Arhiva autora: mmarsic

Arhiva kolegija: diplomski: prevoditeljski 2018/19

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2018/19.
Izvedbeni plan za ak. god. 2018/19.
1. i 2. godina studija
_______________________________________________________________________________

1. godina studija
1. semestar

Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika (A. Peti Stantić, I. Bašić) 5 ECTS
Prevođenje znanstvenih tekstova
(S. Veselica-Majhut, N. Pavlović) 5 ECTS
Teorija prevođenja
(N. Pavlović) 6 ECTS
Prevođenje i interkulturna komunikacija (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS

2. semestar
EU i međunarodne organizacije (N. Pavlović) 5 ECTS
Prevoditelj i računalo
(M. Tadić, I. Simeon) 5 ECTS
Sociolingvistika (D. Kalogjera, A. Starčević) 5 ECTS

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Redaktura i procjena strojnih prijevoda (N. Pavlović) 4 ECTS
____________________________________________________________________________

2. godina studija

3. semestar
Pragmalingvistika (M. Stanojević) 5 ECTS
Kognitivna lingvistika i prevođenje (M. Stanojević) 5 ECTS
Područja prevoditeljske djelatnosti
(V. Zgaga) 5 ECTS
Leksikologija i leksikografija (J. Čulig) 5 ECTS
Prevođenje i interkulturna komunikacija (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS

4. semestar
Diplomski rad 11 ECTS
EU i međunarodne organizacije
(N. Pavlović) 5 ECTS
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
(S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Redaktura i procjena strojnih prijevoda (N. Pavlović) 4 ECTS
Znanstvena istrazivanja jezika i prevodjenja: planiranje i metodologija
(N. Pavlović, M. Stanojević) 4 ECTS

________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2017/18

Napomena:
u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.

Arhiva kolegija: diplomski: nastavnički 2018/19

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2018/19.
Izvedbeni plan za ak. god. 2018/19.
1. i 2. godina studija
________________________________________________________________________________________

NASTAVNIČKI SMJER – DVOPREDMETNI STUDIJ

1. godina studija
1. semestar
Proces ovladavanja jezikom (Geld, Letica Krevelj) (3 ECTS)

2. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika (Geld, Čengić) (4 ECTS)

2. godina studija
3. semestar
Praksa 1 (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Dvojezičnost (Geld, Letica Krevelj) (izborni) (5 ECTS) (izborni)
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika (Geld) (izborni) (5 ECTS)

4. semestar
Praksa 2 (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Diplomski rad (10 ECTS)

_________________________________________________________________________________________
IZBORNI KOLEGIJ: Jezik i kognicija: od teorije do primjene (Geld) (izborni, kolegij je otvoren svim studentima na diplomskoj razini anglistike) (4 ECTS)

___________________________________________________________________________________________________
IZBORNI KOLEGIJI: Pragmalingvistika i Psiholingvistika (odobreno i za ak. god 2018./19.) – unutar obavezne izbornosti metodičkih kolegija (pogledajte Hodogram).
_____________________________________________________________________________________________
Napomena: Na sjednici Odsjeka od 1. lipnja 2016. odlučeno je da se od ak. godine 2016./17. ne upisuje jednopredmetni diplomski nastavnički smjer.
______________________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2017/18

Napomena:
u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.

 

 

Arhiva kolegija: diplomski: lingvistički 2018/19

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER LINGVISTIKA
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2018/2019.
Izvedbeni plan za ak. god. 2018/19.
1. i 2. godina studija
_______________________________________________________________________________

1. godina studija
1. semestar

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(Hoyt) (5 ECTS)

Leksikologija i leksikografija (Čulig) (5 ECTS)
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković) (5 ECTS)

2. semestar
Lingvistički seminar: Semantika
(Čulig) (5 ECTS)

Lingvistički seminar: Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija (Grubišić) (5 ECTS)
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) (5 ECTS)
Pisanje znanstvenih tekstova 2
(Hoyt, Raše) (5 ECTS)
Povijesna sociolingvistika (Hoyt) (5 ECTS)
Povijest engleskog jezika (Stanojević) (5 ECTS)
________________________________________________________________________

2. godina studija
3. semestar

Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) (5 ECTS)
Psiholingvistika (Zovko Dinković) (5 ECTS)
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković) (5 ECTS)
Pragmalingvistika
(Stanojević) (5 ECTS)
Sociolingvistika (Starčević) (5 ECTS)

4. semestar

Magistarski rad (15 ECTS)

__________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA
° Ak. god. 2017/18
° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16
° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14
° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12

Napomena: u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.

