Praksa 2

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 DVOPREDMETNI STUDIJ

 4. semestar

Naziv kolegija:  PRAKSA 2
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnik: dr. sc. Renata Geld, docent, Jasenka Čengić
ECTS- bodovi: 3 boda
Jezik
: engleski
Semestar
: 4. semestar diplomskog studija
Status
: obvezni
Oblik nastave
:  Nastava se izvodi kroz praktikum, hospitacije i samostalno držanje nastave
Uvjeti
: —
Ispit
: Na temelju portfolija i ocjena iz samostalno održane nastave.
Cilj kolegija
: Studenti će usavršiti svoje nastavničke kompetencije na svim razinama, a posebno će imati priliku razviti osjećaj odgovornosti za svoj rad i za učenike (poučavat će istu grupu tijekom dužeg perioda). Razvit će osjećaj profesionalnosti.
Plan izvođenja:

Nastava će se provoditi ritmom koji ovisi o mogućnosti ustanova koje studente primaju na praksu te o rasporedu sati mentora.
Način rada:
Na praktikumima studenti će se pripremiti za samostalno izvođenje nastave duljih nastavnih jedinica. Vodit će dnevnik prakse. Nakon promatranja i izvođenja nastave provodit će se detaljna analiza sata. Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom cijelog diplomskog studija.

Program kolegija po tjednima:

Week Topics
1 Introduction
2 Designing units for different age groups of learners.
3 Designing units for different levels of proficiency.
4 Classroom teaching in school.
5 Classroom teaching in school.
6 Classroom teaching in school.
7 Classroom teaching in school.
8 Classroom teaching in school.
9 Classroom teaching in school.
10 Classroom teaching in school.
11 Reflecting on teaching experience
12 Classroom teaching in school.
13 Classroom teaching in school.
14 Analysis of student diaries.
15 Issues in EFL teacher preparation

Obvezna literatura:
– Crookes, G. (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
– Newby, D. i sur. (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja].
– Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
– Costas i Costa  i sur. (ur) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl.
– Gebhard, J.G. i Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]