina koji nudi Odsjek za anglistiku ili neki drugi kolegij generičkih vještina iz ponude Fakulteta u iznosu od najmanje 3 ECTS-a. U trećem semestru studenti mogu upisati kolegij Akademske vještine (jednu grupu izvodi Odsjek za anglistiku) kao kolegij generičkih vještina ili neki drugi kolegij generičkih vještina iz ponude Fakulteta u iznosu od najmanje 4 ECTS-a.

Studenti imaju pravo tijekom studija odabrati kolegije u ukupnom opterećenju od 6 ECTS bodova prema vlastitom odabiru („slobodna izbornost“) iz ponude kolegija Odsjeka za anglistiku („unutrašnja izbornost“), ponude Filozofskog fakulteta u Zagrebu ili kroz horizontalnu mobilnost na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu kako bi sveukupno ostvarili 90 ECTS bodova.

 

HODODGRAM STUDIJA

   1. GODINA

 1. SEMESTAR

KOLEGIJ

NOSITELJ

Semestar

P

S

V

 ECTS

Obavezni / izborni

Suvremeni engleski jezik 1

Marina Zubak Pivarski, v. lekt., Marko Majerović, v. lekt. , Vinko Zgaga, v. lekt., dr.sc. Anda Bukvić Pažin, lekt.

1.

0

30

30

5

Obavezni

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Svetlana Božić Fuštar, v. pred., Nikolina Skender, pred., Nenad Krošnjar, pred.

1.

0

0

30

0

Obavezni

Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, red. prof., dr.sc. Irena Zovko Dinković, red. prof., dr. sc. Višnja Josipović- Smojver, red. prof., dr. sc. Anđel Starčević, doc., dr. sc. Janja Čulig Suknaić, polijedokt. dr. sc. Kristijan Nikolić, v. lekt., dr. sc. Alex Hoyt, v. lekt., dr. sc. Ivana Bašić, v. lekt. dr. sc. Tea Raše, v. lekt, Mirta Stamenić, asist.

1.

60

0

0

4

Obavezni

Uvod u studij engleske književnosti

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof., dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof., dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof., dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof., dr. sc. Hrvoje Tutek, poslijedokt.

1.

30

15

0

4

Obavezni

Francuski jezik za akademske potrebe 1

Jasna Ćirić, v. pred.

1.

0

30

0

2

Izborni

Hrvatski jezik 1

dr.sc. Bernardina Petrović, red. prof.

1.

15

15

0

2

Izborni

Njemački jezik za akademske potrebe 1

Azra Plićanić Mesić, v. pred. dr.sc. Mirjana Šnjarić, v. pred.

1.

0

30

0

2

Izborni

Ruski jezik za akademske potrebe 1

dr.sc. Sanja Veršić, pred.

1.

0

30

0

2

Izborni

Španjolski jezik za akademske potrebe 1

Ana Matijević, v. pred.

1.

0

30

0

2

Izborni

Talijanski jezik za akademske potrebe 1

dr.sc. Arijela Fabrio, v. pred.

1.

0

30

0

2

Izborni

 U 1. godini studija studenti upisuju dva kolegija iz jezičnih kompetencija (strani jezik ili hrvatski jezik – 1. u prvom semestru, 2. u drugom semestru, ukupno 4 ECTS-a).

  2. SEMESTAR

KOLEGIJ

NOSITELJ

Semestar

P

S

v

ECTS

Obavezni / izborni

Sintaksa engleskoga jezika – vrste riječi

dr.sc. Anđel Starčević, doc

2.

60

0

0

5

Obavezni

Suvremeni engleski jezik 2

Marina Zubak Pivarski, v. lekt., Marko Majerović, v. lekt. dr.sc. Anda Bukvić Pažin, lekt.

2.

0

30

30

5

Obavezni

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Svetlana Božić Fuštar, v. pred., Nikolina Skender, pred., Nenad Krošnjar, pred.

2.

0

0

30

0

Obavezni

Čitanje teksta: književnost, mediji, kultura

dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof., dr.sc. Borislav Knežević, red. prof., dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof., dr.sc. Iva Polak, izv. prof., dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof., dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof., dr.sc. Sven Cvek, izv. prof., dr. sc. Hrvoje Tutek, poslijedokt.

2.

15

30

0

3

Izborni

Francuski jezik za akademske potrebe 2

Jasna Ćirić, v. pred.

2.

0

30

0

2

Izborni

Hrvatski jezik 2

dr.sc. Bernardina Petrović, red. prof.

2.

15

15

0

2

Izborni

Njemački jezik za akademske potrebe 2

Azra Plićanić Mesić, v. pred. dr.sc. Mirjana Šnjarić, v. pred.

2.

0

30

0

2

Izborni

Ruski jezik 2

dr.sc. Sanja Veršić, pred.

2.

0

30

0

2

Izborni

Španjolski jezik za akademske potrebe 2

Ana Matijević, v. pred.

2.

0

30

0

2

Izborni

Talijanski jezik za akademske potrebe 2

dr.sc. Arijela Fabrio, v. pred.

2.

0

30

0

2

Izborni

 U 1. godini studija studenti upisuju dva kolegija iz jezičnih kompetencija (strani jezik ili hrvatski jezik – 1. u prvom semestru, 2. u drugom semestru, ukupno 4 ECTS-a).

Hodogram za prvu godinu reformiranog prijediplomskog studija anglistike dostupan je na stranicama ECTS informacijskog paketa Filozofskog fakulteta.

