Arhiva kolegija: diplomski: književnost i kultura 2012/13

POPIS SVIH KOLEGIJA (koji su se izvodili u ak. god. 2012/13 i silabi (opisi kolegija)
__________________________________________________________________________________

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – KNJIŽEVNO-KULTUROLOŠKI SMJER
Katedra za englesku književnost i Katedra za amerikanistiku
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2012/13.

__________________________________________________________________________________

7. i 9. semestar 2012/13.
kolegiji u ponudi su isti za studente 7. i 9. semestra
_______________________________________________________________________________

Amerikanističke teme 1 (Ambrose, Fulbright gostujući profesor) (A) (19. st.) 6 ECTS
Britanski moderni roman i Britansko carstvo
(Knežević) (B) (20. st.) 6 ECTS

Englesko barokno pjesništvo (Ciglar Žanić) (B) (starija) 6 ECTS
Suvremena američka etnička književnost (Šesnić) (A) (20. st.) 6 ECTS
Milton
(Brlek) (B) (starija) 6 ECTS
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti (Polak) (B) (20. st.) 6 ECTS
Povijest i paradigme američkih studija 1
(Grgas) (A) (20. st.) 6 ECTS

__________________________________________________________________________________

8. i 10. semestar 2012/13.
kolegiji u ponudi su isti za studente 8. i 10. semestra
_______________________________________________________________________________

Američko sada (Grgas) (A) (20. st.) 6 ECTS
Amerikanističke teme 2 (Ambrose, Fulbright gostujući profesor) (A) (19. st.) 6 ECTS
Englesko barokno pjesništvo (Ciglar Žanić) (B) (starija) 6 ECTS
Henry James i Edith Wharton: simptomatika američkog modernizma (Jukić) (A) (20. st.)
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma (Cvek) (A) (20. st.) 6 ECTS
Povijest i paradigme američkih studija 2
(Šesnić) (A) (19. st./20. st.) 6 ECTS

Povijest i teorija engleskog romana (Knežević) (B) (19/20. st.) 6 ECTS

___________________________________________________________________________________