Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi-ARCH

Naziv kolegija: Sintaksa engleskog jezika 1: vrste riječi
Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, docent

Izvođač: Anđel Starčević
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: engleski
Semestar: II. (ljetni)
Status: obavezni
Oblik nastave: 4 sata predavanja tjedno
Uvjeti: položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika
Ispit: pismeni
Cilj: Upoznati studente s leksičkim kategorijama i sastavničkom strukturom rečenice u engleskome jeziku te s gramatičkom funkcijom pojedinih sastavničkih i rečeničnih dijelova, nastojeći usporediti različite jezične pojavnosti u engleskom i hrvatskom jeziku.

Obavezna literatura označena je podebljanim slovima, a preporučeni naslovi običnim.

NASTAVNI PROGRAM:

Tjedan Tema
1. General information about the course. Brief historical overview of syntactic studies. Prescriptive vs. descriptive. Exercises. (Crystal, 194-195 (1), 400-401 (2),  Trask, 187-211)
2. Morphology: problems in identifying words, morphemes and allomorphs. Lexical words and function words. Lexical categories. Inflection and derivation. Paradigmatic and syntagmatic relations. Exercises.
(Longman, ch. 2, Van Valin, pp. 6-8, 13-17, 86-87, Miller, ch. 4)
3. Phrases and Clauses. Clause elements and clause patterns. Grammatical relations: subjects and objects. Exercises. (Longman, ch. 3, Burton-Roberts, pp. 78-90, Miller. ch. 9)
4. Verb classes in English. Lexical, modal, and primary verbs. (Longman, ch. 5)
5. Phrasal and prepositional verbs. Exercises. (Longman, ch. 5, Miller, pp. 51-53; Burton-Roberts, pp. 126-132)
6. VPs: tense, aspect, voice and modal use. Non-finite clauses. Exercises. (Longman, ch. 6, Miller, pp. 81-85)  1st ASSIGNMENT DUE
7. REVISION OF VERBS AND VPs.
8. Noun classes in English. NPs: determiners. Exercises. (Longman, ch. 4; Burton-Roberts, pp. 55-58, 154-160; Miller, pp. 53-55)
9. Pronouns. Exercises. (Longman, ch. 4; Burton-Roberts, pp. 171-173).
10. NPs: premodification and postmodification. Exercises. (Longman, ch. 9; Burton-Roberts, pp. 160-164, 166-171)
11. REVISION OF NOUNS AND NPs.
12. Adjectives and adjective phrases. Exercises. Prepositions and PPs. Exercises. (Longman, ch. 7; Burton-Roberts, pp. 62-66, 202, 206, 259)
13. Adverbs and adverbials. Exercises. (Longman, ch. 7; Miller, pp. 65-66)
14. Syntactic variation in world Englishes.
Grammatical categories: Gender, Tense, Mood, Aspect (Miller, pp. 133-142)
2nd ASSIGNMENT DUE
15. FINAL REVISION and COURSE ASSESSMENT. PREPARATION FOR THE EXAM.

                                                                                                         
NAČIN RADA: Gradivo se predaje po cjelinama, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koje poslije provjeravaju s nastavnikom na satu.
STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA: Studenti bi trebali redovno pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo, a studentima su ponuđena četiri nešto zahtjevnija zadatka od kojih biraju dva koja su uvjet za dobivanje potpisa. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti pristupaju pismenom ispitu.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
– Crystal, David (2003). (1) The Cambridge Encyclopedia of the English Language,
Cambridge: Cambridge University Press
– Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press

PREPORUČENA I DODATNA LITERATURA:
– Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman
– Crystal, David (2004). (2) The Stories of English, London: Penguin Books
– Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press
– Lyons, John (1981). Language and Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press
– Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh: Edinburgh University Press
– Palmer, Frank R. (1995). (second edition). Semantics, Cambridge: Cambridge University Press
– Robins, Robert H. (1997). A Short History of Linguistics, Longman
– Trask, R. L. (1999). Language: the Basics, London, New York: Routledge
– Wekker, Herman & Haegeman, Liliane (1996 [1985]). A Modern Course in English Syntax, London, New York: Routledge