Home » Nastavnici » Kontakti » ERASMUS za odlazne studente anglistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

ERASMUS za odlazne studente anglistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Program ERASMUS

ERASMUS je program akademske mobilnosti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme – LLP) Europske Unije. Pokrenut je godine 1987. s ciljem povećavanja mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja na visokim obrazovnim ustanovama u Europi te poticanja međusveučilišne suradnje. Program Erasmus omogućuje nastavnicima predavački i istraživački rad, a studentima studijski boravak ili obavljanje stručne prakse na inozemnim visokim učilištima.

Za sudjelovanje u programu Erasmus kandidati se prijavljuju na natječaje koje raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a o prihvaćanju prijave i dodjeli Erasmus-stipendije odlučuju fakultetska povjerenstva.

Studenti se mogu prijaviti za boravak na jednom od sveučilišta s kojima Odsjek za anglistiku ima potpisan ugovor. Službena tablica sveučilišta s kojima Odsjek za anglistiku ima potpisan sporazum može se naći na Omegi ili je možete preuzeti ovdje (.xls).

Svi podaci o dokumentima potrebnima za prijavu na natječaj mogu se naći na poveznicama međunarodnog ureda FFZG-a:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/,
https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/forms-obrasci/,
https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/forms-obrasci/studenti-ffzg/

Dodatne informacije u vezi s prijavom za natječaj na Erasmus program

Sve potrebne informacije za prijavu na natječaj za studiranje u inozemstvu mogu se naći na stranici Filozofskog fakulteta pod https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/llp-erasmus/.

Informacije koje slijede služe kao nadopuna ili pojašnjenje informacija s fakultetske stranice.

Upute za studente programa Erasmus

Studenti koji su temeljem natječaja stekli pravo sudjelovanja u programu razmjene Erasmus, tj. dobili Erasmus-stipendiju prijavljuju se na željeno inozemno sveučilište. Pritom trebaju:

– imati pozitivno riješen studentski status, tj. upisanu tekuću akademsku godinu

– ispuniti obrazac za razmjenu

– načiniti izbor željenih kolegija na inozemnom sveučilištu i utvrditi njihovu podudarnost s kolegijima matičnoga studija (da bi se kolegij odslušan u inozemstvu priznao kao jedan od obveznih kolegija na matičnom fakultetu, silabus stranog kolegija treba se podudarati barem 80% s kolegijem na matičnom odsjeku). Sve ostale kolegije (koji na matičnom odsjeku potpadaju u kategoriju izbornih kolegija) student može slobodno birati. Ti će mu se kolegiji pisati na diploma supplement.

Nakon što student odabere kolegije u skladu s uvjetima koje mora položiti na matičnom odsjeku, u dogovoru s ECTS koordinatorom student treba sastaviti popis kolegija koji ulaze u Ugovor o učenju (Learning Agreement, jednopredmetni ili dvopredmetni)

– načiniti prijepis ocjena na engleskom jeziku (Transcript of Records, jednopredmetni ili dvopredmetni)

Prijepis ocjena na engleskom jeziku

Nediplomirani student može iz ISVU-a izvaditi Prijepis ocjena na engleskom jeziku i samo ga ovjeriti u referadi (dakle, ne treba ovjera i na odsjeku). Isto tako može dobiti i Potvrdu o upisu u tekući semestar.

Ako je student diplomirao ima dvije mogućnosti:
a) hrvatski prijepis ocjena (ovjeren i potpisan) prevesti kod sudskog tumača
ILI
b) zatražiti dopunsku ispravu o studiju na engleskom jeziku i to koristiti kao prijepis ocjena jer su u dopunskoj ispravi navedeni svi položeni kolegiji, ocjene i prosjek.

Pročitajte i napomenu na sljedećoj poveznici:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/forms-obrasci/studenti-ffzg/

Potvrda o znanju engleskog jezika

Student koji se prijavljuje za Erasmus program dužan je sam saznati da li prihvatno sveučilište traži potvrdu o poznavanju engleskog jezika te ako traži, kakvu potvrdu traži. Potvrda o poznavanju engleskog jezika izdaje se u tajništvu anglistike.

Stručna praksa

Studenti koji žele ići na stručnu praksu u inozemstvo dužni su sami pronaći instituciju koja će ih ugostiti. Pojedinosti se mogu naći u
https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/erasmus-smp-strucna-praksa/.

Također se pojedinosti mogu naći na stranicama Filozofskog fakulteta pod International cooperation.

 

* Potvrde o poznavanju jezika za Erasmus+ natječaj za ak.god. 2023/2024.