Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost

Naslov kolegija: Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
Nastavnica
: dr. sc. Tihana Klepač, izv. prof.

ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 3. ili 5. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: Položen Uvod u studij engleske književnosti; upisan 3. ili 5. semestar
Okvirni sadržaj predmeta: Odabrani tekstovi oprimjeruju pretvaranje prostora u mjesto na australskom kontinentu. Pratit ćemo formulaciju australskog nacionalnog jastva od prvih prikaza krajolika kojima Australija biva tek orječena, uvedena u cirkulaciju kulturoloških dobara, pomirbe sa zemljopisnim i povijesnim specifičnostima, borbe s naslijeđenim načinima prikazivanja kontinenta i nacije, do formiranja nacionalne svijesti u preporodnom razdoblju te izgrađivanju nacije kroz romane kao kulminacije nacionalnog impulsa. Pratit ćemo, dakle, proces kojim daleka i nepoznata zemlja postaje dom.
Cilj kolegija: Cilj kolegija je na primjeru rane australske književnosti upoznati studente s načinima na koje naracije formuliraju nacionalno biće.
Studentske obveze: Kontinuirano praćenje. Studentice i studenti pišu seminarski rad (dio ocjene), aktivno sudjeluju u radu seminara (dio ocjene) te pišu dva kolokvija tijekom semestra. Ocjena se temelji na trajnom praćenju rada. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.

Sadržaj kolegija (po tjednima):
1. TJEDAN
Uvod u povijest i kulturu Australije

2. TJEDAN
Predstavljanje novog svijeta: 1789 – 1850;
Australija kao «zemlja čudnosti»

3. TJEDAN
Orječivanje kontinenta (Spivak); putopisi Jamesa Cooka, putopisni dnevnici istraživača unutrašnjosti kontinenta: Edward Eyre, Charles Sturt (odabrani dijelovi)

4. TJEDAN
Kolonijalno razdoblje 1850 – 1890;
britanski kažnjenički sustav; dnevnički zapis guvernera Phillipa; filmovi: Discovery:  Short History of the Wolrd – Convict Australia
5. TJEDAN
Pripovijesti o zločinu i kazni, utjecaj okoline na karakter; Početak formulacije «nacionalnih karakteristika»; Marcus Clarke: For the Term of His Natural Life, Rolf Boldrewood: Robbery Under Arms (odabrani dijelovi)

6. TJEDAN
«Prokleta bludnica» nasuprot «Božje policije» – reprezentacija žene u Australiji; film Timewatch: The Floating Brothel
7. TJEDAN
Ženska književnost: prilagođavanje romance, kao spisateljicama raspoloživog žanra, potrebama propitivanja i ironizacije položaja žene, braka, a često i konvencija žanra; Ada Cambridge: A Marked Man
8. TJEDAN

Oponašanje viktorijanskih modela: soneti, ljubavne pjesme; napuštanje tog modela, prazan stih za opisivanje rendžera; rana formulacija nacionalnih simbola: veličanje australske šikare, “grob u šikari”; poezija: Harpur, Kendall, Gordon, Ada Cambridge (odabrane pjesme)
Kolokvij
9. TJEDAN
Nacionalni preporod 1890 – 1922; r
azvoj gradova: Sydney, Melbourne; uloga časopisa The Bulletin, izdavačke kuće Angus i Robertson i Hajdelberške slikarske škole

10. TJEDAN
Odmak od konvencija romance i melodrame, čitatelj više nije britanski konzument egzotičnih priča o kolonijama. Prikazivanje Australije “iznutra”; ideje o australskom krajoliku i australskom “nacionalnom karakteru”; balada: Paterson: “The Man from Snowy River”; isječak iz filma The Man from Snowy River, 1982, redatelj: George Miller

11. TJEDAN
Kratka priča: Henry Lawson, Barbara Baynton (odabrane priče)

12 – 13. TJEDAN
Roman kao oblik izgrađivanja nacije – “Romani Federacije”; Miles Franklin: My Brilliant Career (usporedba s Jane Eyre); film: My Brilliant Career, 1979, redateljica: Gillian Anderson; Joseph Furphy: Such is Life (odabrani dijelovi)

14. TJEDAN
Kolokvij

Literatura za kolegij:
Zbog specifičnog područja kolegija i nedostupnosti knjiga, obvezna literatura je uklopljena u Early Australian Literature Reader koji studentima stoji na raspolaganju u fakultetskoj fotokopiraoni. Uz književne tekstove navedene u programu nastave po tjednima, Reader sadrži i slijedeće književnokritičke i književnopovijesne tekstove:

– Paul Carter, The Road to Botany Bay, Alfred A. Knopf, New York, 1988.
– Robert Hughes, The Fatal Shore, Vintage, New York, 1988.
– Elizabeth Webby, “Introduction” and “Colonial writers and readers,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ur.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, str. 1-18 i50-74.
– Kerryn Goldsworthy, “Fiction from 1900-1970,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ur.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, str. 105-109.
– Anne Summers, Damned Whores and God’s Police, The Colonization of Women in Australia, Penguin, London, 1981.
– Susan Sheridan, Along the Faultlines – Sex, Race and Nation in Australian Women’s Writing, Allen & Unwin, St. Leonards, 1995.
– Leigh Astbury, City Bushmen, The Heidelberg School and the Rural Mythology, Oxford UP, Melbourne, 1985.