 

Arhiva kolegija: diplomski: književnost i kultura 2018/19

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – KNJIŽEVNO-KULTUROLOŠKI SMJER
Katedra za englesku književnost i Katedra za amerikanistiku
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2018/19.
Izvedbeni plan za ak. god. 2018/19.
1. i 2. godina studija
__________________________________________________________________________________

1. i 3. semestar
kolegiji u ponudi su isti za studente 1. i 3. semestra
_______________________________________________________________________________

Britanski moderni roman i Britansko carstvo (Knežević) (B) (20. st.) 6 ECTS
Milton (Brlek) (B) (starija) 6 ECTS
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
(Polak) (B) (starija) 6 ECTS
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
(Šesnić) (A) (20. st.) 6 ECTS
Povijest i paradigme američkih studija 1
(Grgas) (A) (20. st.) 6 ECTS

Predrafaelitizam (Jukić) (B) (19. st.) 6 ECTS


__________________________________________________________________________________

2. i 4. semestar
kolegiji u ponudi su isti za studente 2. i 4. semestra
_______________________________________________________________________________

Američko sada (Grgas) (A) (20. st.) 6 ECTS
Etika i estetika britanskog modernizma (Domines Veliki) (B) (20. st.)
Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza (Jukić) (A) (20. st.) 6 ECTS
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma (Cvek) (A) (20. st.)

Povijest i paradigme američkih studija 2 (Šesnić) (A) (19/20. st.) 6 ECTS
Pripovjedna disemiNacija Australije (Polak) (B) (20. st.) 6 ECTS

Povijest i teorija engleskog romana (Knežević) (B) (19/20. st.) 6 ECTS
Moderna anglofona ženska književnost
(Klepač) (B) (20. st.) 6 ECTS

___________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA
° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16
° Ak. god. 2014/15
° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12

Napomena: u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.

Arhiva kolegija 18/19–preddiplomski studij

POPIS KOLEGIJA koji su se izvodili u ak. god. 2018/19 i silabi (opisi kolegija)
PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SILABI (OPISI KOLEGIJA)
Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnoga studija anglistike, ak. god. 2018/19.

________________________________________________________________________________

1. GODINA
1. semestar
Suvremeni engleski jezik 1
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

Uvod u studij engleske književnosti 1


2. semestar

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi
Suvremeni engleski jezik 2
Uvod u studij engleske književnosti 2
_______________________________________________________________

2. GODINA
3. semestar

Suvremeni engleski jezik 3

4. semestar
Analiza engleskih tekstova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
_______________________________________________________________

3. GODINA
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije
Semantika engleskog jezika

6. semestar
Fonetika i fonologija

Prijevodne vježbe

POPIS SVIH IZBORNIH KNJIŽEVNIH SEMINARA
KOJI SU SE IZVODILI u ak. god. 2018/19.
2. i 3. godina, tj. 3. i 5. (zimski), 4. i 6. (ljetni) semestar:

Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2018/19.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi (Polak)(B) (20. st.)
Američki postmodernizam i popularna kultura (Cvek) (A) (20. st.)
Američko žensko pismo 19. stoljeća (Šesnić) (A) (19. st.)
Britanski romantizam: poezija (Domines Veliki) (B) (19. st.)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost (Klepač) (B) (19. st.)
Suvremeni američki roman (Grgas) (A) (20. st.)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanski roman. Poetika i politika (Jukić) (B) (19. st.)
_____________________________________________________________________________________

Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2018/19.
(A=američka književnost, B=britanska književnost)

