Hodogram : prevoditeljski 2015/16 (arhiva)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
HODOGRAM (shema studija) 2015/16.
__________________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

VII. semestar (20 ECTS)

Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S, 6 ECTS bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 2 sata S + 2 sata V, 5 ECTS bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S, 5 ECTS bodova
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 4 ECTS boda

_______________________________________________________________________________

VIII. semestar (25 bodova)

Sociolingvistika 2 sata P + 1 sat S, 5 ECTS bodova
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 1 sat P + 2 sata V, 5 ECTS bodova
EU i međunarodne organizacije 1 sat P + 2 sata V, 5 ECTS bodova
Prevoditelj i računalo 1 sat P + 2 sata V, 5 ECTS bodova
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 ECTS bodova

_____________________________________________________________________________

IX. semestar (25 bodova)

Pragmalingvistika 1 sat P + 2 sata S, 5 ECTS bodova
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 sat P + 2 sata S, 5 ECTS bodova
Područja prevoditeljske djelatnosti 1 sat S + 3 sata V, 5 ECTS bodova
Leksikologija i leksikografija 1 sat P + 2 sata S, 5 ECTS bodova
Izborni književni ili lingvistički kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 ECTS bodova

_____________________________________________________________________________

X. semestar (20 bodova)

Diplomski rad 11 bodova
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 2 sata S, 4 ECTS boda
ili
Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta min 5 ECTS bodova

Uz navedene zadane kolegije, student u svakom semestru mora odslušati dodatne kolegije po svome izboru kojima će ispuniti propisanu kvotu od 30 ECTS bodova. ____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

VII. semestar (16 ECTS)

Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S, 6 ECTS bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 2 sata S + 2 sata V, 5 ECTS bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S, 5 ECTS bodova

______________________________________________________________________________

VIII. semestar (15 ECTS)

Sociolingvistika 2 P + 1 S, 5 ECTS bodova
Prevoditelj i računalo* 1 sat P + 2 sata V, 5 ECTS bodova
ili:
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 ECTS bodova
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 1 P + 2 V, 5 ECTS bodova
ili:
EU i međunarodne organizacije 1 P + 2 V, 5 ECTS bodova

__________________________________________________________________________________

IX. semestar (15 ECTS)

Područja prevoditeljske djelatnosti 1 S + 3 V, 5 ECTS bodova
Pragmalingvistika 1 P + 2 S, 5 ECTS bodova
ili:
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 P + 2 S, 5 ECTS bodova
Leksikologija i leksikografija 1 P + 2 S, 5 ECTS bodova*
ili
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 ECTS bodova

_______________________________________________________________________________________

X. semestar (15 ECTS)

Diplomski rad 11 ECTS bodova
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 2 sata S, 4 ECTS boda
ili
Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta

*na kraju IX. semestra dvopredmetni student mora imati odslušan ili kolegij Prevoditelj i računalo ili Leksikologiju i leksikografiju te jedan izborni književni kolegij.

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Prevoditeljski 2014/15

° Hodogram : Prevoditeljski 2013/14

° Hodogram : Prevoditeljski 2012/13