 2. GODINA

 3. SEMESTAR 

KOLEGIJ

NOSITELJ

Semestar

P

S

V

ECTS

Obavezni / izborni

Suvremeni engleski jezik 3

dr.sc. Ivana Bašić, v. lekt., Marina Zubak Pivarski, v. lekt. dr.sc. Tea Raše, v. lekt.

3.

0

30

30

4

Obavezni

Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

3.

0

0

30

0

Obavezni

Akademske vještine

dr.sc. Ivana Bašić, v. lekt.

3.

15

30

0

4

Izborni

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj književnoj prozi

dr.sc. Iva Polak, izv. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Američka književnost i kultura 1

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Američka poezija 20.stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Američki postmodernizam i popularna kultura

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Američko žensko pismo 19. stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Aspekti američkog romantizma

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Britanski modernizam

dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Britanski romantizam: poezija

D r.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost

dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Suvremeni američki roman

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Teme iz suvremene kritičke teorije

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme

dr.sc. Borislav Knežević, red. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Viktorijanski roman: poetika i politika

dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof.

3.

30

15

0

5

Izborni

Izborni kolegiji iz ponude Fakulteta

 

3.

 

 

 

2

Izborni

  4. SEMESTAR

KOLEGIJ

 NOSITELJ

Semestar

P

S

V

ECTS

Obavezni / izborni

Analiza engleskih tekstova

dr.sc. Ivana Bašić, v. lekt., Marina Zubak Pivarski, v. lekt., dr.sc. Tea Raše, v. lekt., dr.sc. Alexander Douglas Hoyt, v. lekt., dr.sc. Anda Bukvić Pažin, lektor

4.

0

30

30

3

Obavezni

Fonetika i fonologija engleskog jezika

dr.sc. Višnja Josipović-Smojver, red. prof.

4.

45

15

0

5

Obavezni

Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

4.

0

0

30

0

Obavezni

Američka književnost i kultura 2

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof., dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Američka kratka priča

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Američki modernizam

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Američki roman 19. stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Antropocen u suvremenoj britanskoj i australskoj književnosti i filmu

dr.sc. Iva Polak, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Britanski romantizam: proza

dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008

dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Engleski roman 18. stoljeća

dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Engleski roman 19. stoljeća

dr.sc. Borislav Knežević, red. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860.-1914.

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Shakespeare

dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku

dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Utopija

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću

dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof.

4.

30

15

0

5

Izborni

Izborni kolegiji iz ponude Fakulteta

 

4.

 

 

 

2

Izborni

  3. GODINA

5. SEMESTAR

KOLEGIJ

 NOSITELJ

Semestar

P

S

V

ECTS

Obavezni / izborni

Kulture SAD-a i Ujedinjene Kraljevine

dr.sc. Kristijan Nikolić, v. lekt., dr.sc. Alexander Douglas Hoyt, v. lekt.

5.

15

45

0

3

Obavezni

Semantika engleskog jezika

dr.sc. Irena Zovko Dinković, red. prof.

5.

60

0

0

5

Obavezni

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj književnoj prozi

dr.sc. Iva Polak, izv. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Američka književnost i kultura 1

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Američka poezija 20.stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Američki postmodernizam i popularna kultura

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Američko žensko pismo 19. stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Aspekti američkog romantizma

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Britanski modernizam

dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Britanski romantizam: poezija

dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost

dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Teme iz suvremene kritičke teorije

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme

dr.sc. Borislav Knežević, red. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Viktorijanski roman: poetika i politika

dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof.

5.

30

15

0

5

Izborni

Izborni kolegiji iz ponude Fakulteta

 

 

5.

 

 

 

2

Izborni

 6. SEMESTAR

 

KOLEGIJ

NOSITELJ

Semestar

P

S

V

ECTS

Obavezni / izborni

Sintaksa engleskoga jezika – rečenica

dr.sc. Irena Zovko Dinković, red. prof.

6.

60

0

0

5

Obavezni

Uvod u prevođenje

dr.sc. Kristijan Nikolić, v. lekt., Vinko Zgaga, v. lekt.

6.

0

30

30

3

Obavezni

Završni ispit prijediplomskog studija anglistike

dr.sc. Ivana Bašić, v. lekt., dr.sc. Sven Cvek, izv. prof., dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof., dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof., dr.sc. Borislav Knežević, red. prof., dr.sc. Alexander Douglas Hoyt, v. lekt., dr.sc. Iva Polak, izv. prof., dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof., Marko Majerović, v. lekt., dr.sc. Kristijan Nikolić, v. lekt., dr.sc. Tea Raše, v. lekt., dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof., dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof., dr.sc. Anda Bukvić Pažin, lekt. Marina Zubak Pivarski, v. lekt., Vinko Zgaga, v. lekt., dr.sc. Irena Zovko Dinković, red. prof., dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, red. prof.,dr. sc. Hrvoje Tutek, poslijedokt.

6.

0

0

0

2

Obavezni

Američka književnost i kultura 2

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof., dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Američka kratka priča

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Američki modernizam

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Američki roman 19. stoljeća

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Antropocen u suvremenoj britanskoj i australskoj književnosti i filmu

dr.sc. Iva Polak, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Britanski romantizam: proza

dr.sc. Martina Domines Veliki, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008

dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Engleski roman 18. stoljeća

dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Engleski roman 19. stoljeća

dr.sc. Borislav Knežević, red. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860.-1914.

dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Shakespeare

dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku

dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Utopija

dr.sc. Sven Cvek, izv. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću

dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof.

6.

30

15

0

5

Izborni