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu (Polak)(B) (20. st.)
Američka književnost i kultura II: African American Literature: 1800-Present (Sawin, gost profesor) (A) (19.-20. st.)
Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća (Grgas) (A) (20. st.)
Američka kratka priča (Cvek) (A) (19./20. st.)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća
(Šesnić) (A) (19./20. st.)
Američki modernizam (
Tutek) (A) (20.st.)
Britanski romantizam: proza
(Domines Veliki) (B) (19. st.) 6 ECTS
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (Klepač) (B) (20. st.)
Shakespeare
(Brlek) (B) (starija)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
(Polić) (B) (20. st.)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća (Polić) (B) (starija)

Engleski roman 19. stoljeća (Knežević) (B) (19. st.)
Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću (Jukić) (B) (19. st.)
_______________________________________________________________________________________


ARHIVA KOLEGIJA
° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2011/12

_____________________________________________________________________________

* Napomene:

  1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
  2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
  3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
  4. Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja
  5. Od ak. godine 2015./16. obavezni kolegij Uvod u studij engleske književnosti koji se održavao u prvom semestru zamjenjuje se postojećim ali umanjenim obaveznim kolegijem Uvod u studij engleske književnosti 1. Uvodi se još jedan obavezan kolegij, Uvod u studij engleske književnosti 2, u drugom semestru. Ova promjena odobrena je na redovnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 17. srpnja 2015. Studenti koji su kolegij Uvod u studij engleske književnosti slušali do ak. god. 2015/2016. a taj kolegij nisu položili, dužni su iznova upisati oba Uvoda.
  6. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Odslušani Uvod u studij engleske književnosti 1 minimalni je uvjet za upis Uvoda u studij engleske književnosti 2.
  7. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2015./16.: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i Uvod u studij engleske književnosti 2 uvjet su za upis svih naknadnih izbornih književnih seminara.

Job vacancy – announcement: Lecturer in English language (Portugal)

ANNOUNCEMENT

Lecturer in English Language
Section of Anglo-American Studies, Department of Languages, Literatures and Cultures, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra, Portugal
The Faculty of Letters of the University of Coimbrais seeking to appoint a Full Time Lecturer in English Language (Leitor de Língua Inglesa), anon tenure-track position. This is a 1-year fixed-term appointment in English Language Teaching at the Section of Anglo-American Studies, Department of Languages, Literatures and Cultures. The purpose of the post is to teach English Language Courses for the BA Degree in Modern Languages and students of other BA Programmes at the Faculdade de Letras. It is anticipated that the appointee will take up their post on 1 September 2019 and leave by the end of August 2020.
The postholder will be expected to provide 12 hours a week of undergraduate teaching per week. He/she will also have responsibility for preparing and correcting language examinations, written and oral(including diagnostic placement tests), will coordinate the curriculum with other language teachers and is also expected to contribute to the full range of departmental activities, including attending departmental meetings and seminars.
The successful candidate must be a native speaker of English or be bilingual in English and another language. He/she must hold an MA or a PhD in English with specialization in TEFL or an internationally recognised qualification in language teaching, and must have at least two years experience of undergraduate teaching and possess excellent interpersonal and organizational skills. He/she should also have a research and publication record appropriate to their career stage in English Language Teaching.
Candidates shortlisted for the interview will be asked to submit a sample of written work in advance of the interview.
Applications should include a CV, a supporting statement (letter of application), and two letters of recommendation about teaching ability, evidence of effective teaching at different levels of undergraduate students, adaptability to different environments and cultures. The applications should be e-mailed to the Secretary of the Department by 12.00 noon on Monday 15 July 2019. Interviews will be held in Coimbra (or remotely, via Skype) on a date to be announced.
Contact Person: Clotilde Cruz
Closing Date: 15-July-2019

Contact Email: Secretariado do DLLC, <secllc2@fl.uc.pt>
Address for slow mail:
Dra. Clotilde Cruz
Dept of Languages, Literatures, and Cultures (DLLC)
Faculty of Letters, University of Coimbra
Coimbra, Praça da Porta Férrea, 3004-530
Portugal