Arhiva kolegija 12/13–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2012/13 i silabi (opisi kolegija)

______________________________________________________________________________________

POPIS SVIH KNJIŽEVNIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2012/13

1. godina
Uvod u studij engleske književnosti

2. i 3. godina:
Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2012/13

(A=američka književnost, B=britanska književnost)
Američka književnost i kultura 1 (Ambrose, Fulbright gostujući profesor) (A) (19. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američki roman 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)
Engleski romantizam (Gjurgjan) (B) (19. st.)
Shakespeare (Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (Petrić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)

____________________________________________________________________________________________________
Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2012/13
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura 2 (Ambrose, Fulbright gostujući profesor) (A) (19. st.)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća (Šesnić) (A) (19./20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Kanadska književnost i i kultura
(Polić) (B) (20. st.)
Shakespeare
(Ciglar Žanić) (B) (starija)
Srednjovjekovni izvori renesansne drame
(Petrić) (B) (starija)
Suvremeni američki roman
(Grgas) (A) (20. st.)
Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj književnosti i filmu
(Polak) (B) (20. st.)
Viktorijanska književnost : žanrovi i teme
(Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika (Jukić) (B) (19. st.)

___________________________________________________________________________________________
POPIS SVIH LINGVISTIČKIH KOLEGIJA KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2012/13

1. godina
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
2. semestar
Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2

2. godina
3. semestar
Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

3. godina
5. semestar
Društva i kulture engleskoga govornog područja
Semantika engleskog jezika


6. semestar
Fonetika i fonologija
Prijevodne vježbe