Praksa 4

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 10. semestar

Naziv kolegija:  PRAKSA 4
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnik: dr. sc. Renata Geld, docent
ECTS- bodovi: 3 boda
Jezik: engleski
Semestar: X.
Status: obvezni
Oblik nastave
:  Nastava se izvodi kroz praktikume, hospitacije i samostalno držanje nastave
Uvjeti
: —
Ispit
: Na temelju portfolija i ocjene iz samostalno držane nastave
Cilj kolegija: Studenti će usavršiti svoje nastavničke kompetencije na svim razinama, a posebno će imati priliku razviti osjećaj odgovornosti za svoj rad i za učenike (poučavat će istu grupu tijekom dužeg perioda). Razvit će osjećaj profesionalnosti.
Plan izvođenja:
Nastava će se provoditi ritmom koji ovisi o mogućnosti ustanova koje studente primaju na praksu te o rasporedu sati mentora.
Način rada: Na praktikumima studenti će se pripremiti za samostalno izvođenje nastave duljih nastavnih jedinica. Vodit će dnevnik prakse. Nakon promatranja i izvođenja nastave provodit će se detaljna analiza sata. Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom cijelog diplomskog studija.

Program kolegija po tjednima:

Week Topics
1 Introduction
2 Designing units for different age groups of learners.
3 Designing units for different levels of proficiency.
4 Classroom teaching in school.
5 Classroom teaching in school.
6 Classroom teaching in school.
7 Classroom teaching in school.
8 Classroom teaching in school.
9 Classroom teaching in school.
10 Classroom teaching in school.
11 Reflecting on teaching experience
12 Classroom teaching in school.
13 Classroom teaching in school.
14 Analysis of student diaries.
15 Issues in EFL teacher preparatio

Obvezna literatura:
– Crookes, Graham (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. (odabrana poglavlja)
– Newby, D. et al (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. (odabrana poglavlja)
– Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:
– Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. (odabrana poglavlja)
– Costas i Costa et al. (ur) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl.
– Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. (odabrana poglavlja)