Arhiva kolegija: diplomski: nastavnički 2015/16

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2015/16.
Izvedbeni plan za ak. god. 2015/16.
________________________________________________________________________________________
NASTAVNIČKI SMJER –
JEDNOPREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Glotodidaktika (Geld, Letica Krevelj) (5 ECTS)
Praksa 1 (Geld) (2 ECTS)
Usvajanje drugoga jezika (Geld) (5 ECTS)

8. semestar
Metodika nastave engleskog jezika (Geld) (5 ECTS)
Praksa 2 (Geld) (3 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Praksa 3 (Geld) (2 ECTS)
Višejezičnost (Geld, Letica Krevelj) (izborni) (3 ECTS)
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika (Geld) (izborni) (5 ECTS)


10. semestar
Praksa 4 (Geld) (3 ECTS)
Diplomski rad (15 ECTS)
__________________________________________________________________________________

NASTAVNIČKI SMJER – DVOPREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Proces ovladavanja jezikom (Geld, Letica Krevelj) (3 ECTS)

8. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika (Geld) (4 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Praksa 1 (Geld) (3 ECTS)
Višejezičnost (Geld, Letica Krevelj) (izborni) (3 ECTS)
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika (Geld) (izborni) (5 ECTS)

10. semestar
Praksa 2 (Geld) (3 ECTS)
Diplomski rad (10 ECTS)

_____________________________________________________________________________________________

IZBORNI KOLEGIJI (za jednopredmetne i dvopredmetne studente) Pragmalingvistika i Psiholingvistika (odobreno i za ak. god 2015./16.) – unutar obavezne izbornosti metodičkih kolegija (pogledajte Hodogram).

___________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2014/15