Arhiva kolegija: diplomski: nastavnički 2012/13

POPIS SVIH KOLEGIJA (koji su se izvodili u ak. god. 2012/13 i silabi (opisi kolegija)

_____________________________________________________________________________

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2012/13
________________________________________________________________________________________
NASTAVNIČKI SMJER –
JEDNOPREDMETNI STUDIJ


4. godina studija
7. semestar
Glotodidaktika (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)
Praksa 1 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (2 ECTS)
Usvajanje drugoga jezika (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)

8. semestar
Metodika nastave engleskog jezika (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)
Praksa 2 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (3 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Praksa 3 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (2 ECTS)
Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)

10. semestar
Praksa 4 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (3 ECTS)
Diplomski rad (15 ECTS)
__________________________________________________________________________________

NASTAVNIČKI SMJER – DVOPREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Proces ovladavanja jezikom (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (3 ECTS)

8. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika (Mihaljević Djigunović) (4 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Individualne razlike u usvajanju jezika (Mihaljević Djigunović) (3 ECTS)
Praksa 1 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (3 ECTS)

10. semestar
Praksa 2 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (3 ECTS)
Vredovanje jezične i komunikacijske kompetencije (Medved Krajnović) (3 ECTS)
Diplomski rad (10 ECTS)

_____________________________________________________________________________________________